MASTERCLASS WORK 4.0

         MASTERCLASS WORK 4.0  ще се проведе на 14-ти октомври от 9 часа на Форума пред Тракийски университет – Стара Загора.       

        Организатори са КНСБ и ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА.

        В събитието ще участват КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ – МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ДЕНИЦА САЧЕВА – МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА – МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.

        MASTERCLASS WORK 4.0 е посветен на дигитализацията, която вече променя целия пазар на труда. Цели професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място. Този преход може да се бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата, както за тях и обществото като цяло. Необходимо е да създадем система, при която, от една страна, образователното ниво да е колкото се може по-високо, а от друга, да не създава допълнителни проблеми при навлизане на младите хора в сферата на платения труд.

        Програма.

Comments are closed