6 Май – Празник на Аграрен факултет

    

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

ОТ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

 Приемете от мое име и от името на академичната общност на Тракийски университет най-сърдечни поздрави по случай    

 

6 МАЙ – ПРАЗНИК НА АГРАРНИЯ ФАКУЛТЕТ.

 

 Вие сте успешни и водещи специалисти в съвременното аграрно образование и наука и с много всеотдайност предавате своя опит на бъдещите специалисти. Високият Ви професионализъм е гарант за Вашите образователни и научни постижения и не леката задача да бъдете в крак със съвременните новости в аграрния сектор. Благодарим Ви за Вашия труд, за многобройните подготвени специалисти, за да може на нашата трапеза ежедневно да има качествени, екологично чисти животински и растителни продукти, конкурентни и на европейския пазара.

 Поздравявам Ви с празника и Ви желая здраве, благополучие, бъдещи, професионални и научни постижения!

 

                                                                                                                                                   проф. двмн Иван Въшин

                                                                                                                                                   Ректор на Тракийски университет

                                                                                                                                                   Стара Загора

Comments are closed