Oбучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.-Кюри

На 20 юни 2018 г., от 13.00  до 17.30 часа, в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26 Б, етаж 1, ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2018).

Обучението се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на дирекция „Наука“, МОН.

Поканата за участие е насочена към всички кандидати по тази схема както индивидуални, така и за организации.

Регистрация за участие – на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси се приемат по и-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg  

Приложение: Програма на събитието

Comments are closed