18.06.2019 – ДИПКУ чества 60 години квалификация на учителите в Стара Загора с XIX Национален педагогически форум

На 18.06.2019 г. от 09.00 ч. в „Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите“ (ДИПКУ) на Тракийски университет – Стара Загора,  се проведе XIX Национален педагогически форум с международно участие на тема „Иновативни практики в съвременната образователна реалност”.

Форумът е посветен на 60-годишнината на квалификацията на учителите в Стара Загора,  унаследена с много голям успех от ДИПКУ в Тракийски университет.

Форумът се провежда ежегодно и събира учители–изследователи, и университетски преподаватели, за споделяне на добри образователни практики, и участие в дискусионни интерактивни сесии.

Във форума се включват преподаватели от европейски образователни институции.

ПРОГРАМА

Дата: 18.06.2019 г.

Място: сградата на ДИПКУ

09.00 – 09.30 ч.    Регистрация;

09.30 – 10.30 ч.    Тържествено откриване – 60 години квалификация на учителите в Стара Загора;

10.30 – 12.00 ч.    Интерактивна сесия – представяне на добри практики от партньорски организации, училища и детски градини;

12.00 – 13.00 ч.    Почивка;

13.00 – 16.00 ч.    Отворени врати на ДИПКУ – успоредни сесии:

  • Игровизацията в образованието;
  • Как да преподаваме здравно образование през призмата на гражданското образование в горната образователна степен;
  • Да създадем учебна ситуация по природни науки;
  • Моята любима класна стая;
  • Работилница за Монтесори средства и материали за предучилищна и начална училищна възраст.

16.00 – 16.15 ч.    Закриване на Форума.

 

 

https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/dipku-chestva-60-godishnina-snimki-2172010

https://dolap.bg/2019/06/11/60-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8/

https://www.infoz.bg/region/stara-zagora/5838-departamentat-za-informatsia-i-povishavane-kvalifikatsiata-na-uchitelite-chestva-60-godini

 

 

Comments are closed