7.12.2017 – ДИПКУ организира кръгла маса „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи“

П О К А Н А

На 07 декември 2017 г. от 9.30 часа в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора, се провежда кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи, която ще се проведе.

Събитието се провежда в изпълнение на Национална програма „Квалификация” 2017г. на МОН. Организатор е Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите в Тракийски университет – Стара Загора.

ПРОГРАМА на кръглата маса:

9.30 – 10,00ч. Регистрация

10, 00 – 10,15ч. Откриване

10,15 – 11,45 ч. Първа сесия

Взаимодействие на институциите при квалификацията на педагогическите специалисти.

 • Възможности за продължаваща квалификация на педагогически специалисти – Лазар Додев, директор Дирекция „Квалификация на педагогическите специалисти”, МОН;
 • Образователните клъстери – форма за реализация на иновативни политики и практики в образованието и квалификацията на учителите – проф. Г. Кожухарова, Тракийски университет, ДИПКУ;
 • Пресечни гледни точки на експерти, директори, учители и университетски преподаватели за квалификацията на педагогическите специалисти (резултати от национално изследване) – Илиана Петкова, СУ „Св.Климент Охридски”;
 • Дискусия.

11,45 – 12,30ч.  ПАУЗА

12,30 – 14,00ч.Втора Сесия

Качеството на продължаващото образование на педагогическите специалисти.

 • За капаните пред качеството на продължаващата квалификация на учителите – проф. Вяра Гюрова –
 • Осигуряване качество на учебните програми – д-р Петър Зарев
 • Квалификацията като необходимо условие за иновация– Петя Сярова, директор ПГ”В. Левски”, Ямбол
 • Дискусия.

14,00 – 14,30ч. Кафе пауза

14,30 – 15,30ч.Трета сесия

Иновации в образованието. Добри национални и международни практики в квалификацията на педагогическите специалисти.

 • Работа с учители в ИМИ–БАН, проф. д-р Тони Чехларова
 • Квалификация на учителите чрез международни проекти – Вера Тодорова, ДИПКУ, ТрУ;
 • Дискусия.

    15,30- 16,00 ч. Закриване

Comments are closed