Кандидатстудентски прием

 

До 8 юли 2015 г. Тракийски университет приема документи за участие в кандидатстудентския конкурс с оценки от ДЗИ!

Прием на студенти за ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" след средно образование за уч. 2015/16 г. 

Правилa за прием на студенти за уч. 2015/16 г. 
Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989
от 8:00 до 16:30 ч., Ректорат

Прием на студенти за ОКС "магистър" след висше образование за уч. 2015/16 г.

Ректорат - 042/699 210
Аграрен факултет - 042/699 311; Медицински факултет - 042/664 333
Педагогически факултет - 042/613 762, 640 846Стопански факултет - 042/699 420; Ветеринарномедицински факултет  - 042/699 690 

 Архив