Кандидатстудентски прием

 
 

Тракийският университет обявява допълнителен прием за специалностите:

"Зооинженерство" - редовна и задочна форма на обучение, "Рибовъдство и аквакултури" - редовна и задочна форма, "Аграрно инженерство" - редовна форма, "Агрономство" - редовна форма, "Екология и опазване на околната среда" - редовна форма, "Аграрна икономика" - редовна форма, "Регионална икономика" - редовна форма,"Топло- и газоснабдяване" - редовна форма, "Електротехника" - редовна форма, "Технология на храните" - редовна форма.

 

Кандидат-студентите за Тракийски университет могат да допълнят желанията си в състезателния картон за посочените по-горе специалности.

За информация в стая 200А Ректорат Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

 Новопостъпващите студенти от специалностите на Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултети минават първо през стая 201 на учебния корпус в Студентския град.


Новопостъпващите студенти от специалностите на Медицински, Педагогически и Технически факултети, Филиал – Хасково и Медицински колеж се записват в съответното звено.

Адреси:

Медицински факултет – Стара Загора, ул. Армейска 11;

Педагогически факултет и Медицински колеж – Стара Загора, ул. Армейска 9;

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38;

Филиал – Хасково, бул. Съединение 48


Записването е от 8:30 ч. до 16,30 ч., на последната дата от срока – до 15 ч.

 

Прием на студенти за ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" след средно образование за уч. 2015/16 г. 

Правилa за прием на студенти за уч. 2015/16 г. 
Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989
от 8:00 до 16:30 ч., Ректорат

Прием на студенти за ОКС "магистър" след висше образование за уч. 2015/16 г.

Ректорат - 042/699 210
Аграрен факултет - 042/699 311; Медицински факултет - 042/664 333
Педагогически факултет - 042/613 762, 640 846Стопански факултет - 042/699 420; Ветеринарномедицински факултет  - 042/699 690 

 Архив