Burnout education, normatives and digital tools for European Universities”

 

 

 

Медицински факултет на Тракийски университет участва в проект „Burnout education, normatives and digital tools for European Universities – BENDiT-EU“ – 2020-1-RO01-KA203-080261, финансиран по програма Еразъм +, „Стратегически партньорства в областта на висшето образование“.

Излизайки извън общоприетите рамки, ние адресираме синдромът на професионалното прегаряне през призмата на ежедневието, трудностите и емоциите, пред които са изправени най-младите представители на академичната ни общност – нашите студенти. В опит да осигурим, както превантивни мерки за управление на риска от бърнаут, така и експертиза за справяне със синдрома, BENDiT-EU разработи ключови документи.

Моля, последвайте ни на https://bendit-eu.eu, за да получите достъп до джобното издание на „Синдром на прегарянето: ръководство“ – https://bendit-eu.eu/resources/, както и до всички новини и материали по темата.

 

Проект

Цели на проекта

Бюлетин 1

Бюлетин 2

Comments are closed