11 май – Празник на Факултет „Техника и технологии“

11 май – Празник на Факултет „Техника и технологии“

 

Уважаеми преподаватели,

Драги студенти и служители

на Факултет „Техника и технологии”  – Ямбол

 

От мое име и от името на академичната общност на Тракийски университет най-сърдечно Ви поздравявам по случай

ПРАЗНИКА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“  – 11 МАЙ!

Вие сте пример за развитие и утвърждаване в изключително силно конкурентна образователна и професионална среда.

Оценяваме много високо Вашите образователни и научни успехи. Можем да се учим от ентусиазма, креативността и упоритата Ви работа в подбора и подготовката на компетентни инженерни кадри, така необходими на нашата икономика. Те са нашият бъдещ потенциал за модерно технологично развитие и интелигентна икономика.

Завоюваните позиции в средите на инженерното образование и наука, и Вашият академичен авторитет добавят много стойност към имиджа на Тракийски университет.  

Щастливи сме да споделим днешния празник!

Желая на всички Вас здраве и бъдещи образователни и научни постижения!

                                                                                                                                                                                                            ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

                                                                                                                                  Проф. двмн Иван Въшин,

                                                                                                                                  Ректор на Тракийски университет

Comments are closed