BIObec: Образованието в полза на биоикономиката на ЕС

На 1 септември, 2021 официално стартира „BIObec – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges, GA nr 101023381“, финансиран по програма BBI-2020-SO4-S3 – Create and interlink bio-based education centres to meet industry's needs of skills and competences на ЕК.

На 14-15 септември, 2021 официално се провежда първата партньорска среща на консорциума.

BIObec предлага концепция, която обединява традиционната идея за образователен център с тази на центровете за генериране и трансфер на иновации: Био-базирани образователни центрове (BBECs), които ще действат като многостепенни центрове за знания, създващи интегрирет и сътрудничество между академични институции, студенти, иновационни организации и политици.

BIObec има за цел да постави основата за развитието на BBEC в шест различни европейски региона, за да отговори на настоящите и бъдещите нужди на индустрията и околната екосистема на местно, регионално и национално ниво. Очаква се BBEC да осигурят широко географско покритие в Европа и да се фокусират върху различни теми, свързани с разнообразието от вериги на стойността и институции, като проправят пътя за възпроизвеждане в други региони и увеличават приноса на образователния сектор за развитието на биоикономиката.

За повече информация: тук

Comments are closed