31.01 – 01.02.2019 г. – Посланикът на Р Корея в България и делегация от Колежа по Ветеринарна Медицина към Националния университет в гр. Сеул, Р Корея на посещение в Тракийски Университет

На 31 януари 2019 г. на официално посещение в Тракийски университет и Ветеринарномедицински факултет бе делегация от Колежа по Ветеринарна Медицина към Националния университет в гр. Сеул, Р Корея, водена от Декана на Колежа по Ветеринарна Медицина, проф. Хи Джон У, придружен от Проф. Хан Хоче, проф. Сонг Чан Йонг и г-жа Юми Ли с цел подписване на двустранен договор за сътрудничество в областта на ветеринарната медицина. Специално за срещата с ректорското ръководство на Тракийски университет и подписването на двустранния договор пристигна и Посланикът на Р Корея в София, Н. Пр. г-н Джънг Джинкю. По време на официалните разговори бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество между двата университета и в други области на образованието, научноизследователската дейност и обмен по програма „Еразъм+“ и други програми. Посланикът на Р Корея, Н. Пр. г-н Джънг Джинкю и гостите от Колежа по ветеринарна медицина изразиха особеното си задоволство от топлия прием и потвърдиха желанието си за продължаване на добрите отношения с Посолството на Р Корея в България и за бъдещо успешно развитие на двустранното сътрудничество между Тракийски университет и Националния университет в гр. Сеул. В знак на взаимно уважение гостите получиха официални плакети с отличителните знаци на Тракийки университет и подаръци. Деканът на Колежа по ветеринарна медицина към Националния  университет в гр. Сеул, Р Корея и придружаващите го лица проведоха делова среща и с деканското ръководство на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет. През втория ден от визитата те ще разгледат клиничната база и Музея на Ветеринарната медицина към Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет.

Comments are closed