Кандидатстудентски прием

 

 

Важно, платена форма на финансиране! Кандидат-студентите за Тракийски университет, участвали в конкурса, но неприети до момента, могат да допълнят и платена форма на финансиране (обучение на собствени средства). Заявления се подават:
  • на 17 и 18 август 2015. През първия ден от 8:00 до 16:00 ч., през втория от 8:00 до 12:00
  • в стая 201 на западния вход на учебния корпус в студентския град на Тракийски университет в Стара Загора.

 Тракийски университет

Приема документи за следните специалности по държавна поръчка:
"Зооинженерство" редовна и задочна форма на обучение, "Рибовъдство и аквакултури", редовна  форма, "Аграрно инженерство", редовна форма, "Аграрна икономика", редовна форма.

 

За информация - стая 200А Ректорат Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

 Новопостъпващите студенти от специалностите на Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултети минават първо през стая 201 на учебния корпус в Студентския град.


Новопостъпващите студенти от специалностите на Медицински, Педагогически и Технически факултети, Филиал – Хасково и Медицински колеж се записват в съответното звено.

Адреси:

Медицински факултет – Стара Загора, ул. Армейска 11;

Педагогически факултет и Медицински колеж – Стара Загора, ул. Армейска 9;

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38;

Филиал – Хасково, бул. Съединение 48


Записването е от 8:30 ч. до 16,30 ч., на последната дата от срока – до 15 ч.

 

Прием на студенти за ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" след средно образование за уч. 2015/16 г. 

Правилa за прием на студенти за уч. 2015/16 г. 
Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989
от 8:00 до 16:30 ч., Ректорат

 

 Архив