7 април – професионален празник на работещите в здравеопазването и световен ден на здравето

       

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

ОТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ,  ФИЛИАЛ ХАСКОВО, УМБАЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,

И ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В СТАРА ЗАГОРА,

                                             

От името на ректорското ръководство и академичната общност на Тракийски университет най-сърдечно Ви поздравявам по случай  

7 април – ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ

 В ЗДВРАВЕОПАЗВАНЕТО И СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО!

Приемете нашата  признателност и уважение за Вашия високо хуманен и всеотдаен труд. Нашето „БЛАГОДАРЯ”  е за Вас – хората работещи в сферата на здравеопазването, които се грижите за нашето здраве и дарявате живот.  

Горди сме, че Медицински факултет, Медицински колеж и  Филиал Хасково са част от нашата университетска общност и обучават бъдещите здравни специалисти.

Пожелаваме Ви здраве, благополучие и професионални успехи!  Бъдете все така всеотдайни в денонощния си труд в името на човешкия живот – най-важната ценност на нашето общество!

    

проф. двмн Иван Въшин

Ректор на Тракийски университет

Comments are closed