С цел получаване на сертификати за работа с продукти за растителна защита за професионални потребители, дистрибутори и консултанти, във връзка с Раздел VІІ на Закона за защита на растенията, Aграрен факултет на Тракийски университет – Ст. Загора организира курс от 30 учебни часа през периода 22 - 25 юни 2015 г.
Начало на курса: 9.00 часа. Цената е 300 лв. на курсист.
Място: катедра Растениевъдство, стая № 454
Необходими документи: копие на лична карта и на последна диплома.
 
Обучението може да се провежда и на място при изявено желание и сформирана група минимум от 20 човека.
Заявки за участие: от 8.30 до 16.30 часа всеки делничен ден
GSM: 0878 793311
0894 615068; 0894 615073; 0899 588879
 

 

 

         На 20 май 2015 г. в Държавна опера - Стара Загора, тържествено и с много настроение, преподаватели, студенти, служители и гости отбелязаха 20- годишнината от създаването на Тракийски университет. Честването се проведе под патронажа на президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев.

В своето слово ИД Ректора на Тракийски университет проф. Иван Въшин отбеляза, че дните на 20- годишният юбилей на старозагорската Алма Матер, преди 24 май, празник и на Тракийския университет, са дни на радост и равносметка, удовлетвореност и гордост от постигнатото. Идеи, мечти и вяра в бъдещето!
На церемонията присъстваха секретарят на президента на РБългария по образование, наука и гражданско общество г-жа Румяна Коларова,министъра на МЗХ г-жа Десислава Танева, председателят на Общински съвет - Стара Загора г-н Емил Христов, областният управител на област Стара Загора г-н Георги Ранов, зам.-кметът на Община Стара Загора г-жа Иванка Сотирова, проф. Иван Станков, ректор на Тракийски университет и народен представител в 43-тото НС, председателят на ССА проф. Тотка Трифонова, много чуждестранни гости и представители на университети от страната и чужбина.
Секретарят на президента на РБългария г-жа Румяна Коларова поднесе поздравителен адреси от името на президент на РБългария, г-н Росен Плевнелиев. Поздравителни адреси бяха получени от председателя на Народното събрание  г-жа Цецка Цачева, министър-председателя г-н Бойко Борисов,  министъра на МЗХ, министъра на МОН и министъра на МРРБ, кмета на община Стара Загора, областните управители на област Стара Загора и Ямбол, от председателят на Съвета на ректорите и ректор на МУ – София акад. Ваньо Митев, Зам.- председателя на Съвета на Ректорите и ректор на УНСС проф. Стати Статев, ректора на АУ – Пловдив. Своите приветствия към академичната общност на нашия университет засвидетелстваха представители на други държавни и местни институции, ректори и зам.-ректори, декани и зам.- декани на висши училища, представители на медиите, средните училища и бизнеса. Гл. секретар на ТрУ доц. Таня Танева, като водещ на тържествената част на церемонията, обяви общо 67 получени поздравителни адреси.
С Юбилеен знак „20 години Тракийски университет“ беше удостоен президентът на РБългария г-н Росен Плевнелиев. Проф. Иван Въшин връчи Юбилейни знаци „20 години Тракийски университет“ и на  дейците със заслуги за създаване и утвърждаване на Тракийски университет – проф. Иван Божков, проф. Цанко Яблански, проф. Чучков, доц. Владимир Заманов, проф. Симеон Симеонов, проф. Светлин Танчев, д-р Евгений Желев, г-н Живко Тодоров, г-н Емил Христов, г-н Антон Андронов. Въпреки, че вече не са между живите, юбилейни плакети ще бъдат връчени на представители на:  проф. Захари Райков, проф. Митко Гогошев.
С Юбилейни знаци бяха удостоени и настоящите ръководители на структурните звена на ТрУ, а чрез тях – на академичната общност, за приноса им към развитието и възхода на нашия университет..
За празничното настроение допринесе и концертът  на Старозагорската опера със спектакъла „Фантомите на мюзикъла“.
Пламъкът на знанието и откривателството ще продължава да гори и да се предава, сред цялата университетска общност, превърнал се от история в традиция, която ние сме длъжни да опазим и да продължим.
Бъдещето е пред нас и ние ще продължим да бъдем успешни и сред първите в образователното пространство на България.
Да пребъде Тракийски университет!
  
Мероприятията за отбелязване на 20-та годишнина от основаването на университета, обединил самостоятелно съществуващи преди това висши училища с дълга история и образователни традиции, започнаха преди месец. Те включиха провеждането на юбилейна международна научна конференция „20 години Тракийски университет", различни културни и спортни мероприятия.

Поздравителни адреси от :

Президента на Република България –  г-н Росен Плевнелиев

Председателя на 43-ото  Народно събрание на Република България – г-жа Цецка Цачева

Министър председателя на Република България - г-н Бойко Борисов

Кмет  на Община  Стара Загора –  г-н Живко Тодоров

Областен управител на област Стара Загора – г-н  Георги Ранов

Председател на общински съвет Стара Загора – г-н Емил Христов


Министри и депутати

Министър на земеделието и храните  –  г-жа Десислава Танева

Министър на образованието и науката – проф. Тодор Танев

Министър на регионалното развитие и благоустройство – Д-р Лиляна Павлова

Кметове и Областни  управители

Областен управител на област Ямбол – г-н  Димитър Иванов

Община Гълъбово – Кмет на Община Гълъбово  – Николай Тонев

Община Гурково  - Кмет инж. Стоян Бонев

Университети и институти

Председател на Съвета на ректорите на висшите училища на Република България- Академик Ваньо Митев

Зам.-председател  на Съвета на ректорите на висшите училища на Република България и Ректор на УНСС - проф.  Стати Статев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Русенски университет  „Ангел Кънчев“

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Технически университет – София

Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Технически университет – Варна

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Военномедицинска академия

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ - Свищов

Аграрен университет , Волград, Русия

Russian University of economics -  Plekhanov, Russia

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Бургаски свободен университет

Национален военен университет „Васил Левски“

Технически университет - Габрово

Лесотехнически университет – София

Медицински университет – Плевен

Аграрен университет – Пловдив

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Военна академия „Г.С. Раковски“

Ректор на Тракийски университет 2000-2007 проф. Светлин Танчев

Национално представителство на студентските съвети

Висше училище по застраховане и финанси

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Европейски колеж по икономика и управление

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов –  катедра „Аграрна икономика“

Студентски съвет - Варненски свободен университет

Селскостопанска академия

Земеделски институт – Шумен

Институт по невробиология

Институт по микробиология  „Стефан Ангелов“

Институт по рибни ресурси - Варна

Бизнес и медии

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

„Мини Марица – изток“ ЕАД

Втора Тунджанска механизирана бригада

Областна дирекция на МВР

Съюз на учените –  Стара Загора

Българска агенция по безопасност на храните

Дирекция бюро по труда - Стара Загора

Регионален исторически музей – Стара Загора

Регионална библиотека „Захари Княжески“

Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Регионална здравна инспекция  - Стара Загора

Държавна агенция „Архиви“ , Отдел “Държавен архив“ – Стара Загора

Тракийско дружество „Одринска епопея“ -  Стара Загора

Председател на ОбС на БСП – Стара Загора

ДЗУ

 

Директори на средни училища

Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“

СОУ „Христо Смирненски“ гр. Стара Загора

Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан

 

Преподаватели, студенти и служители от Тракийски университет по традиция се включиха в общоградското шествие в Стара Загора по случай 24 май  - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост и празника на Университета. Академичният състав на университета, засвидетелства своята признателност и преклонение пред святото дело на солунските братя дефилирайки в челото на манифестацията.

Тази година Тракийският университет отпразнува 20 години от създаването си, обединил преди това самостоятелно съществуващи висши училища с дълга история и образователни традиции. Старозагорската Алма Матер е средище на знанието и науката и е единственото висше учебно заведение в Стара Загора и областта.  В Университета се обучават над 8000 студенти от България и света в повече от 80 бакалавърски, магистърски и докторски специалности. За подготовката на бъдещите специалисти допринасят  600 висококвалифицирани учени – професори, доценти, асистенти, както и гост лектори от други университети в страната и чужбина.

Тракийски университет съчетава младост, многогодишни традиции и е сред първите университет в страната.

Венецът на честванията, посветени на 20- годишнината от създаването на Тракийски университет беше  Юбилейната международна научна конференция с международно участие, която се състоя на 19 май във всички структурни звена на ТрУ.

На тържественото откриване в Аулата на Медицински факултет, слово произнесе проф. двмн Иван Въшин, изпълняващ длъжността Ректор на ТрУ. Официални гости на събитието бяха зам.-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, д-р Кирил Добрев, депутат от старозагорски регион, зам-ректорът на Волгоградския аграрен университет - Русия, представители на ректорските ръководства на Тракийски университет, на университетите в Одрин, Улудаг Бурса - Турция.

Пленарен доклад на тема “Предизвикателствата и перспективите за развитието на висшето образование и науката в университетите през новия програмен период” бе изнесен от  проф. Николай Денков.

В конференцията взеха участие учени и изследователи от Турция, Румъния, Сърбия, Македония, Косово, Италия. В проведените заседания по отделните направления и секции бяха представени 430 научни съобщения. Конференцията премина при голям интерес и оживени дискусии сред всички участници в събитието.

 

 

             “Върви, народе възродени,

                                                                        към светли бъднини върви!"

 

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И

СТУДЕНТИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

И ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА,

УВАЖАЕМИ СТАРОЗАГОРЦИ,

 

 

От името на  ректорското и на академичното ръководство на Тракийския университет  ви  поздравявам по случай

 

24 МАЙ -  ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ,

 И ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ!

 

Този ден е символ на българското достойнство и духовност,  на писмеността сътворена от Светите братя Кирил и Методий, дала на нашия народ памет и бъдеще. Той е празник на науката, културата и образованието, изграждащи националната ни идентичност.

Нашият Тракийски университет също има празник на 24 май, а тази година чества 20 години от създаването си като обединение на преди това съществуващи висши училища с дългогодишна история и образователни традиции.

Нека продължим да носим факела на знанието и откривателството за бъдещите поколения, нашите посланици в Европа и света!

Пожелавам на всички здраве, младежки дух, напредък и творчески успехи!

       

        проф. двмн Иван Въшин

        ИД Ректор на Тракийски университет

BG051PO001-4.2.06

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Уважаеми студенти,
Стартира кампания за кандидатстване за стипендии за ЛЕТНИЯ семестър на уч. 2014/15г. по проект 
„Студентски стипендии”

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане) за дадената образователно квалификационна степен.

За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:

1.     Да получите уверение от канцеларията на факултета/колежа/филиалакато:

-   за стипендия за успех могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и имат среден успех не по-нисък от 4.00 от предходните 2 семестъра, а за първокурсници - от предходния семестър. 

-   за специална стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план, имат среден успех не по-нисък от 4.00 от предходния семестър и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки и др. 

Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

2.     Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 1.04. до 28.04.2015 г.

Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!

Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име в Уникредит Булбанк:

BGXXUNCRXXXXXXXXXXXXXX

3.     Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:

-   за стипендия за успех - формуляр и уверение (уверението се получава от канцеларията на факултета/колежа/филиала)

-   за специална стипендия - формуляр, доказателство за участие, уверение и служебна бележка за участие в проекти, научни разработки и др. (уверението и удостоверението се получават от канцеларията на факултета/колежа/филиала)

Служебна бележка от ТрУ               Служебна бележка от друга организация

в Тракийски университет – стая 200 на Ректората от 01.04. до 30.04.2015 г. от 8 до 16 ч.

Студентите от ФТТ подават документи в канцеларията на факултета, а студентите от Филиал–Хасково – в канцеларията на филиала.

В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно.
Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

График!

Разпределение на стипендиите

Класиране

Успех!Кампания за кандидатстване за стипендии за ЗИМНИЯ семестър на уч. 2014/15 г. по проект
„Студентски стипендии”

Класиране

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.

За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:

1.     Да получите уверение от канцеларията на факултета/колежа/филиала, като:

-   за стипендия за успех могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение (с изключение на първокурсници), които са положили успешно всички изпити по учебен план и имат среден успех не по-нисък от 4.00 от предходните 2 семестъра-т.е. от уч.13/14 г. Кандидатствате за зимния семестър на уч. 2014/15 г.

-   за специална стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план, имат среден успех не по-нисък от 4.00 от предходния семестър-т.е. летен на уч.13/14 г. и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки и др. Кандидатствате за зимния семестър на уч. 2014/15 г.

Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

2.     Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 08.12.2014 до 13.01.2015 г.

Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!

Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име в Уникредит Булбанк:

BGXXUNCRXXXXXXXXXXXXXX

3.     Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:

-   за стипендия за успех - формуляр и уверение (уверението се получава от канцеларията на факултета/колежа/филиала)

-   за специална стипендия - формуляр, доказателство за участие, уверение и удостоверение за участие в проекти, научни разработки и др. (уверението и удостоверението се получават от канцеларията на факултета/колежа/филиала)

в Тракийски университет – стая 200 на Ректората от 08.12.2014 г. до 16.01.2015 г. от 8 до 16 ч.

Студентите от ФТТ подават документи в канцеларията на факултета, а студентите от Филиал–Хасково – в канцеларията на филиала.

В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно.
Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

График!

Успех!

     

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

С много вълнение и чувство на гордост, в навечерието на 24 –май един от най–светлите български празници, ви поздравявам по случай   

20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,

обединил самостоятелно съществуващи преди това висши училища с дълга история и образователни традиции

Имаме здрави исторически корени, носители сме на традициите предадени от нашите учители и на техния стремеж към образование и наука. Въплътили сме достойнството на гордия ни народ, но притежаваме енергия, идеи и оптимизъм, за да се развиваме в глобалния динамичен свят.

Нашият университет е модерен център за обучение и наука, признат фактор в европейското образователно и научно пространство.

Две десетилетия са възраст на младост и сила, на бъдеще и напредък.

Поздравявам всички преподаватели, студенти и служители като им  желая здраве, младежки дух и творчески успехи!

       ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

проф. двмн Иван Въшин

ИД Ректор на Тракийски университет

 

Уважаеми преподаватели, студенти и служители на Тракийски университет,

Академичното ръководство на университета най-сърдечно Ви кани на тържествена церемония – концерт по случай 20 - годишнината от основаването на университета, обединил самостоятелно съществуващи преди това висши училища с дълга история и образователни традиции.

Честването ще се проведе под патронажа на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев, на 20 май 2015 г., от 16 часа в Държавна опера - Стара Загора.

 

Очакваме Ви,                                             проф. двмн Иван Въшин

                                             ИД Ректор

На Националната Студентска универсиада 2015 – Пловдив, лекоатлетите на Тракийски университет се представиха отлично:

Борислав Тонев, БИ – III курс бе най-бързият спринтьор сред участниците в дисциплината 100 м гладко бягане, с постижение 10,6 сек.

Антония Митева, БИ – II курс в атрактивната дисциплина висок скок зае второ място.

Ивана Филипова, ВМ – I курс тласна гюллето на 10,68 м и завоюва бронзов медал. На хвърляне на диск тя зае пето място. И с добрите си резултати допринесе за отборно комплексно класиране, трето място и купа – жени.

В щафетните бягания на 4х100 м и 4х400 м Хюсеин Хюсеинов, Агрономство – IV курс; Васил Михайлов, БИ – I курс; Венцислав Пенев, БИ – II курс; Борислав Тонев, БИ – III курс завоюваха сребърни и бронзови медали, и Купата за спринт – комплексно трето място.

В масовия крос по случай Деня на предизвикателството и спорта, проведен на 17 май 2015 год. Велин Коваленко и Васил Михайлов спечелиха първите две места.

 

          

            Уважаеми колеги,

Академичното ръководство на Тракийски университет Ви кани на мероприятията  по случай 20 – годишнината от основаването на университета, обединил  самостоятелно съществуващи преди това висши училища с дълга история и образователни традиции.

Честването ще се проведе под патронажа на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев.


21 април

Спортни празници „20 години Тракийски университет“

Междууниверситетски турнири футбол и волейбол

ТрУ

К-ра ФВС

Студентски съвет

23 април

Майски спортни празници на  Тракийски университет .

Вътрешен футболен турнир на  Тракийски университет  за Купата на Ректора

ТрУ

к-ра ФВС

Студентски съвет

29 април

Откриване на художествена изложба на  Тракийски университет , с картини дарени от проф. Илия Димитров

ТрУ

8-10 май

Trakia Student Rock Fest

Студентски съвет

май

Информационен ден по програма Еразъм за студенти и преподаватели

ТрУ

май

Откриване на паметна плоча на проф. Въто Груев, по случай 100 г. от рождението му

ТрУ

13 май

Ден на кариерата в  Тракийски университет

Център за кариерно развитие - ТрУ

14 май

Юбилейно общо събрание на Студентски съвет по повод „20 години Тракийски университет” и 15 години от учредяването на Студентски съвет

Студентски съвет

17 май

Общоградски пролетен лекоатлетически крос „20 години Тракийски университет”

Община Стара Загора

ТрУ

19-20 май

Юбилейна международна научна конференция „20 години Тракийски университет”

10,00-10,15

Медицински факултет

Аула

Откриване на Юбилейна научна конференция с международно участие „20 години Тракийски университет“

10,15 – 11,00

Медицински факултет-Аула

Пленарно заседание

11,00 – 18,30

Тракийски университет

Заседания по секции

19,30

Ресторант на „Парк-хотел Стара Загора“

Коктейл за участниците в конференцията

ТрУ

Структурни звена

Студентски съвет

 

20 май

Тържествено честване „20 години Тракийски университет”

11,00-12,30

Тракийски университет – Ректорат

Срещи на ректорите на чуждестранни университети с ИД Ректора на Тракийски университет

ИД Ректор проф. Иван Въшин

15,45 – 16,00

Фоайе Държавна опера

Приемане на поздравителни адреси и цветя

16,00 – 16,10

Държавна опера

Откриване на тържествената церемония-концерт и представяне на историята на Тракийски университет

Гл.секретар доц. Таня Танева

16,10-16,15

Държавна опера

Приветствие по случай честването „20 години Тракийски университет“

ИД Ректор проф. Иван Въшин

16,15-16,45

Държавна опера

Връчване на Юбилеен знак „20 години Тракийски университет“ за принос към създаването, престижа и възхода на Тракийски университет

ИД Ректор проф. Иван Въшин

16,45- 17,15

Държавна опера

Концерт на Държавна опера – Стара Загора

17,30

Ресторант „Верея“

Прием на ИД Ректора на Тракийски университет

ТрУ

24 май

Участие в градските тържества по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и празник на Тракийски университет.

ТрУ

Студентски съвет

 

Включете се в университетския празник!

Община Стара Загора и Тракийски университет бяха организатори на масовия крос по случай Деня на предизвикателството и спорта, посветен на 20- годишнината на Тракийски университет.

Стотици ентусиазирани старозагорци се включиха в масовия крос в Стара Загора.

Тази година Тракийският  университет отбелязва своя 20-годишен юбилей и това участие е част от многобройните мероприятия посветени на честването.

Площадът пред общината стана място за демонстрации и надпревари за спортен дух и постижения.

Масовото бягане на старозагорци отново събра любителите на леката атлетика и притежатели на състезателен дух, които пробягаха трасето от площада пред Общината през бул. „Митрополит Методий Кусев" - бул. "Руски" - бул. „Цар Симеон Велики", за да финишират отново на централната пешеходна алея.

В масовия крос се включиха и много студенти и преподаватели на нашия Университета.

Награди получиха  призьорите от категориите – най-бърз студент, най-бърз преподавател, най-бърз ученик. Наградите бяха връчени от зам.-кмета по хуманитарните дейности на Община Стара Загора Иванка Сотирова, председателя на Общинския съвет Емил Христов и ИД ректора на Тракийския университет проф. Иван Въшин.

Мартин Маринов, който е на 5-годни получи наградата за най-млад участник и си извоюва награда  маратонки Asics, грамота и подаръци от Тракийския университет.  Призовите места  заеха Велин Ковальов при мъжете, а при жените Евгения Михайлова.

По случай Деня на предизвикателството и спорта още от 9.00 часа, на площада пред Община Стара Загора, своите умения, техника и талант показаха членове на спортните клубове в града. Атракция бе китайският демонстрационен отбор, който е в Стара Загора по повод Европейското първенство по Ушу, които разкриха красотата и сложността на източните бойни изкуства.

По повод спорния ден в Стара Загора бяха организирани още футболен турнир за ученици, както и за деца в неравностойно положение, стрелба с лък и масов поход из парк „Митрополит Методи Кусев".

По инициатива на Кариерния център при Ректората на Тракийски университет на 13.05.2015 г. от 11 до 14 часа в сградата на Ректората се проведе Ден на кариерата, като част от събитията, с които университетът чества своя двадесет годишен юбилей.

От поканените над 50  национални и регионални фирми и бизнес-организации взеха участие 10 фирми, а именно: Оптиком, Доверие,  Ориндж БГ, ПроКредит Банк, Алианц, NBAF – Сливен, Бюрото по труда, NN, Белчева консулт, Булагро.

Денят на кариерата е нова активност на настоящия екип на ЦКР, ТрУ с тенденция да се превърне в регулярни срещи на бизнеса със студентите на територията на самия университет.

Събитието беше открито от проф. двмн Иван Въшин, ИД Ректор, с кратко приветствие и изразяване на готовността на ръководството на университета да продължи да поддържа и задълбочава връзките и взаимодействията си с потребителите на кадри, възпитаници на Тракийски университет – Стара Загора.

Студентите имаха възможност да разговарят персонално с представителите на фирмите, да разгледат техните материали и да зададат всички интересуващи ги въпроси.

      Тази проява, инициирана от ЦКР е значима както за студентите в университета, така и за укрепването на връзките с бизнеса, за което целенасочено работи не само ЦКР, а и много декански ръководства, преподаватели и някои от самите фирми.

      Изказваме искрена благодарност на всички, които подкрепиха ЦКР за осъществяването на Деня на кариерата, и особено на представителите на бизнеса, които ни уважиха с участието си!

Доц. д-р Светлана Димитрова, д.м., GCDF, Р-л ЦКР

Наталия Митева, GCDF, кариерен консултант


Подаването на документи за студентско общежитие за учебна 2015/2016 година ще бъде в периода от 11 май до 5 юни 2015 година.

Документите се подават при инспектор СБВ в стая № 200 на Ректората, Студентски град.

Необходими документи:

Заявление-декларация по установен образец.

Уверение за студентско положение, заверено от съответната канцелария на факултета или колежа.

Забележка: Заявление-декларация може да получите на портала на студентското общежитие, където живеете или в учебен отдел стая № 200 на ректората.


I - класиране за студентско общежитие за учебна 2015/2016 г. ще бъде обявено на 4 септември 2015 год.

Настаняването на класираните студенти от горните  курсове ще започне на 7 септември и ще продължи до 11 септември 2015 г.

Новоприетите студенти (първи курс) ще се настаняват на 12 и 13 септември (събота и неделя) 2015г.

Забележка: настаняването в общежитие става лично от студента.

Допълнителен прием на документи за второ класиране за студенти от горните курсове ще се приемат от 1 септември 2015 г.

Справки на тел. : 042 699 209 и  в интернет: www@uni-sz.bg


 

 

 

По инициатива на Центъра за кариерно развитие  на Тракийски университет на 13.05.2015 г. от 11 до 14 часа в сградата на Ректората (Централно фоайе) ще се проведе Ден на кариерата, в който ще  участват национални и регионални фирми и бизнес-организации.

Каним всички заинтересовани студенти да се възползват от възможността да контактуват с работодателите, които предлагат стажове и евентуална бъдеща работа.


ЦКР – Ректорат

ТрУ – Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА    
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ   
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ       
КЛУБОВЕТЕ ПО КОНЕН СПОРТ КЪМ УЕБ ПО КОНЕВЪДСТВО
ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
________________________________________________________________
 

По случай празника на Аграрния факултет

 

 

ГЕРГЬОВДЕН

 

 

ОРГАНИЗИРАТ НА 6 МАЙ 2015 ГОДИНА 

 

ТУРНИР ПО КОНЕН СПОРТ С УЧАСТИЕТО НА КЛУБОВЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
 
                 

МЯСТО:    ХИПОДРУМА (срещу аерогарата)                             

ПРОГРАМА:  10.00 ч  -   ПРИЗ  ДЕКАН  АФ
                        11.30 ч  -   ПРИЗ  РЕКТОР  ТрУ
                        13.00 ч  -  ПРИЗ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОННИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ!

 

 ПРОГРАМА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИКА НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

6-ТИ МАЙ - ГЕРГЬОВДЕН

 

 
05.05. 2015 г. (вторник)

 

 
10.00 – 11.00      - Пресконференция на Деканското ръководство в пресклуба
                              на БТА
11.30 – 13.00        - Откриване и разглеждане на фотоизложба  „Из живота на
                              Аграрния факултет и не само …“
14.00 – 16.00        - Засаждане на дръвчета на територията на Студентски
                              град
 
  

06.05. 2015 г. (сряда)

 

10.00 – 13.00      - Конни състезания за купата на Ректора на ТрУ и Декана
                            на АФ
                            - Киноложка изложба под егидата и организацията на
                            Аграрен факултет
                            - Спектакъл на прабългарска школа за оцеляване „Багатур“
 
         Каним всички преподаватели, служители и студенти да присъстват и да участват активно в мероприятията, посветени на празника на Аграрния факултет.
         Очакваме Ви!

 

Библиотеката на Тракийски университет чрез Български информационен консорциум има удоволствието да обяви пробен достъп до колекцията с електронни книги на академичното издателство за периода от 1 май 2015 г. до 30 юни 2015 г.

Електронните книги са обособени в 13 тематични колекции и са публикувани в периода 2013 и 2014 г. Те са богато илюстрирани, като графиките, изображенията и снимките могат лесно да се споделят. Включени са и 287 енциклопедии в различни области на знанието.

Всички заглавия са достъпни чрез платформата SpringerLink, която разполага с разнообразни функции, за да отговори на специфичните нужди на преподаватели и изследователи.

За да се запознаете със списъка от заглавия, последвайте линка тук.

За достъп до началния екран за търсене в SpringerLink, отворете линка тук.

Достъпът до документите е възможен от мрежата на университета.

 

Тракийският университет продължава срока за прием на документи за предварителни кандидатстудентски изпити до 30.05.2015 г.


Изпитите ще се проведат както следва:
16.05.2015 г. в гр. Стара Загора – тест по биология, тест по география, тест по общообразователна подготовка и тест по общотехническа подготовка;
30.05.2015 г. в гр. Стара Загора – тест по биология и изпит по обща езикова култура;
30.05.2015 г. в гр. Ямбол – тест по Общообразователна подготовка и тест по общотехническа подготовка.

 

Документи се приемат всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа в стая № 201, Студентски град, Стара Загора и Факултет Техника и Технологии гр. Ямбол.

Уважаеми преподаватели, служители и студенти в Тракийски университет, при съмнение в електронните писма, които получавате (произход и съдържание), моля да се консултирате с IT експертите, така че да бъдат избегнати последиците от действията на зловредния софтуер.

Не попълвайте никакви ваши данни, не стартирайте прикачени файлове, които са в странен формат или са пристигнали от непознати и съмнителни адреси.

 

Университетски център за информационно и компютърно осигуряване

 

Нашите момчета с двойна победа над отборите на ТУ – Габрово и АУ - Пловдив

      На 21 април от 11.00 ч. в рамките на честванията „20 години Тракийски университет” се състоя междууниверситетска среща по ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ между нашият отбор и отбора на Технически университет – Габрово. При  подкрепата на свои състуденти в зала „Иван Вазов”, нашите момчета започнаха устремно с последователни голове до 3:0 и по всичко изглеждаше, че победата ще бъде лесна. Футболистите на Технически университет, обаче успяха до края на първото полувреме да доведат резултата до 4:4 и се завърнаха в играта.

Във второто полувреме нашите момчета се бориха лъвски и крайният резултат беше заслужена победа на отбора на ТрУ с 8:4.

ИД Ректорът на ТрУ проф. Ив. Въшин с благодарности за спортментската игра връчи на нашия отбор Юбилейната купа „20 години Тракийски университет” – първо място.

Награди и юбилейни плакети бяха връчени от проф. Въшин и на гостуващия отбор, както и адресирани до Ректора на ТУ – Габрово, проф. Райчо Иларионов.

Ето имената на нашите победители:

Димо Христов, Георги Гърдев, Марио Стоянов, Паоло Драголов, Трифон Трифонов, Христо Дончев, Светослав Петров, Янко Янчев, Мартин Иванов, Кирил Стойков.

Треньор на отбора – преп. Тихомир Андреев

Изключително равностоен беше инфарктният мач между нашия отбор и тима на Аграрен университет – Пловдив по ВОЛЕЙБОЛ от 14 часа.

Първите два гейма завършиха 1:1. В решаващия 3-ти гейм гостите дръпнаха напред с 4 точки почти до края му, когато от резултат 18:4 точки  за АУ – Пловдив, нашите момчета хладнокръвно изравниха и спечелиха гейма с 25:19 точки.

Последният гейм се игра буквално точка за точка и в крайно оспорвана битка нашият отбор спечели мача.

Зам.-ректорът на ТрУ  доц. Ив. Желязкова със задоволство награди нашия отбор с Юбилейната купа „20 години Тракийски университет” – първо място. Тя връчи юбилейни плакети и на гостуващия отбор, както и на Ректора на АУ – Пловдив, проф. Димитър Греков.

Ето и имената на нашите волейболисти:

Василис Неноглу - капитан, Михаил Михайлов, Кирил Стойков, Стефан Стефанов, Атанас Димитров, Златомир Златев, Светослав Илиев, Димитриус Мукалис (либеро)

Публиката по трибуните подкрепяше ентусиазирано нашите отбори.

Шумна, голяма и щура агитка с тромби, тъпан и знамена скандираше неуморно. Възгласи „Тракия“ мотивираха играчите.

С кратко представяне на студентски танцов състав „Траки“, талантите ни по спортни танци и вокалната формация в ТрУ заредиха настроението в залата през различни моменти от спортния празник.

В антракта се вихри купон с участието на бенда на ТрУ „Макрофагос“

 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
гр. Стара Загора, Студентски град
 
ПОКАНА
за
 
Курс по Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони (хотели) и приюти
 
24-25април 2015 год.- зала № 6
на Ветеринарномедицински факултет при ТрУ
 
 
Курсът се провежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и Наредба № 41 и измененията и допълненията към нея, за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни. Той е насочен към собствениците и служителите на зоомагазини, развъдници, хотели, пансиони и приюти, с цел да обогати тяхната професионална компетентност.
Учебно-квалификационният процес в този курс се води от висококвалифицирани преподаватели, занимаващи се с проблемите на защитата и хуманното отношение към животните по учебна програма, утвърдена от Българската агенция по безопасност на храните.
 
Условия:
 
·         Необходимо е да бъде направена заявка за участие, съгласно приложения формуляр, която да се изпрати до 23. 4. 2015 г. Приемат се заявки и по телефон, факс или Е- mail;
·         Таксата за участие е в размер на 150 лв. за групова форма на обучение (най-малко 6 души) и за индивидуално обучение – 200 лв. и трябва да бъде платена на място – в касата на  Ветеринарномедицинския факултет;
·         Всеки от участниците да представи на организаторите копие от лична карта и от диплома за завършено образование.
 
 
След успешното завършване на курса на участниците се издава Удостоверение за
професионална квалификация по  Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини,развъдници, пансиони (хотели) и приюти”.
 
Регистрация:
 
Зала №6 на Ветеринарномедицински факултет от 8.15 часа на 24 април2015 г.
Начало на занятията: 8.30 часа на 24 април2015 г.в зала №6;
Приключване на занятията: 14.00 часа на 25 април2015 г.
 
Ако желаете хотел, можете да резервирате:
хотел „Железник” тел.042/600048, хотел „Верея” тел. тел.042/919373, хотел „Хижата” тел.042/643128, хотел „Траяна” тел.042/615555, хотел „Астория” 042/670809, хотел „Езерото” тел. 042/600103.
 
 
Адрес за контакти:
 
6000 гр.Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет; Факс: 042/670624
Тел. 042/ 699 580, 0878 77 44 64, Е- mail: d_gundasheva@abv.bg
доц. д-р Димитрина Гундашева
Тел. 042/ 699 570, 0898551214, е- mail: nadiab@abv.bg
доц. д-р Надя Бозакова
Тел. 042/ 699 581, 0897413090, Е- mailpetkovet@abv.bg
гл. ас. д-р Петко Джелебов
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
До Доц. Д-р Д. Гундашева,
Секция „Функционална патология и имунология”
 Ветеринарномедицински факултет,
ТУ- Стара Загора
Заявка за участие
в курс  Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони (хотели) и приюти”.
 
Име, презиме, фамилия:………………………………………………………..
Адрес: код……. Гр. …………………….   ул. №………………………………
Телефон:………….; Факс:…………; e-mail:………………………………......

 

 Националното представителство на студентските съвети организира на втора година Национален конкурс „Носители на просвета 2015"

По случай 24 май - Деня на Славянската писменост и българската култура, Националното представителство на студентските съвети обявява мащабен национален конкурс „Носители на просвета 2015".

Защо „носители на просвета"? Защото развитието на културата, образованието и науката са истинските носители на надеждата за по-доброто и устойчиво бъдещето на България. И всички добри идеи и примери в тази насока следва да се отбелязват, отличават и насърчават.

Конкурсът цели да събере, покаже и популяризира именно онези положителни събития, идеи, послания и личности в България, които свързваме с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската култура, образование и наука.

За да покажем, че в модерна България – в дигиталната ера, в Европейски съюз, дори и в условия на икономическа криза, социални трудности и предизвикателства, просветителският дух и просветителските идеи са все още живи – в своите съвременни, разнообразни, напредничави, дори причудливи понякога форми.

Да покажем, че студентите на България имат сетивата и уменията да откриват навсякъде около себе си и в самите себе си, да уловят и опишат кои са и кои ще бъдат носителите на просвета днес и за в бъдеще. А „носители" в 21-ви век могат да бъдат множество различни по своята същност идеи и послания, иновации, личности, организации, практики, събития и редица други...

Очакваме материали от цялата страна на e-mail: 24may@npss.bg, които ще се състезават в следните направления:

 1. Категория „Снимка" – авторски снимки, които изразяват авторовата интерпретация по темата „Носители на просвета 2015".
 2. Категория „Кратко есе" – есе (до три страници) по актуален въпрос, свързан с темата на конкурса „Носители на просвета 2015". Обект на есето могат да бъдат идеи, послания, събития или други асоциации, които авторът прави с развитието на културата, образованието, науката в България – днес и за в бъдеще.
 3. Категория „Те – носителите на просвета 2015" – номинация (до 2 страници) на личност от българската културна, образователна или научна общност, която номинирате за получател на званието „Носител на просвета 2015". Най-добре аргументираните и убедителни номинации ще бъдат отличени по време на конкурса „Студент на годината 2015" със специален приз.
 4. Категория „Аз – носител на просвета 2015" – категория за насърчаване на положителните личностни и групови модели за поведение и подражание, базирани на собствения принос и индивидуалната отговорност. В рамките на кратък текст (до 3 страници) се описва добра практика или идея за добра практика (с описание/план на реализацията й) в сферата на културата, образованието или науката – дело на индивидуални студенти или студентски формални или неформални групи и организации.
 5. Категория twitter-съобщение – конкурс за кратко съобщение до 180 знака в социалните мрежи Twitter или Фейсбук, което адресира темата за носителите на просвета днес, в България с интерпретация, избрана от автора. Защото съвременните технологии и социалните мрежи като канал за комуникация са също един от носителите на просвета.

Своята теза или номинация по темата на конкурса участниците могат да запишат и на видео-клип с продължителност до 3 мин.

Победителите и наградите във всички категории ще бъдат определени от жури, сформирано от представители на Националното представителство на студентските съвети, академичната общност и организации-партньори на НПСС от гражданския и частен сектор.

В проекта могат да участват всички български студенти в бакалавърска или магистърска степен, обучаващи се в български или чуждестранни висши училища. В отделни случаи ще бъдат допуснати до участие и материали на ученици (в 11-ти/12-ти клас) или наскоро завършили студенти.

Целта на организаторите е не просто да не се ограничава кръга от участници и тяхната креативност при интерпретацията и отразяването на темата, а напротив – авторското начало да бъде максимално насърчено и изявено.

Краен срок за изпращане на материали: 20 Април 2015г. Церемонията по обявяване и награждаване на победителите ще се проведе в навечерието на 05 май 2015г. в град София.


 

    Уважаеми преподаватели, студенти,

    кандидат-студенти и

    служители на Тракийски университет,

   

    

    ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

  

 

Нека, приели ценностите на най-светлият християнски празник – Великден, да отбележим събуждането на природата за нов живот, но и да отворим сърцата си за надеждата, смирението и опрощението. Да споделим болката и радостта на ближния, да бъдем милостиви към по-слабите и съпричастни към проблемите на обществото ни.

С вяра, мир и любов в душите ни ще съградим по-добър и красив свят.

Желая на всички здраве и весели празници!

Христос Воскресе!

 

 Проф. двмн Иван Въшин, Ректор

Tестове по биология и география ще се проведат на 25 април в Стара Загора. Работно време на приемния пункт в Стара Загора, Студентски град стая 201: от 8,00 до 16 ч. в работни дни.

        Министерството на  отбраната на Република България обявява каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015 г. и 2016 г. Допълнителна информация относно времето, мястото и условията на провеждане на курсовете може да намерите на сайта: http://www.mod.bg/bg/

За справки: 042/699 665 проф. Ив. Борисов

042/623 393 Военно окръжие Стара Загора 

Срещата на 24 март 2015 год. (вторник) завърши при следните резултати:

      1. ВМФ – СФ - 10:1

     

Срещата на 25 март 2015 год. (сряда) завърши при следните резултати:

      1. АФ– МФ – 10:6

 

Следващите срещи ще се проведат на 31 март и 01 април 2015 год.

        След двуседмично прекъсване, поради лошото време, бяха подновени срещите от турнира по футбол на малки врати „За купата на Кмета”. Съперници в изминалия ХVІІ кръг бяха отборите на Тракийски университет и „Ел галактикос”, който заема престижното трето място във временното класиране. След 2:0 в началото в полза на студентите, първото полувреме приключи при резултат 2:2. Изключително оспорвано премина второто полувреме. Отборът на Тракийски университет не се огъна пред отбора на „Ел галактикос” и в края на срещата се поздрави заслужено с ценна победа 6:5. Така изиграните три срещи в пролетния дял от турнира студентите имат вече три победи. Ето техните имена: Паоло Драголов, Георги Гърдев, Марио Стоянов, Мартин Иванов, Кирил Александров, Георги Стоянов, Панайотис Селлас и Даниел Косев.

Повече информация за сроковете, условията и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

  

отдел „Международно сътрудничество, проекти и мобилност”

ТрУ- Ректорат 

1. Футбол - мъже – 16.03.15г. - 10.04.15г. - в спортна зала на ректората

срок за записване до 16.03.13г. в катедра “Физическо възпитание и спорт“.

2. Стрйитбол - мъже – 26.03.15г. от 12:30 часа в спортна зала на ректората

срок за записване до 25.03.15г. в катедра “Физическо възпитание и спорт“.

3. Бадминтон - мъже и жени – 07.04.15г. от 10:00 часа в спортна зала на ректората

срок за записване до 06.04.15г. в катедра “Физическо възпитание и спорт“.

4. Волейбол - мъже и жени – 27.04.15г. – 28.04.15г. в спортна зала на ректората

срок за записване до 24.04.15г. в катедра “Физическо възпитание и спорт“.

 Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати от Министерството на културата, образованието и вероизповеданията на Република Гърция в рамките на Програмата за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителствата на Република България и Република Гърция

           
Стипендиите са предназначени за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в гръцки университети през академичната 2015-2016 г., както следва:
           1.  Eдна стипендия за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър”;
           2. Една стипендия с продължителност 10 месеца за следдипломна специализация или за научни изследвания. 
ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1.       Да са български граждани.
2.       Да владеят писмено и говоримо гръцки или английски или френски език.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ
      А.  За пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър”:
·                   Да са студенти, записани в първи курс - редовно обучение в български държавни висши училища за придобиване на ОКС „бакалавър“ или „магистър“ след завършено средно образование през учебната  2014-2015 г., с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50;
·         Към датата на конкурса да не са навършили 25 години.
 
                  Б. За следдипломна специализация или  научни изследвания
·         Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор в държавни висши училища или научни организации, а за докторантите - да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации.
·         Да не са ползвали подобна стипендия през последните 3 години.
·         Да са на възраст до 50 години.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи.
 2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони за връзка и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН.
 3. Копие от личната карта.
 4. Мотивация.
 5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за кандидатите по т. А).
 6. Копие от дипломата за средно образование (за кандидатите по т. А).
 7. Копие от международно признат документ за владеене на гръцки или английски или френски език (за кандидатите по т. А не е задължителен).
 8. Копие от диплома за висше образование, научна степен.
 9. Работна програма.
 10. Две препоръки от водещи специалисти в съответната научна област.
 11. Списък на публикациите (ако има такива).
 12. Покана от държавен университет или институт от приемащата страна с уточнен работен език.
 13. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализацията, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител.
 14. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя. Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.
        Документите по точки от8 до 13 включително се представят само от кандидатите за следдипломна специализация и научни изследвания.
        Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 17 март 2015 г. включително.
        С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОН на 20 март 2015 г. от 10.00 часа.
       За справки тел. 02 9217 530, 02 9217 784 или 02 424 1111.
      Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.
 
Съгласували:
Проф. Николай Денков, заместник-министър:
Климент Христов, началник на отдел „Връзки с обществеността”:
Ина Попова, директор на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:
Галина Дреновска, началник на отдел в дирекция "Висше образование":
 
Изготвили:
Венко Божанов, главен експерт в дирекция "Висше образование":
Аделина Стефанова, главен експерт в дирекция "Висше образование":

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН

организира

на 19 март 2015 г. (четвъртък), от 13.00 ч. в лекционна зала №1,

Студентски град, Тракийски университет – Стара Загора

представяне на

 

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ“ – възможности за обучение, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2016-2017 г.

 

Поканват се всички заинтересовани преподаватели,

докторанти и студенти на Тракийски университет.

       Катедра „Физическо възпитание и спорт” организира Йога практика за преподаватели и служители в сряда, четвъртък и петък от 16.00 ч. във Фитнес зала 1 (Ректорат). За контакт доц. д-р Лина  Йорданова.

 

 

„И днес йощ Балканът, щом буря захваща,

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна като някой ек

от урва на урва и от век на век!”

 

 

 

Трети март е свещена дата за нас българите белязала възкресението на нашия народ, тържеството на свободолюбивия български дух, пет века палил бунтовни пламъци по поробената ни земя, издигал църкви и училища с копнежа за свободна и силна България.

Да сведем глави пред подвизите на българските опълченци и руските войни, пред титаните на българската революционна борба и жертвите от априлското въстание, отдали живота си за Отечеството!

Наш дълг е да се учим от тях и да предаваме на децата си идеалите за свобода и родолюбие, за да съградят утрешна демократична и просперираща България!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

                                                                   проф. двмн Иван Въшин ,

                                                    ИД Ректор на Тракийски университет Стара Загора

        През изминалата седмица беше подновена напреварата в турнира по футбол на малки врати „За купата на Кмета”. В първите два кръга студенският отбор на университета „АКАДЕМИК” имаше за съперници отборите на „ПИНГВИНИТЕ” и „ЕЛ ГАЛАКСИ”. Показвайки по-добра игра и воля за победа „АКАДЕМИК” спечели съответно с 5:3 и 4:2. За успешния старт в пролетния дял на турнира заслуга имат новите попълнения в отбора Паоло Драголов и Панайотис Селлас. Важни голове в двубоите отбелязаха Марио Стоянов, Мартин Иванов и Георги Гърдев. Похвала за изявите си заслужват и останалите участници в отбора: Георги Стоянов, Кирил Александров, Цветомир Христов, Иван Йорданов и Юсеин Вейселов. В следващите кръгове предстоят двубои с лидерите в турнира.

 
Участието е безплатно, а регистрацията се осъществява на следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bulgaria_201503


Местата са ограничени и се разпределят на база дата на регистрация.

Главна дирекция „Здраве и потребители“ към Европейската комисия, в партньорство с Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE), Съюзът на ветеринарните лекари в България, Българската агенция по безопасност на храните и Ветеринарният факултет към Тракийския университет, Стара Загора организират 9-тия регионален симпозиум по хуманно отношение към животните за практикуващи ветеринарни лекари.
Форумът ще се проведе на 25-26 март в Стара Загора, България и е насочен към ветеринарните лекари в България и съседните страни.
Целта е ветеринарните лекари да се запознаят в дълбочина с въпросите, свързани с хуманното отношение към животните. Симпозиумът ще се фокусира върху законодателството, най-важните въпроси и специфичните схеми за оценка на определени видове. В допълнение към теоретичните презентации ще има практически занимания в животновъдни обекти и зоологическа градина, където участниците могат да приложат своите знания на практика.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Отлични оценки за студентите – лекоатлети  от Тракийски университет Стара Загора

 
  На Националния шампионат по лека атлетика в зала - гр. Добрич студентите от Тракийски университет, включени в представителния отбор на СКЛА „Берое”, се представиха отлично:
   Велин Коваленко, Рехабилитация – І курс, победи в дисциплината 800 м. гладко бягане и стана национален шампион на закрито за РБългария;
   Антония Митева, БИ – ІІ курс, се окичи с бронзов медал в скок на височина;
   Ивана Филипова, ВМ – І курс, завоюва бронз на тласкане гюлле за отбора на Трявна;

   Борислав Тонев, БИ – ІІІ курс, заедно с Милен Вълканов (бивш въпитаник на СФ) и Велин Коваленко от Рехабилитация станаха шампиони в атрактивната дисциплина 4х400 м., оставяйки зад гърба си студентите от НСА „Васил Левски” – София, тима на ЦСКА и още ред силни отбори от страната.

НА ТЕМА:

"КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ ОТ ЕВРОПА."

ДАТА: 18.02.2015 (СРЯДА)

ЧАС: 11 ЧАСА

МЯСТО: ЗАЛА 3А , РЕКТОРАТ

 

Поканата е към всички преподаватели, студенти и служители на Тракийски университет

 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

 

ОРГАНИЗИРА

ЗА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТА

 

БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 

ТЕАТРАЛНО СТУДИО

 

ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА ОТ 16,00 ч.

 

Място: Педагогически факултет, приземен етаж, ул. Армейска 9

Записване – по време на репетициите

Художествен р-л: г-жа Донка Йотова (GSM – 0896 151218)

    

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

 

ОРГАНИЗИРА

ЗА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТА

 

БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 

НАРОДНИ ТАНЦИ

 

ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА ОТ 18,00 ч.

 

Място: фоайето на Морфоблок, Медицински факултет ул. Армейска 11;

Записване – по време на репетициите

Художествени р-ли: г-н Васил Герлимов(GSM– 0888 441107); г-жа Бистра Герлимова

 

 

 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

 

ОРГАНИЗИРА

ЗА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТА

 

БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 

ВОКАЛНА ГРУПА

 

ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА ОТ 17,00 ч.

 

Място: Педагогически факултет, ул. Армейска 9; кабинет 301

Записване – по време на репетициите

Художествен р-л: г-жа Стефка Минкова (GSM – 0889 727321)

 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА

 

ОРГАНИЗИРА

ЗА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТА

 

БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 

ЛАТИНО ТАНЦИ

 

ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА ОТ 18,00 ч.

 

Място: фоайето на Педагогически факултет, ул. Армейска 9;

Записване – по време на репетициите

Художествен р-л: г-н Стефан Дончев (GSM – 0899 269380)

 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 


ПОКАНА

за

Курс по „Защита и хуманно отношение  към опитни животни, използвани за научни или образователни цели”  

2 февруари 2015 год. - зала № 6 

на ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ при ТрУ

        Курсът се провежда в съответствие с изискванията на Наредба № 20, приета на 1.11. 2012 год. за минималните изисквания за защита  и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите на използването, отглеждането и/или доставката им.  Той е насочен към университетски преподаватели, учени, изследователи и др., осъществяващи експерименти, с цел да обогати тяхната професионална компетентност.

        Учебно-квалификационният процес в този курс се води от висококвалифицирани преподаватели, занимаващи се с проблемите на защитата и хуманното отношение към животните по учебна програма, утвърдена от Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при ТрУ- Ст. Загора и от БАБХ.  

Условия: 

 •  Необходимо е да бъде направена заявка за участие, съгласно приложения формуляр, която да се изпрати до 31.1. 2015 г.  Приемат се заявки и по телефон, факс или Е- mail;
 • Таксата за участие е в размер на 150 лв. за индивидуална форма на обучение, а за групова (минимум от 6 души) е 100 лв. Тя може  да бъде платена на място – в касата на  Ветеринарномедицинския факултет в деня на курса или предварително по банков път – UniCredit Bulbank , BIC: UNCRBGSF , IBAN: BG82 UNCR 7630 3100 1176 97, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, за курса Защита и хуманно отношение към опитни  животни, използвани за научни или образователни цели”.
 • Всеки от участниците да представи на организаторите копие от лична карта и от диплома за завършено образование.

        След успешното завършване на курса на участниците се издава Удостоверение за професионална квалификация по „ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ  КЪМ ОПИТНИ ЖИВОТНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАУЧНИ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ”  

 

Регистрация:

Зала №6 на Ветеринарномедицински факултет от 8.00 до 8.30 часа на 2 февруари  2015г.

Начало на занятията: 8.30 часа на 2 февруари 2015 г.  в зала №6;

     Приключване на занятията: 17.00 часа на 2 февруари 2015 г.

 

Адрес за контакти:

6000 гр.Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет; Факс: 042/670624

Тел. 042/ 699 580, 0878 77 44 64, Е- mail: d_gundasheva@abv.bg ,

доц. д-р Димитрина Гундашева

Тел. 042/ 699 581, 0897413090, Е- mail: petkovet@abv.bg

гл. ас. д-р Петко Джелебов

 

До доц. д-р Д. Гундашева,

Секция „Функционална патология и имунология”

 Ветеринарномедицински факултет,

ТУ- Стара Загора

Заявка за участие

        в курс  ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ  КЪМ ОПИТНИ ЖИВОТНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАУЧНИ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ”

 

Име, презиме, фамилия:………………………………………………………..

Адрес: код……. Гр. …………………….   ул. №………………………………

Телефон:………….; Факс:…………; e-mail:………………………………......

 

Главна дирекция „Здраве и потребители“ към Европейската комисия, в партньорство с Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE), Съюзът на ветеринарните лекари в България, Българската агенция по безопасност на храните и Ветеринарномедицински факултет към Тракийския университет, Стара Загора организират 9-тия регионален симпозиум по хуманно отношение към животните за практикуващи ветеринарни лекари.

Форумът ще се проведе на 25-26 март в Стара Загора, България и е насочен към ветеринарните лекари в България и съседните страни.
Целта е ветеринарните лекари да се запознаят в дълбочина с въпросите, свързани с хуманното отношение към животните. Симпозиумът ще се фокусира върху законодателството, най-важните въпроси и специфичните схеми за оценка на определени видове. В допълнение към теоретичните презентации ще има практически занимания в животновъдни обекти и зоологическа градина, където участниците могат да приложат своите знания на практика.
Регистрацията за участие ще бъде отворена в началото на февруари. Участието е безплатно, но регистрацията – задължителна. Местата са ограничени и се разпределят на база дата на регистрация.
 
*************
Practical workshop for vets on animal welfare: Stara Zagora, Bulgaria 25-26 March 2015
 
The European Commission's Directorate General for Health and Consumers along with the FVE and the Union of Veterinarians in Bulgaria, as well as Bulgarian Food Safety Agency and the Faculty of Veterinary Medicine of Trakia University are organising the 9th regional workshop on animal welfare for veterinary practitioners.
It will take place on 25-26 March in Stara Zagora, Bulgaria and is targeted at veterinarians from Bulgaria and neighbouring countries.
The aim is to provide veterinarians with a deeper understanding of animal welfare issues. The workshop will focus on the legislation, the critical issues and species-specific assessment schemes. In addition to the theoretical presentations there will be practical sessions on-farm and in a zoo, where participants can put their knowledge into practice.
The registrations will be opened at the beginning of February. Participation is free but registration obligatory. Places are limited and distributed on the basis of registration date.

 ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ   СТАРА  ЗАГОРА

Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт Труд и работна заплата и Личен състав“ на Ректорат при Тракийски университет – Стара Загора
Изисквания за заемане на конкурсната длъжност:
· Висше икономическо образование - ОКС „Магистър”
· Трудов стаж по профила на длъжността - 3 години.
· Задълбочено познание на нормативните актове в областта на висшето образование, трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, аналитичност и инициативност, ръководни и организационни способности, умение за работа в екип.
· Компютърна грамотност – добро владеене на Excel, Word, счетоводен софтуер.
 
Кандидатите да представят следните документи:
· Заявление за участие в конкурса – свободен текст
· Професионална автобиография - CV
· Диплома за завършено образование
· Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по профила на длъжността.
· Други документи за придобита допълнителна квалификация, доказваща изискванията за длъжността
Подборът ще се извърши чрез събеседване на тема: „Трудово законодателство и приложението му в бюджетна организация – организация, длъжностни задължения и други”.
Ще се проверят и знанията и уменията за работа с Excel и Word като да целта се възложат определени задачи на кандидатите по преценка на комисията.
 
Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет Ректорат – гр. Стара Загора, Студентски град , ст.335 в срок до 16:00 часа на 30.01.2015 година.

        На 18.12.2014 г. посланикът на Израел в България г-н Шаул Камиса Раз  бе на посещение в Тракийски университет. ИД Ректора на Тракийки университет проф. Иван Въшин, посрещна гостите.  Посланикът беше придружен от г-н Орлин Мандов - почетен консул на Израел в Бургас и г-н Максим Бенвенисти - председател на ОЕБ „Шалом“. На срещата присъстваха и доц. Анна Толекова - зам.-ректор по научна и международна дейност , доц. д-р Иванка Желязкова - зам.-ректор по Административна, стопанска и информационна дейност,  доц. д-р Таня Танева – гл. секретар, доц. д-р Добри Ярков - помощник ректор и проф. Ив.Георгиев – декан на СФ.

        Посешението беше част от визитата на посланикът на Израел в България г-н Шаул Камиса Раз  в Стара Загора по повод честването на еврейския празник Ханука. На състоялата се среща в Тракийския университет бяха обсъдени въпроси свързани с възможностите за бъдещо сътрудничество между Тракийски университет и университети в Израел. Посланикът отправи предложение към декана на СФ в ТрУ  за съвместни инициативи между българския, израелския бизнес и икономическото образование в университетите от двете държави. 

 За нощувки в студентско общежитие тел: 042/672 964 и 042/671 108

 

 

 

        Уважаеми преподаватели,

        студенти и служители на Тракийски университет,

        уважаеми съграждани и гости на Стара Загора 

        и Старозагорска област,

 

 

 

Да вдигнем наздравица и да посрещнем Новата 2015 г. с надежда за по-добър живот, за повече късмет и радост във всяко семейство, във всеки дом, за благоденствие и плодородие по цялата българска земя, за възхода и просперитета на нашето Отечество - Република България.

Да е мирна, здрава, силна и щедра Новата 2015 година!

От името на академичното ръководство на Тракийски университет и лично от мое име Ви поздравявам с настъпващите празници и Ви пожелавам щастливи мигове с вашите най-близки хора и бъдещи успехи!

 

ВЕСЕЛА И КРАСИВА КОЛЕДА!

ЧЕСТИТА НОВА 2015 ГОДИНА!

 

проф. двмн Иван Въшин,

ИД Ректор

на Тракийски университет

от академичния състав на Медицински факултет и Медицински колеж на Тракийски Университет, гр. Стара Загора

Членовете на академичния състав на Медицински факултет и Медицински колеж при Тракийски Университет, гр. Стара Загора изразяват своята категорична подкрепа на действията на Министерството на здравеопазването, в лицето на неговия ръководител, министър д-р П. Москов, за осигуряване на сигурността и безопасността на всички медицински специалисти, при изпълнение на техните професионални и служебни задължения на територията на Република България.

Българските медици са специалисти с висока степен на компетентност, квалификация и  професионална етика. Техният труд се осъществява в условията на висока степен на риск и ежедневна, изключителна отговорност за здравето и живота на всички български граждани, без значение от възраст, пол, етническа и расова  принадлежност. Това предполага адекватно отношение на членовете на цялото общество към труда им и уважение към всеотдайно изпълнения от тях дълг.

Към настоящия момент, българската държава, в това число законодателната власт, е в дълг към българските лекари и медицински специалисти за опазване на здравето, живота и правата им.

10.12.2014

гр. Стара Загора 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

СТАРА ЗАГОРА

Обявява 1 свободно работно място  за:

длъжност – биолог

изисквания за длъжността – висше, ОКС „Магистър” - Биология

 • умения за работа с WORD и EXCEL 
 • необходими документи:

- молба

- автобиография-CV

- диплом за висше образование

място на подаване - Студентски град, Деловодство на АФ - стая 405,

тел. 042699304, 042699247

срок за подаване на документите - 22.12.2014 г.

 

 

        УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

        СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

        НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

        ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

         Уважаеми ветеринарни специалисти,

 

 

 

От името на  ректорското и на академичното ръководство на Тракийски университет  ви  поздравявам по случай

14-ти декември - празник на ветеринарния специалист.

Благодарни сме ви за усилията по опазване здравето на животните и предпазване на хората от зоонози. Ценим високо дейността ви за защита на територията на страната ни от епидемии и за подобряване състоянието на животновъдството. Това са стратегически цели на европейската политика на РБългария. 

Вие носите с достойнство отговорността за ветеринарно-санитарния контрол върху добива, преработката и търговията със суровини и продукти от животински произход, чиято крайна цел е ежедневната грижа за здравето на хората.

 

          Пожелаваме ви здраве, много лични и професионални успехи! Всички ние разчитаме на вашата професионална всеотдайност и грижа!

                                                                                   

                                                                          проф. двмн Иван Въшин ,

                                                                          ИД Ректор на Тракийски университет Стара Загора

       

Скъпи абсолвенти,

Честито дипломиране!

 

 

 

Вие напускате университета богати с базовите знания и умения, които можете да приложите в практиката, и да се включите с вашата енергия и младост в процеса на модернизирането на българското земеделие. От този ден нататък ще ви е нужно да добавяте ежедневно практическа компетентност и стратегически опит. Ще бъдем до вас, ще съпреживяваме успехите ви и ще ви подкрепяме.

Съхранете студентските си спомени за вашите преподаватели, приятелите и безгрижните дни прекарани в Тракийски университет!

От вашия оптимизъм и вашите усилия зависи собственото ви бъдеще.

Академичното ръководство на Тракийски университет пожелава на всички абсолвенти лично щастие, бърза  и успешна реализация в избраната от вас професия.

На добър път!

                                                                         

                    Проф. двмн Иван Въшин        

                    ИД РЕКТОР

                                                         

        Тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от Аграрен факултет, випуск 2014  ще бъде на 5-ти декември, 2014 г., от 10.30 часа в Аулата на Медицински факултет (ул. Армейска 11, гр. Стара Загора).

Скъпи абсолвенти,

Честито дипломиране!

 

 С вълнение и с гордост ви поздравявам по случай вашето дипломиране.

Прекачвайки прага на реалния живот, от утре ви предстои да докажете професионалните качества и умения с труд придобити в Тракийски университет. Ще се конкурирате с много специалисти в областта на икономиката, ще работите в сложна и несигурна икономическа ситуация, но ако повярвате в себе си така, както ние вярваме във вас, ще се справите с тези предизвикателства, ще защитите достойно професионалното си име и получените дипломи в днешния ден.

Отнасяйте се мило към отминалото студентско битие, бъдете отговорни към създадените контакти с приятели и преподаватели в университета – те ще са ви нужни в бъдеще!

От сърце желая здраве и удовлетвореност във вашия житейски и професионален път!

                               

                                                                Проф. двмн Иван Въши   

                                                                             ИД РЕКТОР

 

Осми декември  е празник на българските студенти, изпълнен с красотата,  младостта и неизчерпаемата енергия на младите хора с търсеща мисъл, жажда за знания и буден дух.  

По традиция, по случай празника, ИД Ректор на Тракийски университет проф. Иван Въшин ще удостои с отличия студенти с постижения в областта на обучението, научното творчество, спорта и художествената самодейност.

Церемонията по връчване на отличията ще се състои на 4 декември (четвъртък)  2014 г. от 10.30 часа в Зала 3А, Ректорат, Студентски град.

На церемонията ще присъстват ректорското ръководство, деканите/директорите и зам.-деканите/зам.- директорите по учебна дейност на структурните звена на ТрУ.

Наградени студенти с постижения в обучението

Наградени студенти с постижения в научната дейност

Наградени студенти с постижения в спорта и художествената самодейност

        Философски клуб "Сфера" кани най-учтиво своите членове и всички свои симпатизанти и студенти от Тракийски Университет на една вълнуваща среща на 11 декември 2014 година – четвъртък - 10:00 часа в зала 205 на Педагогически факултет по Европейски проект INJAWARA!!!

        Това е заключителна среща по проекта, на която ще присъстват и студенти от Университета от Валенсия, Испания /основан през 1503 година/ от специалност „Социална работа”.

    

 

Заповядайте със своите идеи и мнения!!! Очакваме Ви!!!

 

Уважаеми студенти, преподаватели и служители,

на Тракийски университет,  

Най-сърдечно ви поздравявам с празника на българската студентска младеж! Този празник винаги е наситен с много красота, с обаянието на младостта, с дръзновение и жажда за знания и успех.

Скъпи студенти,

Вас Ви очаква светът! Възползвайте се от вашата младост и ентусиазъм, натрупайте знания, станете специалисти и неизбежно ще успеете в професията си. Знам, че в утрешния ден, ние Вашите преподаватели, ще се гордеем с Вас, и с Вашите успехи. Вие сте нашите посланици към бъдещето в страната, в Европа и по света! 

Уважаеми колеги преподаватели и служители в Университета,

И в нашия живот студентските години остават незабравими, но ние с Вас имаме и друг повод за радост - имаме големия шанс да черпим непрестанно сили и оптимизъм от младите хора, които образоваме. Нека продължаваме да ги подкрепяме с грижа за бъдещето им, да празнуваме и да се радваме с тях за постиженията им. Те са нашата отговорност и бъдеще!

Пожелавам на всички студенти и докторанти, на преподавателите и служителите в нашия Тракийски университет весел празник, здраве и лично щастие!

Нека младостта и ентусиазмът ни водят към мечтите и желаните хоризонти!  

 

VIVAT ACADEMIA!

                                                                ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  

 

                                                                  

 

                    Проф. двмн Иван Въшин

                    ИД Ректор на Тракийски университет

        От 01.12.2014 до 31.12.2014 г. с любезното посредничество на Scientific Knowledge Services GmbH на университетската общност на Тракийски университет е предоставен безплатен пробен достъп до платформата на British Medical Journal.

        Колекцията включва 22 водещи медицински списания в областта на клиничната медицина, обществено здраве и доказателствената медицина. BMJ.com е международно седмично медицинско списание за лекари, което предоставя безплатна информация до оригинални научни изследвания и избрани статии от архива на BMJ.

        Адреси за достъп:British Medical Journal   BMJ.com

        Повече информация относно ползването им можете да получите в Библиотеката тел. 042 699 238 или e-mail: dakovska@uni-sz.bg

 

 Скъпи абсолвенти от Факултет „Техника и технологии”,

Академичното ръководство на Тракийския университет сърдечно ви поздравява с успешното завършване на висшето ви образование. Днес имате повод за радост, удовлетворение и тържество. Съпреживяваме вашата радост и постигнатите успехи!

Предстои ви дълъг път на професионално израстване, на доказване на професионалните  ви качества и умения, придобити с труд и упоритост във Факултет „Техника и технологии“  на Тракийски университет.

Ние, вашите преподаватели, ще се радваме да бъдем свидетели на вашия професионален растеж!

Пожелаваме Ви устрем, оптимизъм, лично щастие и удовлетвореност!

 

                                   проф. двмн Иван Въшин

                                   ИД Ректор на Тракийски университет

                                   Стара Загора

 

На 28.11.2014 г. Тракийски университет успешно приключва изпълнението на проект «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» BG051PO001-3.1.08-0009 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Реализацията на този проект ще издигне имиджа на Университета като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство.

На заключителната пресконференция, която се проведе на 27.11.2014 г. в Аудитория №3 на Ректорат, Студентски град, присъстваха много преподаватели, студенти и служители на ТрУ, екип от фирмата изпълнител по проекта «Информационно обслужване» АД - Пловдив, както и представители на медиите.

Пресконференцията се проведе под патронажа на проф. двмн Иван Въшин, ИД Ректор на ТрУ.

Извършената работа беше представена от:

доц. Иванка Желязкова, зам.-ректор и ръководител на проекта,

доц. Таня Танева, главен секретар на ТрУ и ръководител на дейности по проекта,

доц. Веселина Недева, преподавател във ФТТ и координатор на проекта,

проф. Гюрга Михайлова, зам-декан на Аграрен факултет и ръководител на дейност по проекта,

доц. Мирослав Карабалиев, преподавател в МФ и ръководител на дейности по проекта

г-жа Йолана Кута, ръководител на проекта от името на фирмата изпълнител «Информационно обслужване» АД, Пловдив.

Чрез видеопредставяне присъстващите се запознаха с извършената работа, етапите на дейностите по проекта и неговото успешно финализиране.

В словото си проф. Иван Въшин отбеляза, че този проект е от особенно значение за Университета, тъй като ще синхронизира и улесни работата на академичниото ръководство, на преподавателите, студентите и служителите на ТрУ. Създаден е само скелета на информационната система, предстои много работа, трябва за да бъдат положении много усилия от всички, за да се попълни необходимата информация и системата да заработи на практика.

 В последвалата дискусия бяха разисквани параметри на предстоящата работа по съдаването на бази от данни и управленския смисъл на функциите на информационната система.

 

Начало на проекта: 28.01.2013 г. Продължителност: 22 месеца

Oбща стойност на проекта: 494268.00 лв

 

За повече информация и контакти:

Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова,

Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg

 

ПРЕС РЕЛИЙЗ

         Тракийски университет за първи път провежда турнир по стрийтбол Това е третото състезание от тазгодишните осмодекемврийски спортни празници. В него взеха участие шест отбора разделени в две групи.

След изиграване на срещите напред продължиха АФ, МФ, ВМФ и сборен отбор на студенти от Социална педагогика, Зооинженерство и ВМФ. Отборът на ВМФ впечатли с богатия си многонационален състав. Участници в него бяха студенти от България, Македония и Гърция.

Победител стана смесен отбор от три факултета АФ, ВМФ, ПФ в състав:

Панайоис Александру, Спиридон Василиус и Георги Господинов

Второ място спечели отбора на АФ:

          Димитър Стоянов, Петър Христов и Божидар Иванов

За 3-то и 4-то място спориха отборите на ВМФ и МФ. Равностойно представяне с мъжете направи Николена Тенева, която заедно с Мишо Венев бяха в основата на успеха на ВМФ за завоюването на бронзовите медали.

Следва състезание по канадска борба на 26.11.14 от 14:00 часа и шахмат на 27.11.14г. от 14:30 часа

  

Последното пето състезание от осмодекемврийските спортни празници приключи на 24 ноември 2014г. След оспорвани и продължителни двубой призовите места заеха:

           1 място - Даниел Тодоров Братов, ВМФ;

           2 място - Атанас Христов Чиликов, ВМФ;

         3 място - Петър Павлинов Петров , МФ.

През този ден се проведе и церемония по награждаване на победителите в различните спортове. Гости на събитието бяха председатея на спортния клуб при Тракийски университет проф. д-р Димо Гиргинов и председателя на студентски съвет Иван Прокопиев.

      Благодарим на студентите от всички факултети към Тракийски университет за тяхното участие. Заповядайте отново и на Майските спортни празници.

  Tържеството се проведе на 21.11. 2014 година в Голямата зала на Община Ямбол. Организатори на събитието бяхаФакултет „Техника и технологии” към Тракийски университет – Стара Загора и община Ямбол.

   Церемонията беше открита от доц. д-р Маргарита Пехливанова – Секретар на Факултета, която представи гостите:

    проф. двмн Иван Въшин - И Д Ректор на Тракийски университет – Стара Загора

    инж. Георги Славов – Кмет на община Ямбол

  проф. дтн инж. Георги Тасев – удостоен с почетно звание „Доктор Хонорис Кауза” на Тракийския университет

    Пенка Илиева – Началник на Регионален инспекторат по образование - Ямбол

    проф. д-р Пламен Даскалов – Русенски университет „Ангел Кънчев“

    проф. дсн Радослав Славов– Декан на Аграрния факултет при Тракийски университет

    проф. д-р Мая Гълъбова – Декан на Медицинския факултет при Тракийски университет

   доц. д-р Пламен Георгиев - Зам. декан по научноизследователска дейност на Ветеринарно-медицински факултет при Тракийски университет

    Директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД - клон Ямбол

    Представители на фирми – партньори

    Бивши преподаватели, служители и възпитаници на Факултета

  Деканът на Факултета доц. д-р Красимира Георгиева прочете академично слово, в което проследи историческото развитие, академичния профил, научната и международната дейност на учебното заведение.

   Приветствие към присъстващите поднесе изпълняващият длъжността Ректор на Тракийския университет проф. двмн. Иван Въшин, който връчи Почетен плакет на Тракийския университет на Факултет „Техника и технологии“- Ямбол и обяви, че техният подарък за Факултета е интерактивна дъска с проектор и софтуер. Приветствие към участниците в тържаството поднесе инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол, който удостои Факултет „Техника и технологии“ с Почетен знак „Герб на община Ямбол“. От името на Ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“, проф д-р Пламен Даскалов поздрави участниците и връчи и Плакет на Русенския университет.Присъстващите бяха приветствани и от проф. д-р Мая Гълъбова - Декан на Медицински факултет към Тракийски университет. За принос в развитието на висшето образование проф. Въшин Награди с Приз на Тракийския университет – инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол и доц. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на Факултета. С Плакет на Тракийски университет – Стара Загора бе наградена и доц. д-р Мария Рошманова. За своя принос с Приз на Тракийския университет са удостоени и проф. дсн Иван Станков и проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенския университет. Доц. д-р Красимира Георгиева награди с Плакет – „50 години висше образование“ и Почетен диплом ръководители и преподаватели: инж. Атанас Добрев, Атанас Тодоров, доц. д-р Маргарита Пехливанова, доц. д-р Станчо Станчев, Илия Гинков, доц. д-р Таня Пехливанова, доц. д-р Златина Казлачева, доц. д-р Веселина Недева, доц. д-р Красимира Добрева и доц. д-р Иван Лазаров.

    Поздравителни адреси по случай юбилея изпратиха:

    Атанас Мерджанов – Народен представител от 31 МИР - Ямбол

    Инж. Николай Пенев – Областен управител на област Ямбол

    Пенка Илиева – Началник на РИО – Ямбол

    Георги Георгиев – Кмет на община Тунджа

    Асенка Цонкова – Национална Агенция за оценка и акредитация

    проф. дтн Кольо Динков – Ректор на Университета по хранителни технологии, Пловдив

    проф. д-р инж. Пламен Кангалов - Декан на Аграрно-индустриален факултет, Русенски университет

    проф. дтн инж Ст. Карапетков – Ръководител „Факултет и Колеж“ – Сливен

    проф. дсн Радослав Славов – Декан на Аграрния факултет, Тракийски университет

    проф. двмн Михни Люцканов – Декан на Ветеринарно-медицински факултет при Тракийски университет

    доц. дп Христина Милчева – Директор на Медицински колеж, Тракийски университет

    проф. дсн Димитър Андонов – Председател наНаучнотехнически съюзи – клон Ямбол и

    инж. Ангел Ангелов – Секретар на НТС – клон Ямбол

    Мария Кунчева - Директор на СП “Студентски общежития и столове“- клон Ямбол

    Инж. Георги Вълчев – Директор на ПГ по ПСТТ – Ямбол

    Жана Николова – „Диагал – принт“ – Ямбол

  Проведе се тържествено заседание на Академичен съвет на Тракийски университет за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“, ръководено от изпълняващия длъжността И Д Ректор на ТрУ проф. Иван Въшин. Проф. двмн Иван Въшин връчи дипломата, медал, плакет и букет на проф. дтн Георги Тасев. След това прочете характеристиката и заслугите на проф. дтн Георги Тасев.

  „Доктор хонорис кауза“ прочете и подписа отзив в Почетната книга, благодари на Ръководството на Тракийски университет и Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол за високата чест. Присъстващите бяха поздравени от струнен квартет „Дианополис“ – Ямбол и от Тацов състав „Румбана“ при читалище „Съгласие“ – Ямбол.

 Галерия

       

 

 Скъпи абсолвенти,

Честито дипломиране!

 

     Поемате по хуманния, високо значим, но и труден път на медицинската професия. Компетентността и професионалното самосъзнание, придобити  в Университета, ще бъдат вашият капитал и вашата опора в практиката и живота.

Запазете като скъп спомен студентските години в Тракийски университет,  съхранете приятелите които намерихте тук, не забравяйте вашите преподаватели  дали ви знания, но и житейска мъдрост!

На добър път в професията!

                                                                   

                                                                       ИД Ректор, проф. двмн Иван Въшин

  На основание ПМС N 90  от 26.05.2000г. и съгласно решение на комисията за работа по стипендиите ,взето с протокол N 2 /25.11.014г. през 1- семестър на ,уч.2014/2015 г. стипендии ще получават  студентите в Tр. университет  по факултетите ,както следва :

Списък!

 В Спортната зала на Тракийски университет – Ректорат на 27 ноември 2014 год. се проведе атрактивен турнир по Канадска борба.

          Победители станаха:

Категория под 85 кг.:

 1. Павел Баев – ВМФ;
 2. Хасан Ахмед – Ямбол;
 3. Манол Николов – Ямбол.

 

Категория над 85 кг.:

 1. Божидар Иванов – ВМФ;
 2. Асен Тумбев – ВМФ;
 3. Николай Янев – Ямбол.

      Волейболният отбор – мъже на ТрУ с трета поредна победа в студентското първенство. Волейболистите победиха отбора на Техническия Университет – гр. Пловдив с 3:1 гейма. Следващата среща ще е на 02.12.14 г. с отбора на Аграрния Университет. Тръгване от паркинга пред главния вход в 16.00 часа. Желаещите да подкрепят отбора са добре дошли!

Уважаеми Колега,

Предоставя ти се възможност да спечелиш една от следните награди:

 • 5 x BestChoice Europe eShop ваучера на стойност €500*
 • 10 x BestChoice Europe eShop ваучера на стойност €200*

* Използвайте този ваучер в над 100 реномирани магазина, ресторанти, кина, хотели, онлайн магазини, мероприятия и др. Възползвайте се от възможността да пазарувате при повече партньорски магазини като разделите стойността на Вашия кредит и комбинирате няколко ваучер кода.

 

Достатъчно е само да се включиш в ежегодната студентска анкетаTrendence Graduate Barometer 2015European Edition”.

Тя се попълва лесно и бързо в електронен вариант. Освен това, би могъл да попълниш анкетата удобно и сигурно, използвайки мобилни устройства (смарттелефони, таблети и т.н.).

 

Крайният срок за участие е  Февруари 2015.

За да участваш, натисни тук: www.trendence-gradbarometer.eu

Тракийски университет-Стара Загора, България е един от над 1000-та университета, които участват в Trendence Graduate Barometer; най-разпространената европейска анкета за професионална реализация и образование.

Тя включва следните въпроси:

 • в каква степен си удовлетворен от обучението си и
 • какви са очакванията ти за бъдещата професионална реализация.

Анкетата събира мнения на студенти от цяла Европа и проучва разликите и приликите между отделните страни. След попълването на анкетата може да сравниш отговорите си с общите резултати на студенти от цяла Европа.

Анкетата се провежда съвместно с нашия изследователски партньор Trendence Institute.

Уверяваме те, че твоите отговори ще са анонимни и личните ти данни ще бъдат защитени съгласно закона.

Желаем ти успех !

От ръководството на Тракийски университет - Стара Загора

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ –АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

СТАРА ЗАГОРА
 
Обявява 2 свободни работни места  за:
длъжност – химик
изисквания за длъжността – висше образование, ОКС „Магистър” - Химия
√ предимство – умения за работа с аналитична апаратура: хроматография (газова, течна), атомноабсорбционнен спектрометър, масспектрометър   
· умения за работа с WORD и EXSEL
· необходими документи:
-          молба
-          автобиография-CV
-          диплом за висше образование
място на подаване - Студентски град, Деловодство - стая 405
тел. 042699305, 042699247
срок за подаване на документите - 19.12.2014 г.

   На 24.11.14г. (понеделник) от 11.00 часа във ФТТ – Ямбол, организация „Заедно в час” ще представи фирмена презентация на тема: Дейност на „Заедно в час”( Заедно в час работи за осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, заедно със своите съмишленици и завършилите успешно програмата за мотивиращи учители.)

   На 25.11.14г. (вторник) от 10.00 часа в Педагогически факултет, организашия „Заедно в час” ще осъществи обучение в умения за кандидатстване за работа.

   На 27.11.14г. (четвъртък) от 13.15 часа в Зала ЗА, Центърът за кариерно развитие в Тракийски университет организира фирмена презентация с фирма Булагро. Представителите на фирмата ще Ви запознаят с естеството на дейност на фирмата и ще Ви информират за възможностите (стаж и работа), които можете да получите при тях.

Продължават осмодекемврийските спортни празници в Тракийски университет.

В призовата тройка от проведеното състезание по Дартс са:
1. Димилин Иванов – ВМФ, ІV курс;
2. Петко Шидеров – ВМФ, І курс;
3. Костадин Шарков – ВМФ, І курс.

На 18 ноември 2014 год. бе дадено началото на надпреварата в състезанията на Тракийски университет, посветени на 8-ми  декември. При повишен интерес беше проведено състезание по тенис на маса. В него взеха участие 40 студента.

Впечатляващо се представиха студентите на ФТТ – Ямбол и Медицински факултет. Състезанието премина изключително оспорвано отначалото до самия край. До финалната шестица достигнаха Цветомир Христов – МФ, Мартин Иванов – ВМФ, Ивайло Желязков – ФТТ, Евгени Антонов – МФ, Юздан Гюнер – МФ, и Теодор Тодоров – АФ. След разиграване на срещите помежду си еднолично І-во място заслужи представителят на ФТТ – Ивайло Желязков. Второ място спечели Цветомир Христов от МФ, който изпревари Мартин Иванов от ВМФ само по геймова разлика.

При студентките победителка е Тейси Льондова от АФ. На второ място се класира Николина Пенева – СФ. Трето място зае Анифе Еминова от ВМФ.

Награждаването на победителите ще се проведе на 27 ноември 2014 год. от 15.00 ч. в Спортната зала на Тракийски университет – Ректорат.

В следващите няколко дни предстоят състезания по Дартс, Стрийтбаскет, Канадска борба и Шахмат.

    Отборът на Тракийски университет по волейбол – мъже започна с победа участието си в Студентското първенство по волейбол - зона Пловдив с 3:1 над отбора на Медицински Университет гр. Пловдив. Следващият мач ще се проведе на 20 ноември 2014 год. (четвъртък). Тръгване от паркинга на централния вход на Ректората в 14.30 ч., който желае може да дойде и да подкрепи отбора.

 Тракийски университет обявява конкурс „Студентско научно творчество“

        Студентите, кандидати за участие в конкурса за учебната 2013-2014 година, трябва да представят в срок до 25 ноември вкл. в „Научен отдел“ на Ректорат, стая 242, Студентски град, или на e-mail  tjs@uni-sz.bg,  следните документи на електронен или хартиен носител:

1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Ректора (свободен текст).

2.Копие от публикациите през учебната 2013-2014 година, от заглавната страница на изданията, в които са публикувани и от тяхното съдържание.

3.Копие от програмите на научните форуми, в които са участвали и резюмето от участието.

4.Копие от заглавната страница на проекта, в който участват и страницата със списъка на участниците.

5.Други документи, удостоверяващи научната активност на студента.

 

Maney Online

Уважаеми колеги,

До 09 януари 2015 г. библиотеката организира временен достъп до платформата ManeyOnline” на издателство “Maney Publishing”. Тя съдържа 189 електронни списания на английски език в области като ботаника, здравни науки и медицина, хуманитарни и социални науки, материалознание, науки за земята, инженерни науки и др.

Адресът за достъп е: http://www.maneyonline.com/action/showPublications

Базата е достъпна от компютрите в мрежата на Университета.

 

Допълнителна информация за базата данни може да получите от библиотеката, на телефон 042 699238, или на имейл: dakovska@uni-sz.bg

         Лекоатлетката Антония Николаева Митева от Стопански факултет, специалност Бизнесикономика – ІІ курс спечели първото място на Благотворителен крос, проведен в центъра на Стара Загора.

         При мъжете Велин Коваленко от МК, специалност Рехабилитация – І курс зае второ място.

       И двамата наши студенти са в представителния отбор на Тракийски университет по лека атлетика и национални състезатели.

         Събраните средства от проведения лекоатлетически крос са предоставени на животните от Зоопарк – Стара Загора.

         ТЕО ЙОСТЕН  – Зам.-председател на Борда на Директорите на световната организация  ICASSI (INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ADLERIAN SUMMER SCHOOLS AND INSTITUTES) от Холандия е гост–лектор от Факултета на ICASSI в Педагогическия факултет, ТрУ по международен договор за сътрудничество между двете институции.

ПРОГРАМА НА ГОСТУВАНЕТО:

Цикъл лекции на тема: „Understanding (mis)behaviour of children” (Разбиране на (не)правилното поведение на децата): Четирите цели на (не)правилното поведение; Властта при отглеждането на детето; Наказанието и логическите последствия в поведението; Обезкураженото дете

06. 11. 2014 (четвъртък): 10. 00. – 14. 00. ч. – лекции при студенти от бакалавърски програми - зала 12 на ПФ, ТрУ

07. 11. 2014 (петък): 11. 00. – 15. 00. ч. – лекции при студенти от бакалавърски програми - зала 12 на ПФ, ТрУ

17. 00. – 18. 00. ч. Среща с Деканското ръководство на ПФ, ТрУ и с Българското общество по индивидуална психология; Пресконференция – залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески”

08. 11. 14. (събота): 09. 00. – 15. 00. ч. – лекции при студенти от магистърски програми – зала 12 на ПФ, ТрУ

09. 11. 14. (неделя): 09. 00. – 15. 00. ч. – лекции при студенти от магистърски програми – зала 12 на ПФ, ТрУ


Лекциите са отворени за всички желаещи да ги посетят!

 Есенен цикъл лекции „Общество и култура на Република Корея”

С подкрепата на Институт „Седжонг” и Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора

Аспекти на традиционната корейска култура

한국 전통 문화

Проф. д.ф.н. Александър Федотов

(СУ „Св. Климент Охридски”)

14 ноември 2014

13:30-15:30 в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески”

Проф. д.ф.н. Александър Федотов е учен с удивителни академични интереси и постижения в областта на превода и изследователската работа по литературни, философски и религиозни текстове на старотибетски, старомонголски и старокорейски езици. Неговите лекции в залите на най-престижните български и световни университети се посрещат с интерес и вълнение не само от специалисти, но и от изкушената от източните култури и общества аудитория.

В лекцията си проф. Федотов ще разкрие и популяризира непознати черти на традиционната корейска култура, свързвайки вникването в идентичността на Страната на утринната свежест с траекториите на нейното развитие.

Очакваме Ви!

(с участието на Клуба на приятелите на Корея към ТрУ)

 

 УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

НПСС откри процедурата за номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината". Студентите, желаещи да участват, могат да подават своите документи до 23 Ноември 2014 година, а призьорите ще бъдат отличени на официална церемония в София през месец Декември.

Националният приз „Студент на годината" се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България и традиционно се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Facebook на събитието

Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

В конкурса може да участва всеки студент, който е завършил успешно първи курс и има съответните постижения в областта, в която се обучава.
Жури, състав от водещи експерти от всички области на образованието, ще определи общо десет награди в първа сфера на конкурса, в съответните области на образование, награда за най-добър чуждестранен студент в България и Студент на годината 2014.

- Студент на годината в Република България за 2014 г.
Журито ще определи победителя "Студент на годината" в Република България за 2014 г. сред десетте най-добри претендента от първа сфера на класификатора.
След избора на "Студент на годината", следващият по постижения заема неговото място в съответното направление.

- Чуждестранен студент на годината в Република България за 2014г.
Журито ще определи победителя "Чуждестранен студент на годината" в Република България за 2014 г. след класиране на всички постъпили кандидатури. Наградата се присъжда за високи постижения в областта на научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на студента.

- Награда за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на НПСС. Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети в Република България ще определи наградените в съответната сфера.

Научи повече на www.studentnagodinata.eu 

Процедура за кандидатсване

Формуляр

 

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

 

 „От днеска нататък българският род  

 история има и става народ!"   

 

                                  УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

                                  СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

                                  НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,

                                  СКЪПИ УЧИТЕЛИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

                                  УВАЖАЕМИ СТАРОЗАГОРЦИ, СЪНАРОДНИЦИ,

 

 

От името на ректорското ръководство и академичната общност на Университета ви поздравявам по случай  

ПЪРВИ НОЕМВРИ –  ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ! 

Изразяваме нашата почит към значимостта на българските учени, преподаватели и книжовници  -  будители на възраждащия се национален дух, извървели най-трудния път – пътят на първите.

На вас - съвременните будители на стремежа към образование и книжовност, пожелавам крепко здраве, силен дух и неизтощима енергия, за да палите и занапред жажда за знание, духовност и родолюбие в младото поколение - бъдещето на България! 

Честит празник!                                                                                                                                                                                                         

Ректор на Тракийски университет

 

 

Днес, 24.10.2014 г. се проведе последният от поредицата семинари, който беше посветен изцяло на студентите и информационното осигуряване на услугите за тях. Същият се организира по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Семинарът бе с участието на преподаватели, експерти и служители на Тракийски университет, представители от работните групи на Тракийски университет и екипа на фирмата-изпълнител „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.
Семинарът бе посветен на детайлното представяне и обсъждане на модулите, отнасящи до участието на студентите в учебната дейност и отразяване на тяхното мнение по провеждани анкетни проучвания в Тракийски университет. Представянето бе направено от софтуерните специалисти на „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив и обхвана следните модули.
Модулът „Кандидатстуденстска кампания” осигурява информация за кандидатстудентите, планиране на кандидатстудентската кампания, провеждане на кандидатстудентските изпити, класирането и приема на нови студенти в различните образователно-квалификационни степени – „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.
Участниците в Семинара се запознаха детайлно с функциите на Модула „Кандидатстдентска кампания“, а именно:
План за провеждане на кандидатстудентската кампания;
План за редовни и предварителни изпити;
Картон за предварителни кандидатстудентски изпити;
Регистър на кандидатстудентите;
Разпределение по зали;
Протоколи от кандидатстудентските изпити;
Дешифриране на кандидатите;
Класиране на кандидатстудентите;
Стандартни и гъвкави справки за кандидатстудентите.
Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Заявления; Досие на студента.
Модул „Анкетни проучвания“. Разработване на Анкети – студентско мнение за качеството на преподаване, оценка на учебни планове и програми, академични отношения между студенти и преподаватели, мнение на студенти за качеството на административните услуги, обратна връзка от работодатели за качеството на професионалната подготовка на студентите, справки за анкетни проучвания – Регистър на студентската оценка на анкетираните членове на академичен състав, обобщени резултати от анкетни проучвания. Справка за ключови показатели.
 

Студентите проявиха висока активност, интересуваха се и очакваха задълбочена и детайлна информация по задаваните въпроси. Във връзка с проведените разисквания бе отделено място и на други модули на информационната система, които касаят студентската дейност, а именно: Модул „Автоматично седмично разписание”, Модул „Международни програми“, Модул „Планиране на учебния процес“.

 

Особен интерес за тях представляваше и степента на сигурност на системата, регистрацията и автентикацията на потребителите, степента на достъпност за отделните групи потребители.
При обсъждането участващите студенти поставиха много въпроси, дадоха препоръки и поеха ангажимента след тестването да отразят отново своите становища за да бъде съобразена ИУИС с техните виждания и очаквания като преки потребители и най-голямата целева група по проекта.
Студентите се запознаха със своите задачи и действия за тестване на ИУИС, което ще се осъществи след инициализирането на базите от данни, доставката, инсталирането и настройката на сървърите за ИУИС.
За повече информация и контакти:
Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност
За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg
 

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ СТАРА  ЗАГОРА – АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

 
Търси да назначи: Старши експерт икономист труд и работна заплата
Изисквания за заемане на длъжността
 • Висше икономическо образование /бакалавър,магистър/
 • Трудов стаж по профила на длъжността - 1година.
 • Компютърна грамотност, счетоводен софтуер, задълбочено познание на нормативните актове в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, аналитичност и инициативност, умение за работа в екип.
Кандидатите да представят следните документи:
 • Заявление за участие – свободен текст
 • Професионална автобиография - CV
 • Диплома за завършено образование
 • Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по специалността
 • Други документи за придобита допълнителна квалификация, доказваща изискванията за длъжността
Подборът ще е по документи, като се запазва правото да има събеседване с кандидатите.
Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Аграрен факултет - Стара Загора, Студентски град , ст. 405 от 8.00ч до 16.00ч.
Срок за подаване на документите до 16.00ч. на 07.11.2014 година.

 

 Списък с класираните!

Записване на 22-23.10.2014 г. от 8:00 - 16:00 ч. и на 24.10.2014 г. 8:00 - 12:00 ч.

 

 ЗА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТА

БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

НАРОДНИ ТАНЦИ: всеки понеделник и сряда от 18,00 ч. във  фоайето на Морфоблок, Медицински факултет ул. Армейска 11; Записване – по време на репетициите  Художествени ръководители: г-н Васил Герлимов (GSM – 0888 441107); г-жа  Бистра Герлимова

ЛАТИНО ТАНЦИ: всеки понеделник и сряда от 18,00 ч.  във  фоайето на Педагогически факултет, ул. Армейска 9; Записване – по време на репетициите  Художествен ръководител: г-н Стефан Дончев (GSM – 0899 269380);

ВОКАЛНА ГРУПА: всеки понеделник и сряда от 17,00 ч.  в  Педагогически факултет, ул. Армейска 9; кабинет 301; Записване – по време на репетициите  Художествен ръководител: г-жа Стефка Минкова (GSM – 0889 727321);

ТЕАТРАЛНО СТУДИО: всеки понеделник и сряда от 16,00ч.  в  Педагогически факултет, приземен етаж, ул. Армейска 9; Записване – по време на репетициите  Художествен ръководител: г-жа Донка Йотова (GSM – 0896 151218);

 9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS

EDERNE, TURKEY
16. - 18. OCTOBER, 2014

 

       Педагогическите факултети на четирите партньорски Балкански университети – Тракийски университет, Стара Загора, България, Тракийски университет, Одрин, Турция, Загребски университет, Хърватия и  Скопски университет, Македония са съорганизатори на:   
           

 9-ти МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ОДРИН, ТУРЦИЯ
16. – 18. ОКТОМВРИ, 2014

 

Галерия 

 

 
BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност»
Бенефициент:  Тракийски университет Стара Загора
Дейност № 6.4
Наименование на дейността: Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите
 
Уважаеми колеги,
 
На 24 октомври 2014 г. от 9 часа в Зала 3 “а“ в Ректората на Тракийски университет ще се проведе семинар „ОБСЛУЖВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ И АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ В ИНТЕГРИРАНАТА УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“. 
Настоящият семинар е организиран по изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“ (Регистрационният номер на проекта е: BG051PO001-3.1.08-0009). Проектът е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Министерството на образованието, младежта и науката - Приоритетна ос:  3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието. Ръководител на проекта е доц.дсн Иванка Желязкова –Зам. Ректор по Административна, стопанска и информационна дейност.
Фирмата изпълнител, която спечели търга за разработване на Интегрирана управленска информационна система (ИУИС) на Тракийски университет е „Информационно обслужване“ АД, клон Пловдив. 
 
ПРОГРАМА
ЗА СЕМИНАРА „ОБСЛУЖВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ И АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ В ИНТЕГРИРАНАТА УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“
 
На семинара, присъстващите студенти, преподаватели и служители-експерти  и ще се запознаят със следните модули:
Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Досие на студента.
Модул „Кандидат-студентска кампания“ осигурява информация за кандидатстудентите, планиране на кандидатстудентската кампания, провеждане на кандидатстудентските изпити, класирането и приема на нови студенти.
Анкетни проучвания – Анкети – студентско мнение за качеството на преподаване, оценка на учебни планове и програми, академични отношения между студенти и преподаватели, мнение на студенти за качеството на административните услуги, обратна връзка от работодатели за качеството на професионалната подготовка на студентите, справки за анкетни проучвания – Регистър на студентската оценка на анкетираните членове на академичен състав, обобщени резултати от анкетни проучвания. Справка за ключови показатели.
 
                                                               С уважение,
                                                                             Доц.дсн Ив.Желязкова
                                                                              Ръководител на проекта
 

 

 

    Вълнуващо и мило тържество организира Ветеринарномедицинският факултет и секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” на 20.10.2014 г. Преподаватели, студенти и колеги тържествено отпразнуваха 75 години на своя професор Ламбо Георгиев, един от дуаените на ветеринарномедицинското образование. На тържеството присъства Ректорът на Тракийски университет, проф. Иван Станков, Директори на ОДБХ, Председателят на съюза на ветеринарните лекари - д-р Бащавелов, Ръководители на структурни звена, много преподаватели, колеги и приятели. Похвално слово към проф. Ламбо Георгиев за неговата дейност и заслуги поднесе проф. Иван Въшин от секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” и Зам.–ректор на Университета. „Проф. Ламбо Георгиев не може да бъде описан като всеки друг. Не можем просто да изрицитираме автобиографията му. За него ние ще кажем 2 визитни картички-кратка и дълга и това пак няма да бъде достатъчно, за да покажем нашето уважение, признателност и почит и да кажем всичко за Вас, уважаеми учителю.” – каза в своето слово проф. Въшин. Проф. Георгиев е бил ръководител катедра, Зам.-декан, Декан на ВМФ, Зам.-ректор на ВИЗВМ, но преди всичко уважаван преподавател за своите студенти и млади колеги.

За своята годишнина проф. Георгиев получи много поздравителни адреси и подаръци. Ректорът на Университета връчи на професора-юбиляр плакет и медал на Тракийски университет за принос и заслуги към Тракийски университет и картина, която да му напомня за колегите и приятелите от Университета.

Честита годишнина проф. Георгиев! Вашите колеги и приятели са горди с Вашите постижения и Ви желаят крепко здраве и лично щастие!

Мария Кюри проект ”Cooperative business and innovative rural development: Synergies between commercial and academic partners” (C-BIRD) с координатор Тракийски Университет, съвместно с International Visegrad Fund project “Inclusive Local Economies through Cooperatives Development” (INECON), European Alternatives и International Young Professionals Foundation организират международна конференция на тема Визия за кооперативното бъдеще: Европейските кооперативи през 21 век и след това, която ще се проведе на 4-6 декември, 2014 година в Братислава.

Покана!

 

За повече информация тук!

Краен срок за подаване на абстракти – 24 октомври.

 

 

Уважаеми колеги,

    В рамките на два месеца, от 20.10.2014 до 20.12.2014 библиотеката чрез Български информационен консорциум предоставя пробен достъп до две от най-големите колекции от електронни книги на EBSCO:

 

eBook Academic Collection

В колекцията са включени над 132 000 заглавия на водещи университетски издатели като: Oxford University PressMIT PressState University of New York PressCambrigeUniversity PressUniversity of California PressHarvard University Press и много други. Освен това са включени издания на Elsevier Ltd., Taylor & Francis Ltd., John WileySonsи други.

Предлагат се богат избор от мултидисциплинарни заглавия електронни книги, обхващащи широк спектър от академични дисциплини, като:

Езикознание и литература, Икономика и бизнес, Инженерни науки и технологии, Медицина, Обществени науки, Социални науки, Биомедицински науки, Аграрни науки и др.

eBook Business Collection

Колекцията предлага над 12 000 специализирани заглавия електронни книги по различни бизнес теми, като: маркетинг, финанси, управление на доставки, предприемачество, управление на кариерата, личностно развитие, комуникации и др.

Достъпът е възможен чрез платформата на EBSCO на адресhttps://search.ebscohost.com/ и е достъпен в мрежата на университета във всички структурни звена. 

За  информация, моля обръщайте се към библиотеката г-жа Желка Даковска 042 699 238. 

 

 

 

 

Днес, 17.10.2014 г. се проведе поредният семинар посветен на научно-изследователската дейност и акредитациите. Същият се организира по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Семинарът бе с участието на преподаватели, експерти и служители на Тракийски университет, представители от работните групи на Тракийски университет и екипа на фирмата-изпълнител „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.
Семинарът бе посветен на детайлното представяне и обсъждане на модулите, отнасящи се научно-изследователската дейност, акредитациите и академичните правилав Тракийски университет. Представянето бе направено от софтуерните специалисти на „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.
Модул „Международни програми” – Справки за международни програми. Справка за студенти, участващи в програми. Справка за положени изпити в чужбина.
Модул „Управление на проекти” – Регистър на проектите – курсови проекти, дипломни работи, дисертации, университетски проекти. Управление на дейностите по проекта. Организации, участващи в проекта. Екип на проекта. Отчет на работата по проекта. Справки за проекти – списък на регистрираните проекти, справка за проекта, справки за екипи по проекти.
Модул „Управление на договори” – Регистър на договорите. Трудови договори. Университетски договори. Договори за студентска мобилност. Договори за преподавателска мобилност. Договори с докторанти.Справки договори – справка за сключени договори, извлечения от регистъра на договорите, справка за договори с потребители на кадри в университета.
Модул „Управленски анализи” – Генериране на справки и отчети. Генериране на периодични статистически справки във формат, изискван от МОН.
Модул „Акредитация и академични правила” – Акредитирани специалности. Справка за акредитирани специалности.
Модул „Партньори” – Регистър на партньорите. Мобилност на студенти и преподаватели – заявления за студентска мобилност, заявления за преподавателска мобилност. Решение от конкурса за мобилност. Справки за партньори – справка за партньорска организация, извлечение от Регистъра на партньорите, справка за мобилност на студенти, справка за мобилност на преподаватели.
 
Присъстващите се запознаха със своите задачи и действия за тестване на ИУИС, което ще се осъществи след инициализирането на базите от данни, доставката, инсталирането и настройката на сървърите за ИУИС.
Изпълнението на проекта ще продължи с още един семинар с целевата група на студентите и пресконференция за хода на проекта.
За повече информация и контакти:
Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност
За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg
 

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 

Във връзка с предоставяне на стипендии по ПМС № 90
за зимния семестър на уч. 2014/15 г.
могат да кандидатстват всички студенти, в редовна форма на обучение, субсидирани от държавата (без І-ви курс), с успех от предходните два семестъра не по-нисък от 4,00.
Необходими документи :
2. Уверение за студ.положение и успех от предходните два семестъра /можете да закупите от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;
3. Уверение за учащи се братя и сестри или съпрузи;
4. Удостоверения и др. документи за брутните доходи за предходните 6 месеца  (от 1.03.2014 до 31.08.2014 г. или от 1.04.2014 до 31.09.2014 г.), с подпис на ръководител, печат и адрес на фирмата ;
5. Копие на акт за сключен граждански брак /за семейни студенти/; акт за смърт /за починал родител/; акт за развод; акт за раждане на деца, решение на ТЕЛК за инвалиди и др.
6. Документ от Бюрото по труда /за неработещ родител /;
7. Документ за получени пенсии за предходните 6 месеца (от 1.03.2014 до 31.08.2014 г.), издаден от НОИ ;
8. Документ от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН-то на студента.
Студенти, непредставили документи за доходи, не се допускат до класиране. Класирането се извършва по основни звена, съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.
Студентите, кандидатстващи за стипендия, трябва да имат открита IBAN сметка в Уникредит Булбанк.
Срок за подаване на документи: 13.10.2014 г. до 31.10.2014 г.
 
Място на подаване на документи:
 
 
 
 
Ректорат – Студентски град
Стая 213
Медицински факултет
 (Морфоблок)
Факултет „Техника и технологии” - Ямбол
Стая 236
Филиал - Хасково
Отдел „Стипендии”
ЗАБЕЛЕЖКА:
Студентите, работили в чужбина през последните 6 месеца, задължително декларират получените от тях доходи.
Семейните студенти се считат за отделно домакинство.
За неработещ родител се изисква документ от Бюрото по труда с регистрация за предходните 6 месеца и получените от него обезщетения, или документ за размера на получените пенсии /ако е пенсионер /.
За собствениците на частни фирми се издава документ за облагаемия доход на фирмата.
Клетвени декларации, заверени от нотариус, се приемат само с деклариран в тях доход. Документи и клетвени декларации с нулев доход не се приемат.
Доходите на лице, работещо в чужбина, се удостоверяват с документ в съответната валута. При укриване на доходи или представяне на документи с невярно съдържание виновните лица носят наказателна и административна отговорност и се отнема правото на стипендия до края на следването.
 

 

  Документи :

  1.Квоти

  2.Молба-декларация 

 На 10 октомври в Тракийски университет се проведе IX Национално ветеринарномедицинско изложение BULVET-MEDIKA-2014. Организатор и домакин е Ветеринарномедицинския факултет. Изложението е поредната среща на образование, наука, практика, и бизнес. Проф. Михни Люцканов - декан на ВМФ, приветства гостите и участниците в изложението и заедно със зам.-ректора на Тракийски университет проф. Иван Въшин прерязаха лентата и с това дадоха старт на  ветеринарномедицинското изложение Булвет Медика – 2014.  На откриването присъстваха областният управител на Стара Загора г-жа Димитринка Петрунова, председателят на Общински съвет - Стара Загора г-н Емил Христов, зам.-кметът на община Стара Загора г-жа Иванка Сотирова, председателят на Българския ветеринарен съюз, председателят на Съюза на ветеринарните лекари, много преподаватели, студенти, представители на бизнеса и гости. 

Нова и класическа гама от ветеринарномедицински продукти, диагностикуми, консумативи, диагностична  и лечебна апаратура бяха представени от 42 фирми специализирани в областта на ветеринарно-медицинската апаратура и консумативи, пред студентите, ветеринарните специалисти и гостите на изложението. Предвидена бе и лекционна програма, както и множество презентации. 
Гостите на изложението имаха възможност да разгледат музейната сбирка на ветеринарното дело и специално организираната художествена изложба от дърворезба, дело на проф. Никола Николов. 
Сред гостите, посетили Булвет Медика, бяха и представители на университетите от Истанбул  и Бурса – Турция, Букурещ – Румъния, Скопие –Македония, Прищина – Косово и Ирак, с които Тракийският университет поддържа образователни и научни контакти.

 На 10.10.2014 г. се проведе поредният семинар по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Семинарът бе с участието на експерти и служители на Тракийски университет, екипа на проекта, представители от работните групи и фирмата-изпълнител „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.

Семинарът бе посветен на детайлното представяне и обсъждане на модулите, отнасящи се учебната дейност в Тракийски университет. Представянето бе направено от софтуерните специалисти на „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.
Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Досие на студента. Е-портфолио на студентите.
Модул „Преподаватели”. Атестация на служителите – атестационен лист, регистър на атестираните членове на академичния състав (АС), справки за атестирания, извлечения от Регистъра за атестирани членове на АС. Справки за преподаватели. Е-портфолио на преподавателите.
Модул „Планиране на учебния процес” – учебен план на специалност. Учебен план за семестър. Планиране на заетост на преподавателите за семестър. План – график за провеждане на изпити. Анкети за избираеми и факултативни дисциплини.протокол за избираеми и факултативни дисциплини. Справки учебен процес. Генериране на справки за МОН.
Модул „Работа с докторанти” - Прием на докторанти -  управление на процеса за прием на докторанти,научни специалности за прием на докторанти, дисциплини за изпит при прием на докторанти. Заявление за конкурс за докторантура. Заявление за записване за докторантура – самостоятелна подготовка. Протокол от изпит на кандидата за докторантура. Класиране на кандидатите за докторантура.  Справка за кандидати за конкурс за докторантура.
Модул „Управление на документооборота” – Управление на процеси – описание на процеса, регистър на процесите, планиране на процеса.  Управление на дейностите по процеса – възлагане на дейности, отчитане на дейности, отчитане на етап от възложителя.
Модул „Автоматично седмично разписание”  - Представя възможностите за създаване на автоматично седмично разписание за студентите и преподавателите.
 
Участниците получиха обширна информация и дискутираха софтуерната реализация на модулите и тяхната функционалност.  Присъстващите се запознаха със своите задачи и действия за тестване на ИУИС, което ще се осъществи след доставката, инсталирането и настройката на сървърите за ИУИС.
Изпълнението на проекта ще продължи с още един семинар с целевата група на студентите и пресконференция за хода на проекта.
За повече информация и контакти:
Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност
За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg
 
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 

 

 Честито дипломиране на абсолвентите от випуск 2014 на Педагогически факултет!

Скъпи абсолвенти на Педагогически факултет, академичното ръководство на Тракийския университет ви поздравява по случай вашето дипломиране!
Един от най-важните моменти във вашия живот настъпи. От днес, с диплома в ръка ще прекрачите в истинския живот като дипломирани педагози. Докажете на света компетентността ви, придобита в Тракийски университет и посветеността ви на децата - ваши бъдещи възпитаници.
Желаем Ви успех и удовлетвореност във Вашата образователна мисия. Разчитайте и занапред на подкрепата, която могат да ви дадат преподавателите ви в Тракийски университет!
Заедно с вас и вашите близки споделяме радостта и тези щастливи мигове.  Съхранете хубавите студентски спомени, младежкия ви ентусиазъм и оптимизъм!
На добър път! 

 

                                                                                   РЕКТОР

                                                                                      Проф. дсн Иван Станков

        Европейската нощ на учените в Стара Загора премина с много настроение, изненади и конкурси, дискусии, изложби и с много, много усмивки. Нощта на учените, под мотото "Триъгълникът на знанието и европейското гражданство". за 2014 година, проведена на 26 септември и органзирана от ДИПКУ, се посрещна с голям интерес от гражданите на Стара Загора и сме убедени, че с този проект Тракийски университет печели популярност и нови млади приятели, бъдещи студенти, учени и изобретатели, които ще направят света, в който живеем по-добър и по-красив.

Победители в конкурсите, организирани от ДИПКУ:

1. Конкурс за изработване на мултимедийни продукти  на тема „По-твърд от диаманта“

Възрастова група 8 - 12 клас

I награда – Ваня Илиева Асенова, 8 клас,  ОУ „Христо Ботев“, с. Братя Кунчеваи, обл.  Стара Загора

Ръководител: Нели Чолакова

2. Конкурс за изработване на мултимедийни продукти  на тема „Светът на кристалите“

Възрастова група 5 – 7  клас

I награда – Христо Съртмаджиев, 6 клас ПМГ „Гео Милев“ гр. Стара Загора

Ръководители: Живка Сойчева и Лиляна Вълчева

II награда Пламена Стоянова и Виктория Савова,  7 клас, СОУ „Гео Милев“  гр. Раднево

Ръководител: Стоянка Хаджиева

II наградаАна Пенчева, 6 клас, СОУ „П. Р. Славейков“,  гр. Кърджали

III наградаАсен Илиев, 6 клас,  ОУ „Христо Ботев“, с. Братя Кунчеваи, обл.  Стара Загора

Ръководител: Нели Чолакова

III наградаНадежда Илиева, 7 клас,  СОУ „Христо Смирненски“, гр.  Стара Загора

Ръководител: Маргарита Илиева

Вечерта започна с отворените лаборатории на ВМФ при Тракийски университет, организирани от д-р Звезделина Янева, Секция „Химия“ при ВМФ. 120 ученици от ПГВМ и от биологическите паралелки на ПМГ, гр. Стара Загора посетиха и се запознаха с дейности в  лаборатория „Химична екология“, Секция Химия, лабораториите на Секция „Ветеринарна анатомия на домашните животни“, наблюдаваха демонстарции свързани с експериментално получаване на кристали от преситени водни разтвори на меден сулфат и натриев ацетат, демонстрации, показващи нарастването на кристали от зародиш, експериментално запознаване на учениците с процеса адсорбция на багрилна отпадъчна вода чрез използване на природен зеолит, посетиха музея към Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“.

Голям интерес предизвика авторската изложба от вкаменелости и кристали „Вкаменения свят“ на инж. Александър Кеферов от Димитровград. Изложбата бе илюстрирана със слайд-шоу на автора.

За ученическата аудитория бе проведена викторина от гл.ас.Ангел Славчев, с въпроси от света на кристалите, следвана от лектория на тема "Зеолитите - кристали с уникални свойства", представена от доц. Юри Кълвачев, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН

Основен акцент във вечерта беше научното кафенена тема „Кристалите в митове и легенди“.  темите за дискусия бяха поставени в презентацията на д-р Звезделина Янева от ВМФ на Тракийски университет, студентката Теодора Рангелова от ВМФ и инж. Александър Кеферов.

Холистичният център „Хармоничен живот“, организиран от гл.ас. д-р В. Шарланова  бе обособен като „Улица на закрито“ с илюстрация на приложението на кристалите в здравословни продукти, литература и артефакти  и традиционно предизвика интерес и привлече много посетители.

Формациите на Тракийски университет -  театрална студия, воклана група и клуб за латино-танци забавляваха всички посетители на вечерта и създадоха празнично настроение.

Изказваме нашата благодарност към ректорското ръководство и академичната общност на Университета за подкрепата и участието в събитията в Нощта на учените, проект с финансовата подкрепа на програма HORIZON 2020, в който Тракийски университет, Стара Загора е партньор за девета поредна година.

Изказваме специални благодарности на доц. д-р Анна Толекова, на доц. Таня Танева, на деканското ръководство на ВМФ и на колегите от Секция „Химия“ и Секция „Анатомия на домашните животни“.  Нашата благодарност е и към студентите от художествените формации на университета и техните ръководители – г-жа Донка Йотова, г-жа Стефка Минкова и г-н Стефан Дончев, които създадоха много настроение и празнична атмосфера.

Райфайзенбанк стартира кампанията за студентско кредитиране 2014/2015 г. Новост през тази година е възможността студентите и докторантите да кандидатстват онлайн https://www.rbb.bg/bg/individual-clients/loans/student-loans/ за кредитите, отпускани по програмата на Министерството на образованието и науката.

За да се възползват от програмата за студентско кредитиране, студентите и докторантите трябва да се обучават в редовна форма за придобиване на образователна степен бакалавър, магистър или доктор във всички акредитирани висши училища в България. Трябва да са до 35 годишни, да нямат придобита същата образователна степен и да не са прекъснали обучението си.

Кредитите, които Райфайзенбанк отпуска по програмата на Министерството на образованието и науката са с фиксиран годишен лихвен процент от 7%. Студентите и докторантите могат да се възползват от гратисен период за целия срок на обучение, по време на който не дължат плащания по главницата и лихвите. Изплащането на кредита започва до една година от датата на провеждане на държавния изпит или защитата на дипломната работа, като се погасява на равни месечни вноски в срок до 10 години. Кредитополучателите не дължат такси и комисиони за управление на кредита; не се изисква поръчител или съдлъжник, както и доказване на доходи. В допълнение, студентите получават разплащателна сметка без такса за откриване и месечна поддръжка за срока на кредита, както  и международна дебитна карта Visa Electron с отстъпки от стандартните условия на банката.

Кандидатствай онлайн

https://www.rbb.bg/bg/individual-clients/loans/student-loans/

За допълнителна информация и въпроси, може да се обърнете към Тодор Манолов на тел 02/91985603 или на ел. адрес todor.manolov@raiffeisen.bg

 

   Уважаеми колеги,

   До края на месец октомври /31.10.2014 г./ имате възможност да ползвате пълнотекстовата колекция MEDLINE Complete. Освен достъп до най-търсените медицински научни списания, MEDLINE Complete предлага и достъп до пълния текст на списания от следните тематични области: биомедицина, клинични изследвания, поведенчески науки, биоинженерство,  биотехнология,  ветеринарна медицина, животновъдство и др.

Информационният масив надгражда MEDLINE Indexтъй като осигурява пълнотекстов достъп до включените в него статии.

Достъпът е чрез добре познатата ви платформа - EBSCO Publishing на адресhttp://search.ebscohost.com.

Ползването на базата става в университетската мрежа и извън нея. За пароли за отдалечен достъп, моля обърнете се към библиотеката.

 

            За повече информация относно ползването на електронната колекция: тел. 042 699 238,  е-mail:dakovska@uni-sz.bg

 

 

 

Днес, 19.09.2014 г. се проведе работна среща по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Работната среща  бе с участието на комисията по Информационна и медийна дейност на ТрУ, отговорниците на сайтове на структурните звена на ТрУ и Ректорат, екипа на проекта по дейност 7 и дейност 6, фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД.

Доц. Таня Танева главен секретар на ТрУ и ръководител на дейности по проекта откри работната среща, обобщи извършената работа до този етап по уеб сайта на ТрУ и представи фирмата изпълнител. Представител на Фирмата изпълнител запозна присъстващите с основните менюта на уеб сайта.

Последва конструктивно обсъждане и бяха направени предложения от участниците от структурните звена. Основен акцент в дискусията беше необходимостта от специалисти, които ще администрират уеб страниците на отделните структурни звена. Другият важен въпрос който бе поставен е визуализацията на сайта през различните браузери. Мобилната  версия на сайта на ТрУ също бе на дневен ред.

Изпълнението на проекта ще продължи с още два семинара, тестване на ИУИС от представители на целевите групи – студенти, преподаватели и експерти и завършване на процеса на нейното внедряване.

За повече информация и контакти:

Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

        МК отвори вратите на знанието за новоприетите студенти в 4 специалности – традиционните „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ и новите – „Гериатрични грижи“ и „Парамедик“. Директорът на МК доц. Хр. Милчева приветства академичната общност на колежа и изрази убедеността си, че с много труд, постоянство и мотивация ще бъдат постигнем желаните успехи в обучението на качествени здравни професионалисти за потребностите на нашата здравна система, признати в Европа и целия свят. Открита беше и нова учебна зала по домашни грижи за специалността "Гериатрични грижи". Обновена е и аулата на МК, в която беше открита новата учебна 2014/2015 г. 

 

 Ректорат жени - 29.09.2014г.

 Ректорат мъже - 08.10.2014г.

 Аграрен факултет жени - 30.09.2014г.

 Аграрен факултет мъже - 09.10.2014г.

 Ветеринарномедицински факултет жени - 01.10.2014г. до 03.10.2014г.

 Ветеринарномедицински факултет мъже - 10.10.2014г. , 13.10.2014г. и 14.10.2014г.

 Стопански факултет жени - 03.10.2014г. и 06.10.2014г.

 Стопански факултет мъже - 14.10.2014г.

 Педагогически факултет жени - 06.10.2014г. и 07.10.2014г.

 Педагогически факултет мъже - 15.10.2014г.

 ДИПКУ жени - 07.10.2014г. и 08.10.2014г.

 ДИПКУ мъже - 15.10.2014г.

 Медицински колеж жени - 08.10.2014г.

 Медицински колеж мъже - 15.10.2014г.

 УОС жени - 08.10.2014г.

 УОС мъже - 15.10.2014г.

 ФТТ жени - 16.10.2014г.

 ФТТ мъже - 17.10.2014г.

Лека атлетика – вторник, четвъртък, петък от 16:30 на стадион „Берое” или закрита зала - треньор ст. пр. Ж. Добрев тел.0889495149

Плуване – понеделник и сряда от 19:00 на градски плувен басеин - треньор пр. Л. Костадинов тел. 0895992298

 Футбол – вторник от 19:00 и сряда от  17:30 - спортна зала ТрУ треньор

пр. Т. Андреев тел.0885703270

           Ръгби (жени) – вторник и четвъртък от 17:00 спортна зала ТрУ

или полигон  ТрУ - треньор пр. Н. Гочева тел.0897858656

Хокей на трева – понеделник и сряда от 16:00 в спортна зала ТрУ

или полигон ТрУ - треньор пр. Н. Гочева тел. 0897858656

Волейбол – понелник и вторник от 18:00 спортна зала ТрУ - треньор

 пр. П. Петков тел.0887881260

      Стартира новото издание на Турнира по футбол „За купата на кмета”. В напреварата се включиха 14 отбора, които по система „Всеки срещу всеки” ще изиграят по две срещи помежду си. Тази събота (20 септември) дебютното си участие в турнира направи отборът на „Академик” при Тракийски университет. Съперник в този кръг беше отборът на „Пегас”. След 1:0 в първото полувреме и гол в началото на второто полувреме „Академик” поведе с 2:0 в резултата. С гол в средата на второто полувреме ”Пегас” върна интригата в двубоя. Това може би мобилизира студентите, които в последните минути отбелязаха три гола и с резултат 5:1 се поздравиха с победа.

      В следващия кръг на 27 септември 2014 год. от 15.00 часа на игрището зад централна поща на „Академик” ще предстои труден двубой с миналогодишния победител в турнира, отборът на „Хановете”.

       

Днес, 18.09.2014 г. се проведе семинар по проект  BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Семинарът бе с участието на експерти и служители на Тракийски университет, екипа на проекта, представители от работните групи и фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД.

Присъстващите бяха запознати с общата идея на Интегрираната управленска информационна система, нейната структура и архитектура.  Специално място беше отделено на Модул „Системно администриране“ и Модул „Кандидатстудентска кампания“.

Представени бяха целите на модула „Системно администриране”: създаване и идентифициране на потребителите на ИУИС; създаване и управление на групи потребители на ИУИС; присъединяване и изваждане на потребители към една или няколко групи; управление на номенклатурите; дефиниране и управление на достъпа до всяка точка от менюто.Основните функции на модула обслужват потребителите от различните нива на ИУИС. Вход и достъп до функционалностите в приложението се осъществява на базата на потребителско име и парола, които се използват и за идентификация на потребителите за изнесените в уеб портала на ТрУ функционалности на приложението. Администрирането се извършва от един или няколко администратора, йерархично зависими от един главен администратор. Всеки администратор има достъп за редакция единствено на потребителите, създадени от самия него. Всички администратори имат достъп до групите потребители и до функционалностите от менюто. Достъп до конкретна точка от менюто се осъществява на ниво група потребители, като този достъп се задава от администратор.

Модулът „Кандидатстуденстска кампания” осигурява информация за кандидатстудентите, планиране на кандидатстудентската кампания, провеждане на кандидатстудентските изпити, класирането и приема на нови студенти.

Участниците в Семинара се запознаха детайлно с функциите на Модула „Кандидатстдентска кампания“, а именно:

 • План за провеждане на кандидатстудентската кампания;
 • План за редовни и предварителни изпити;
 • Картон за предварителни кандидатстудентски изпити;
 • Регистър на кандидатстудентите;
 • Разпределение по зали;
 • Протоколи от кандидатстудентските изпити;
 • Дешифриране на кандидатите;
 • Класиране на кандидатстудентите;
 • Стандартни и гъвкави справки за кандидатстудентите.

След завършване на тестовия етап ще бъде разработен модулът за онлайн кандидатстването през Уеб портала на Тракийски университет, който е разработен също по този проект.

Участниците бяха удовлетворени от професионализма на софтуерната реализация на модулите и широката функционалност, обхваната от модулите.  Присъстващите се запознаха с функционалностите на модулите, със своите задачи и действия за тестване на ИУИС.

Изпълнението на проекта ще продължи с още два семинара, тестване на ИУИС от представители на целевите групи – студенти, преподаватели и експерти и завършване на процеса на нейното внедряване.

За повече информация и контакти:

Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 

       На 15.09.2014г във Филиал Хасково бе открита нова академична зала, която носи името на основателката на модерното сестринство Флорънс Найтингейл.

       Официални гости на тържеството бяха проф. Иван Въшин - зам. ректор по учебната дейност на университета, доц. Мария Фъртунова - директор на Дирекция "Висше образование" в Министерството на образованието и науката, доц. Добри Ярков - помощник ректор на Тракийския университет,  много студенти и преподаватели.

        Първо място, златен медал и диплом при танцовите групи спечели формацията "Тракийско цвете" на  Трети национален фолклорен събор "По стъпките на Св. Богородица" в Добрич. Участие взеха над 80 групи и индивидуални изпълнители. Групата, в която участват студенти и преподаватели от Филиал Хасково, впечатли авторитетното жури с букет от български народни хора. Това е първото конкурсно участие на танцовата формация, която е основана преди година и половина. 

 За първи път през учебната 2014/15 година Тракийски университет ще обучава чуждестранни студенти на английски език в специалността „Медицина“. Кандидатстващите чуждестранни възпитаници на престижни колежи от различни страни, ще се явят на задължителните тестове по химия и биология. Издържалите изпита ще запишат специалност „Медицина“ още тази учебна година. Преподаването по всички дисциплини, ще се води на английски език.

Младежите и девойките са общо 32-ма. Те бяха посрещнати с добре дошли от зам.-ректора на ТрУ проф. Иван Въшин, председателя на Общински съвет на Стара Загора, Емил Христов, зам.-кмета на Община Стара Загора г-жа Иванка Сотирова, проф. Мая Гълъбова - декан на Медицински факултет.

На всички бъдещи студенти проф. Въшин връчи подаръци, рекламни материали, тениски и шапки с емблемата на ТрУ

 

На 11.09.2014 г. от 10.30 в зала 3А на Стопанки факултет, Тракийски университет

 

СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ,

по повод приключване дейностите по Проект “Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион” по Договор BG051PO001-3.1.07-0014, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

В пресконференцията  се регистрираха 41 участника:

- Представители на медиите от региона: TV Stara Zagora, StaraZagoraLive.BG, в. Капитал

-Членовете на екипа за управление на проекта: проф. д-р Иван Георгиев, доц.д-р Венета Гайдаржиева, гл. счетоводител на СФ Донка Недева 

-Партньорите по проекта:  1.„Център за Изпитване и Европейска Сертификация”  ЕООД2. ЕТ «Дениси - Христослава Георгиева»

-Експертите по отделните дейности на проекта.

-Преподаватели и студенти от СФ.

Ръководителят на проекта проф д-р Иван Георгиев направи кратка презентация за постигнатите по проекта резултати. Бяха дадени отовори на поставените от медиите въпроси.

Презентация!

  На 15-ти септември в Тракийски университет се състоя тържествената церемония за откриване на новата 2014/15 учебна година. Старозагорската Алма Матер за поредна година отвори врати и прие своите студенти. До започване на официалната церемония, беше организирана концертна част, в която се представиха с изпълнения студентските групи - Бендът на университета, Студентската формация  за латино-танци, Фолклорният танцов състав „Траки“. С бурни аплодисменти бе посрещнато изпълнението на  Trio Grandi Tenori на Държавна опера - Стара Загора..

   Официални гости на церемонията, по случай откриването на новата учебна година, бяха кметът на Стара Загора – г-н Живко Тодоров, председателят на Общински съвет – Емил Христов, Директорът на дирекция „Висше образование” в МОН доц. Мария Фъртунова, Областният управител на Област Стара Загора Димитринка Петрунова, зам.-кметът Иванка Сотирова, Крупнешкият епископ Инокентий,  зам.-председателят на Националното представителство на студентските съвети Яна Вангелова, Командирът на Втора механизирана бригада бриг. ген. Димитър Илиев, много родители,  гости, преподаватели и студенти.

  Доц. Таня Танева – гл. секретар на Университета, откри церемонията и представи гостите.

  В своето слово проф. Иван Въшин – зам.-ректор по учебна дейност на Тракийски университет отбеляза, че и тази година университетът е готов да посрещне своите студенти и очерта основните приоритети в образователната и научна дейност. Той изрази гордостта на академичната общност от високите акредитация и рейтинг на университета. Проф. Въшин обяви, че тази учебна година Тракийския университет започва с три нови специалности – „Лекарски асистент, "Парамедик" и „Гериатрични грижи", пожела успешна академична година на студентите, преподавателите и служителите, и незабравими мигове на първокурсниците. Проф. Въшин благодари на всички институции за ползотворното съвместно сътрудничество.

  От името на Министъра на МОН приветствие към студентите поднесе доц. Мария Фъртунова. Тя увери младите хора, които са избрали Тракийски университет, че тук с компетентната помощ на своите преподаватели, те ще се изградят като перспективни млади специалисти.

  Приветствие към студентите, преподавателите и служителите отправи и кметът на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров. Той заяви пред академичната общност:  „Този ден е празник за Стара Загора, защото вас ви има … Тракийски университет е за града това, което е умът за човека". Кметът подчерта, че 8 000 студенти са сериозен потенциал. Той благодари на ръководството на университета за подкрепата и доброто партньорство в реализацията на съвместни дейности. 

  Крупнешкият епископ Инокентий отслужи молебен за здраве и успехи на Университета и благослови всички за здраве и успехи.

 Поздравителен адрес от Секретаря по наука и здравеопазване на Президента

 Поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката

 Поздравителен адрес от Областния управител

 Поздравителен адрес от Командира на 2 механизирана бригада

На 11.09.2014 в Одрин, РТурция, беше създадена Балканска асоциация на университетите, с участието на 41 университети от следните страни: Турция, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Македония, Косово, Албания, Хърватска, Черна гора.

Подписан беше общ акт за създаването на Неправителствена организация, наречена Balkan Universities Association

Цели на Балканската асоциация на университетите са:

 • Да съдейства за научния и културен обмен между университетите на Балканите.
 • Да формира научни мрежи в различните области на науката и образованието.
 • Да подобрят интеркултурния обмен на информация.
 • Да се извършват съвместни научни изследвания и да се създават иновативни продукти.
 • Да се организира обмен на преподаватели и студенти.
 • Да се организират комуникационни мрежи и се осъществи трансфер на знания и най-нови научни постижения
 • Да се подготвят и управляват съвместни научни проекти и да се следи за тяхното изпълнение

За страна координатор до края на 2015 г. беше избрана Турция с президент на Асоциацията проф. Йонер Юрук, ректор на Тракийски университет Одрин.

Председателството ще се осъществява чрез смяна на председателите на ротационен принцип. Следващият председател от началото на 2016 г. ще бъде ректорът на Софийски университет.

От България се включиха няколко университета а именно: Софийски университет  „ Св. Климент Охридски”; Тракийски университет- Стара Загора; Югозападен университет Благоевград; Аграрен университет – Пловдив; Академия на изкуствата – Пловдив; Бургаски университет „Асен Златаров”; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил  и Методий”; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” ; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Национална спортна академия –София.

От Турция участваха Истанбулски университет; Одрински университет; Университет Текирда; Университета в Къркларели, които са в Европейската част на Турция.

 

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в над 300 европейски града и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора".

На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. За България този проект започва през 2006 г. През изминалия период участващите в Нощта на учените университети и научноизследователски организации насочват общественото внимание и популяризират постиженията на различни области на науката: физика и технологии (2006); археология и история (2007); биология, химия и екология (2008); астрономия (2009), наука и индустрия (2010), химия (2011), иновации (2012), знание и Европейско гражданство (2013).

Тази година Нощта на учените е финансирана от Европейската комисия в рамките на програма HORIZON 2020 и ще се проведе на 26 септември под мотото "Триъгълникът на знанието и европейското гражданство". Реализира се от консорциум с участници: Нов български университет, БАН, Тракийски университет - Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Медицински университет - Пловдив , Медицински университет - Варна, Британски съвет, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Британски съвет, СУБ и др.

В Стара Загора дейностите се организират от Тракийски университет чрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, с активното участие и партньорство на община Стара Загора, регионална библиотека “Захарий Княжески”, Ветеринарно-медицински факултет, студенти, ученици и общественост.

Програма

14.00 – 16.00 ч.  Отворени лаборатории – презентации в лабораторията по екологична химия на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет Отворени лаборатории в Тракийски университет

 

Регионална библиотека “Захарий Княжески”

17.00 – 17.15 ч. Откриване на изложба „Вкаменения свят”

17.15 – 18.00 ч. Презентиране на наградените участници в конкурсите за мултимедийни продукти “Светът на кристалите”  и “По-твърд от диаманта”

18.00 - 18.20 ч. Викторина

18.20 -19.00 ч.  Лектория "Зеолитите - кристали с уникални свойства"– доц. Юри Кълвачев, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН

19.00ч. -19.40 ч. Научно кафене „Кристалите в митове и легенди“, в което ще вземат участие студенти, научни работници и граждани, представители на различни социални групи. Ще бъде популяризирана силата и въздействието на кристалите върху живота и здравето на хората.

17.00 - 19.00ч. Холистичен център „Хармоничен живот” - изложение на центрове от региона, чиято дейност е насочена към кристалотерапията и подпомага възстановяване на енергийния баланс и повишаване качеството на живота.

20.00 - 22.00 ч. Веселие под звездите с участието на студенти от художествени формации на Тракийски университет, поетични четения, актьорски етюди. Във веселието ще вземат участие и ученици от НУМСИ „Христина Морфова” Стара Загора.

Присъединете се към нас в Нощта на учените на 26.09.2014 г. от 17 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора.

ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  РЕКТОРАТ СТАРА  ЗАГОРА

Търси да назначи:  Счетоводител

Изисквания за заемане на длъжността

- Висше икономическо образование /бакалавър,магистър/- специалност „Счетоводна отчетност” или „Счетоводство и контрол”.

- Трудов стаж по профила на длъжността – мин. 1 година.

- Компютърна грамотност, счетоводен софтуер, задълбочено познание на нормативните актове в областта на бюджетното счетоводство, аналитичност и инициативност, умение за работа в екип.

Кандидатите да представят следните документи:

-Заявление за участие – свободен текст;

-Професионална автобиография;

-Диплома за завършено образование;

-Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по специалността;

-Други документи за придобита допълнителна квалификация, доказваща изискванията за длъжността.

Подборът ще е по документи, като се запазва правото да има събеседване с кандидатите.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет Ректорат – гр. Стара Загора, Студентски град , ст.335 в срок до 16:00 часа на 26.09.2014 година.

 

Прием на документи – 01.09.2014 до 15.10.2014 г. в Ректорат (Студентски град)

На 20.10.2014 г. от 8:00 (Ректорат, Студентски град) - тест по УЗГ , изпит по Социална медицина 

І Класиране            – 21.10.2014 г.

Записване              – 22-24.10.2014 г. (до 12 ч. на 24.10.2014)

ІІ Класиране           – 

Ректорат - 042/699 210

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Оригинал и копие на дипломата за завършено предходно ВИСШЕ образование (магистър, бакалавър или професионален бакалавър (завършилите професионален бакалавър имат право да продължат в ОКС “Магистър” само в същото професионално направление, в което са завършили!)
 2. Състезателен картон (закупува се на място - 5 лв.)
 3. Такса за кандидатстване – 30.00 лв. 
 4. Необходим успех от дипломата за ВИСШЕ образование - Добър (включва среден успех от курса на обучение и среден успех от държавен изпит) 
 5. Изпит за магистърска програма "Управление на здравните грижи" на 20.10.2014 г. 8:00 ч.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Настаняването на приетите от горните курсове ще започне на 8 септември (понеленик) и ще продължи до 12.09.2013г. (петък).

    Необходимо е предварително да се снабдите с уверения от Деканата за студентското си положение от предходната учебна година (брой неположени изпити). Ще се настаняват студенти с най-много 2 неположени изпита.

СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЩЕ СЕ НАСТАНЯВАТ НА 13 И 14 СЕПТЕМВРИ (СЪБОТА И НЕДЕЛЯ). НЕОБХОДИМО ДА ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД ОТ СТАЯ 200 В РЕКТОРАТА (СТУДЕНТСКИ ГРАД). НОСЕТЕ 2 СНИМКИ, ОКОЛО 100 ЛВ.НЕОБХОДИМИ ЗА НАЕМ И ДЕПОЗИТ. ПРЕДОСТАВЯ СЕ СПАЛНО БЕЛЬО.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ С УВЕРЕНИЯ ЗА УСПЕХ В СРОК ОТ 8 ДО 12 СЕПТЕМВРИ (до 13,00 часа) 2014 Г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО НА 12.09.2013 Г. КЪСНО ВЕЧЕРТА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОСТАНАТ НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД І И ІІ КЛАСИРАНЕ.

(Настаняване на приетите в СО от ІІ-ро класиране на 14 септември след 13.00 часа).

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА 15.09.2014 Г.

(Настаняване от ІІІ-то класиране на 16 септември).

  

Класиране на първи курс

Първо класиране на горни курсове

Второ класиране на горни курсове

 

                                                                                                                От Комисията

Тракийски университет – Стара Загора за 5-та поредна година участва в Международното специализирано селскостопанско изложение „БАТА АГРО – 2014”, което се проведе от 26-ти до 29-ти август.  Броят на фирмите участващи в изложението е рекорден – 210.

Приветствия отправиха председателят на УС на БАТА АГРО Веселин Генев и министърът на земеделието и храните в служебното правителство Васил Грудев. На откриването присъстваха областният управител на Стара Загора г-жа Димитринка Петрунова и председателят на Общински съвет, Стара Загора г-н Емил Христов. Сред официалните гости на откриването беше и ректорът на Тракийски университет проф.дсн Иван Станков.  

Надсловът, под който се провежда петото издание на БАТА АГРО - 2014 е “Още по-голямо и още по-добро”. Особено внимание изложението обръща на взаимодействието на агробизнеса и аграрното висше образование. Браншовете, които ще бъдат представени са: земеделска техника, препарати за растителна защита, торове и семена, заваръчна техника и инструменти, автомобили, складово оборудване, софтуер, измервателна техника, финансови и консултантски услуги, животновъдство, неправителствени организации, медии, университети и научни институти, фондации и др.

Официалните гости разгледаха щандовете на българските и чуждестранни фирми. Щандът на Тракийски университет бе посетен от министъра на земеделието и храните Васил Грудев, областния управител г-жа Димитринка Петрунова и председателя на общински съвет, Стара Загора г-н Емил Христов.

Днес, 19.08.2014г., в Тракийски университет, Студентски град, в двора на съществуващата сграда на детската градина, под бл.4 беше направена първа копка на строителна площадка за изграждане на  площадки за футбол и тенис на корт. Проектът се изпълнява  по договор № 23-00-43/07.07.2014г. Наредба № Н-1 от 08.02.2007г. на Министерство на младежта и спорта между  Министерство на младежта и спорта и  Сдружение с нестопанска цел „Университетски спортен клуб Тракия“ при Тракийски университет гр. Стара Загора.

Общата стойност на проекта е в размер на 238 891лв. в т.ч. собствени средства в размер на 39 815лв.
Изпълнител е фирма „Пътстрой“ ООД.

Срокът за изпълнение е 45 календарни дни.

 ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ   СТАРА  ЗАГОРА

Продължава срока за подаване на документи за заемане на вакантна длъжност „МЕНИДЖЪР” на Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за България”
 
Изисквания за заемане на конкурсната длъжност
·      Образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалностите: Аграрна икономика, Стопанско управление, Зооинженерство, Ветеринарна медицина.
·      Трудов стаж по профила на длъжността – минимум 1 година.
·      Трудов стаж в сходни длъжности, изискващи работа, комуникация и изграждане на партньорски отношения със селскостопански производители – минимум 1 година.
·      Компютърна грамотност: MSOffice (Word, Excel, PowerPoint), ръководни и организационни способности, умение за работа в екип и създаване на база данни.
·      Добро владеене на английски език.
·      Правоспособност за управление на МПС.
 
Кандидатите да представят следните документи:
·      Заявление за участие в конкурса – свободен текст
·      Професионална автобиография - CV
·      Копия от дипломи за завършено образование
·      Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стажа за длъжността
·      Копия от други документи за придобита допълнителна квалификация, свързана с дейности в аграрния сектор.
·      Копие от свидетелство за управление на МПС.
 
Събеседването ще се проведе на тема: „Центърът за професионално обучение и компетентност – съвременна форма за научно-приложно партньорство в аграрния сектор”. Ще бъдат зададени въпроси, целящи да установят способността на кандидатите за аналитичност, инициативност, умения за работа в екип, ръководни и организационни способности.
Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет Ректорат – гр. Стара Загора, Студентски град , ст.335 в срок до 16:00 часа на 22.08.2014 година.

Обучение на наставници и новоназначени учители, финансирано от Национална програма „Квалификация” – 2014 г., приета с Решение на МС на РБ № 221 / 23.04.2014 г.

В ДИПКУ - Тракийски университет, гр. Стара Загора в периода 14 - 17 юли, 2014 г. се провежда обучение в тримодулен квалификационен курс на тема: „Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции“.

Обучават се 60 учители - по една двойка "Наставник - млад учител" от 28-те области на България. Всяка двойка учители е от едно и също училище, които ще мултиплицират опита си сред своите колеги. 

Курсът е насочен към формиране на знания и умения за създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда, създаваща условие за успешна и творческа реализация на учителите и  има следните основни цели:

•   да окаже подкрепа за развитието на професионалния потенциал на учителите;

•   да подпомогне адаптацията на младите учители и професионалното им развитие;

•   да помогне на учителите да подобрят организационните си умения, компетентност и определени аспекти от трудовата си реализация;

•   да улесни сътрудничеството  и ускори споделянето на опит между учителите.

Учебният план е построен на модулен принцип и съдържа три модула. Всеки модул е относително автономен. Първият и вторият модули се провеждат успоредно, като в първия се обучават наставниците, а във втория - младите учители. В третия модул се създават две смесени групи от равен брой наставници и млади учители.

Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка в съотношение около 40% към 60%. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики. Учебните методи се основават на автономност, създаваща вътрешна мотивация.

В края на обучението участниците ще получат удостоверение за допълнително обучение.

Такъв квалификационен курс се провежда за първи път и поради големия интерес и след анализ на анкетите за обратна връзка, ще бъдат планирани и проведени и други обучения по същата тема.

ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ   Стара Загора oбявява вакантна длъжност „МЕНИДЖЪР” на Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за България”. 

 

Повече за обявата ...

 

 Лекоатлетка от Тракийски университет - Стара Загора Втора на Международен турнир „Павел Павлов”

 

гр. София 26 юни 2014 година

 
      Студентката от Стопански факултет, специалност Бизнесикономика Антония Николаева Митева завоюва сребърен медал в дисциплината Висок скок с постижение 165 см. на Международен турнир по лека атлетика, който се проведе в гр.София на 26 юни 2014 година.

 

 

       Уважаеми колеги,

 

От 1 юни 2014 стартира  достъп до богат набор от електронни ресурси на CABI. Достъпът е двумесечен, с изключение на електронните книги – при тях е едномесечен.

Адресите за достъп са:

CABI Online Services

Web Addresses

AgBiotechnet

www.cabi.org/agbiotechnet

Animal Health and Production Compendium

www.cabi.org/ahpc

Animal Science

www.cabi.org/animalscience

Aquaculture Compendium

www.cabi.org/ac

CAB ABSTRACTS and Global Health on CAB Direct - 1910 to current

www.cabdirect.org

CAB Database Subsets

www.cabdirect.org

CAB ebooks - current and archive file

www.cabi.org/cabebooks

CAB Reviews

www.cabi.org/cabreviews

Crop Protection Compendium

www.cabi.org/cpc

Description of Fungi

www.cabi.org/dfb

Distribution Maps of Plant Diseases

www.cabi.org/DMPD

Distribution Maps of Plant Pests

www.cabi.org/DMPP

Environmental Impact

www.cabi.org/environmentalimpact

Forest Science

www.cabi.org/forestscience

Foresty Compendium

www.cabi.org/fc

InfoTree

www.cabi.org/infotree

Invasive Species Compendium

www.cabi.org/isc

Leisure Tourism

www.cabi.org/leisuretourism

Nutrition and Food Sciences

www.cabi.org/nutrition

VetMed Resource

www.cabi.org/vetmedresource

Данните за достъп  може да получите от библиотеката.

Ресурсите са достъпни и извън мрежата на университета.

За допълнителна информация Желка Даковска 042 699 238

 Поради изчерпване на отпуснатите допълнителни бройки по проект "Студентски практики" се прекратява приемът на договори за участие на студенти от Аграрен и Ветеринарномедицински факултети

 

 На 20. 06. 2014 г. се проведе заседание с представители на Тракийския университет и Zurich University of Applied Sciences (ZUAS). Присъстваха проф. дсн Иван Станков, Ректор на Тракийския университет, проф. двмн Иван Въшин, Заместник Ректор по учебната работа, доц. дсн Иванка Желязкова, Заместник Ректор по администравната и информационна дейност,  проф. дсн Радослав Славов, Декан на Аграрния факултет, проф. д-р Йордан Стайков, ръководител на катедра „Биология и аквакултура“,  Андреас Грабер и Матиас Лутзот ZUAS. По време на срещата бяха обсъдени направления за подписване на договори за сътрудничество в областта на научните изследвания и обучението на студенти и фермери в областта на аквакултурата и растениевъдството. Първият етап на плануваната работа е разработването на проект за  изграждане на рециркулационна система за отглеждане на риби в интеграция с аквапонно производство на растителни култури. Тази производствена система ще е първа по рода си в България. Ще бъдат култивирани деликатесни видове риби в Учебно-експерименталната база на катедра „Биология и аквакултура“ и зеленчуци в аквапоник, разположен на покрива на един от корпусите на университета. За този проект ще бъде използван опита на научния колектив от ZUAS, който има реализирани подобен проект в Швейцария.

 

 НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски за периода юли - октомври?

 
Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус .
При три неплатени вноски губите здравните си права!
  

Месечната здравноосигурителна вноска за 2014 год. е в размер на 16,80 лв. За просрочване на плащането й дължите лихва!

 

 
Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора  на НАП. Вноски се плащат по интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.
 
НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си, в случай че не ги осигурява работодател.
 
За повече информация -www.nap.bg

и тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор) .

 

 

Бъди отговорен към себе си!

 

От 18. 06. 2014 г. до 22. 06. 2014 г. в Тракийския университет ще се проведе работна среща между научните колективи по международен проект: AQUA-SAFE: Enhancing safety and security of Aquaponics technology for fish and vegetable cultivation.
Научният проект е с ръководител проф. Ранка Юнге от Zurich University of Applied Sciences. От същия институт в научния колектив са Андреас Грабер, Матиас Лутз и Алекс Матис. От страна на Аграрния факултет при Тракийския университет участник е гл. ас.    д-р Ивайло Сираков, с научен консултант проф. д-р Йордан Стайков.

 

Научните експерименти се провеждат в експерименталната база на института в Цюрих, където е изградена рециркулационна система за отглеждане на риба в интеграция с аквапонно производство. Целта на научните изследвания е да се изолират колонии бактерии (лактобацили и такива от р. Pseudomonas), от различни части на рециркулационната система, които да имат  антагонистичен ефект спрямо една от най-разпространените групи патогенни микроорганизми по растенията, а именно тези от р. Pythium. В тази насока се работи и за изследването на различни щамове, които са антагонистични по отношение на причинители на заболявания по рибите  (Aeromonas salmonicida, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila/caviae и Saprolegnia).  След като приключи експерименталната работа ще се определят щамовете, които ще бъдат използвани като  „био-оръжия“ срещу най-опасните патогенни микроорганизми  по растенията и  рибите.

 

  На 9 юни 2014г. от 10.30 часа в лекционна зала N%13 (във фоайето на Централен вход, откъм Форума) на Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, официално се откри кандидатстудентският прием на Университета.

  Започна приемът на документи на кандидат-студентите, които ще участват в класирането за специалностите в Тракийски университет.

 

На 9.06.2014 г. на посещение в Тракийски университет бе Н.Пр. Бунян Саптомо, посланик на Индонезия в България. На срещата присъстваха още г-жа Лия Саптомо, г-жа Дина Мартина - културно аташе, г-н Иван Янев - член на посолството. Гостите бяха приети от проф. Иван Станков, Ректор на Тракийски университет и ректорското ръководство. На срещата бяха разгледани възможности за сътрудничество в областта на образованието и селското стопанство. Той обяви, че Индонезия предлага стипендии за чуждестранни студенти, предимно за специалности от област култура и езиково обучение. От 2014 г. кръгът на специалностите ще бъде разширен, ще се предлагат и магистърски програми.  Чрез асоциации като AIESEC, през тази година 20 студенти са заминали за Индонезия.  Друга възможност е разпространение на индонезийската култура в България. В СУ вече има сформиран клас по официалния за Индонезия език (бахаса) с около 30 студенти, преподаван от двама преподаватели индонезийци. В София е разкрита и книжарница за индонезийска литература. Според г-н Посланика езика се учи бързо, има наблюдения, че българи се справят на добро ниво за 3  месеца.
Посланикът на Индонезия отбеляза интереса на неговата държава към партньорство в областта на селското стопанство и по-конкретно към технологии за отглеждане на пшеница в неблагоприятни, тропически условия.  Интересен факт е, че Индонезия внася кориандър от България.
Обсъждана беше и възможност за сътрудничество в областта на медицината, по примера на вече създадени контакти между индонезийски университети с  Медицински университет, Варна.  Освен тропическите болести, друг голям проблем е наличието на птичи грип в страната, тъй като Индонезия е  голям износител на пилета.

          Срещата приключи с установяване на контакти от двете страни за бъдещо сътрудничество.

 

 

 

             УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

                СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ
                НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

 

                                 Честит професионален празник!
                     
Стопанският факултет доказа, че с много труд и професионална амбиция може да се постигне просперитет и развитие.  Младите хора, обучаващи се в Стопански факултет израстват като компетентни кадри за стопанската и финансова сфера на българската икономика. Те са нашето бъдеще, нашите посланици пред Европа и света. Успехите на нашите студенти са награда за труда на преподавателите от факултета, заемащ авторитетно място в образователното пространство на страната.  
Желая на всички преподаватели, студенти и служители на Стопански факултет здраве, вяра, оптимизъм и бъдещи успехи!
                                                                     
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 
Ректор, проф. дсн Ив. Станков
 

Международната научна конференция “1st TRAKIA MEDICAL DAYS”, която се проведе от 22 и 23 май 2014 г. в Медицински факултет на Тракийски университет беше организирана за първи път съвместно от Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България и Медицински факултет, Тракийски университет, Одрин, Турция. Това беше едно знаменателно събитие, на което за пръв път се срещнаха учени от три университета с еднакво име „Тракия“.

На форума участваха 19 чуждестранните гости - водещи учени от Турция и Гърция, между които Деканът на Медицински факултет, Тракийски университет, Одрин - Проф. д-р Хасан Сунар; Зам.-деканът на Медицински факултет, Тракийски университет, Одрин - Доц. д-р Седат Устундаг; Ректорът на Демокритус Тракийски Университет, Комотини, Гърция – Проф. д-р Константинос Ремелис и Проф. д-р Георг Коста – Зам.-ректор на Демокритус Тракийски Университет, Комотини, Гърция.

Официалната среща между ръководствата на трите Тракийски университета бе проведена в Заседателната зала на Тракийски университет.  Проф. Иван Станков, ректор на Тракийски университет, Стара Загора откри срещата. Представители от Медицински факултет на Тракийски университет, Стара Загора бяха Проф. Д-р Мая Гълъбова, м.д., Декан на Медицински факултет; Проф. дхн Веселина Гаджева, зам-. декан на Медицински факултет; Проф. д-р Антоанета Желева зам-. декан на Медицински факултет и Проф. д-р Иван Манчев, зам-. декан на Медицински факултет. Беше проведена ползотворна дискусия, свързана с планове за бъдеща колаборация в областта на образованието и науката и подписване на тристранно споразумение между трите Тракийски университета. Беше поставено началото на традиция, свързана с провеждането на ежегодни научни конференции като следващата ще бъде проведена в гр. Одрин.

Чуждестранните гости участваха в тържеството, посветено на 24 май, Деня на българската просвета и писменост и 40 години висше образование в Стара Загора, проведено в Старозагорската опера. 

 

Международното научно събитие, ще остане в историята на научната и международната дейност на Медицински факултет, Тракийски университет с интердисциплинарния характер на проведената научна конференция, на която бяха изнесени над 200 научни доклада в направления биомедицински науки, медицина, здравни грижи и социални дейности. В конференцията участваха и много млади изследователи и студенти, включени в отделните научни сесии. Сертификати за участие бяха връчени на всички участници в конферен