Юбилейна научна конференция

25 години Тракийски университет

15 Май 2020 г.
Старозагорски минерални бани


под патронажа на

Министъра на образованието и науката
г-н Красимир Вълчев

и

Министъра на земеделието, храните и горите
г-жа Десислава Танева

 

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

През настоящата 2020 година отбелязваме 25 години от създаването на Тракийски университет – Стара Загора. Тракийският университет е приемник на дългогодишни традиции и история, които е наследил от самостоятелно съществувалите преди това Висши и полувисши учебни заведения в Стара Загора, Ямбол и Хасково. Нашият университет непрекъснато се развива и укрепва, утвърждава своите позиции и авторитет като образователна и научна институция в областта на медицинските, ветеринарномедицинските, аграрните, икономическите и техническите науки, екологията, педагогическите и социалните дейности. Той заема достойно място сред академичната общност в страната и в чужбина.

Особено ми е приятно, че нашият Университет отново става средище на научната мисъл. Учени от различни държави ще обменят информация за новости и постижения в различни области на науката.

От името на Организационния комитет имам удоволствието да Ви поканя официално за участие в Юбилейната научна конференция, която ще се проведе на 15 Май 2020 год. в курoрта Старозагорски минерални бани в близост до град Стара Загора.

Надяваме се на Вашето участие и вярваме, че настоящият научен форум ще създаде условия за ползотворни дискусии по отделните научни направления, възможности за създаване на контакти за участие в бъдещи научни проекти и среща с нови приятели.

 

Доц. Добри Ярков

Ректор на Тракийски университет
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: доц. д-р Добри Ярков –  Ректор на Тракийски университет
Зам. председател: доц. д-р Ани Златева – главен секретар на Тракийски университет
Членове: доц. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ, доц. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ, доц. д-р Юлиан Ананиев, дм – декан на МФ, проф. д-р Таня Борисова – декан на ПФ, доц. д-р Блага Стойкова – декан на СФ, доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ – Ямбол, проф. д-р Анна Толекова – директор на МК – Стара Загора, проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ, д-р Таня Паскалева – Зам.-директор на Ф Хасково

НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ
Председател: Проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор НИМД
Членове: доц. д-р Диян Георгиев – зам.-декан НД на АФ, доц. д-р Георги Пенчев – зам.-декан НД на ВМФ, доц. д-р Люба Митева – зам.-декан НД на МФ, доц. д-р Христо Салджиев – зам.-декан НД на ПФ, доц. д-р Димитрина Стоянчева – зам.-декан НД на СФ, доц. д-р Златинка Казлачева – зам.-декан НД на ФТТ-Ямбол, проф. д-р Анна Толекова – директор МК – Стара Загора

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ
Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев
Членове: д-р Ваня Буюклиева – отдел „Научен” – ректорат, Ренета Мицова – отдел МСПМ – ректорат, Ваня Трифонова – АСИД – ректорат, Желка Даковсска – директор ЦУБ, Бояна Велева – отдел МСПМ – ректорат, Станислава Карова – ректорат, Живко Желязков – ЦИКО – ректорат

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
  • АГРАРНИ НАУКИ 
  • МЕДИЦИНА И БИОМЕДИЦИНСКИ НАУКИ
  • ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
  • ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
  • БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ
  • ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 Към основната страница

Comments are closed