Кандидатстудентски прием

  Прием на студенти за ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" след средно образование за уч. 2015/16 г. 

Специалности

Правилa за прием на студенти за уч. 2015/16 г. 

      Общи положения

      Условия за кандидатстване

      Документи за кандидатстване

      Конкурсни изпити

      Проверка и оценка на писмените работи

      Образуване на бала

      Класиране

      Записване на новоприетите студенти

      Допълнителни разпоредби

Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989 от 8:00 до 16:30 ч., Ректорат

e-mail: academic@uni-sz.bg


Прием на студенти за ОКС "магистър" след висше образование за уч. 2015/16 г.

Ректорат - 042/699 210

Аграрен факултет - 042/699 311; Медицински факултет - 042/664 333

Педагогически факултет - 042/613 762, 640 846Стопански факултет - 042/699 420; Ветеринарномедицински факултет  - 042/699 690 


 Архив

Изпити, оценки, класирания - уч. 2014/15 г.(Архив) 

Изпити, оценки, класирания - уч. 2013/14 г.(Архив)

Изпити, оценки, класирания - уч. 2012/13 г.(Архив)