InterCap

InterCap (https://developtogether.eu/en/) е тригодишен проект (от ноември 2017 до октомври 2020 г.), финансиран по направление EuropeAid, който предвижда създаване на европейски мрежи от организации на гражданското общество, посредством които да се стимулира и изгради капацитет в сферата на образованието и насърчаване на глобалното познание по миграционните процеси, сигурността и устойчивото развитие. Проектът обединява 13 организации от 12 различни страни от ЕС, специализирани в обучението на учители, образователната реформа, въпросите на устойчивото развитие и миграцията, както и над 40 сътрудници от целия ЕС (местни власти, министерства, университети и организации на гражданското общество). За България асоциирани партньори са ДИПКУ и РАО "Тракия".

Comments are closed