Кандидатстудентски прием

Прием на студенти за ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" след средно образование 

ДАТИ, СРОКОВЕ И ДОКУМЕТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

І Класиране   – 15.07.2014 год.

Записване     – 15 юли 2014 г. до 18 юли 2014 г.

ІІ Класиране  – 21.07.2014 год.

Записване     – 21 юли 2014 г. до 23 юли 2014 г.

ІІI Класиране – 25.07.2014 год.

Записване     – 25, 26, 28 и 29 юли 2014 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСИ и ДОПЪЛНЕНИЕ

  Изпити, оценки, класирания - уч. 2014/15 г.

Специалности

Нови специалности: "Лекарски асистент" и "Парамедик"

Правилa за прием на студенти за уч. 2014/15 г. 

      Общи положения

      Условия за кандидатстване

      Документи за кандидатстване

      Конкурсни изпити

      Проверка и оценка на писмените работи

      Образуване на бала

      Класиране

      Записване на новоприетите студенти

      Допълнителни разпоредби

Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989 от 8:00 до 16:30 ч. 

e-mail: academic@uni-sz.bg

Ректорат (Студентски град)


Прием на студенти за ОКС "магистър" след висше образование за уч. 2014/15 г.

Прием на документи – 01.09.2014 до 15.10.2014 год. в Ректорат (Студентски град)

І Класиране            – 17.10.2014 год.

Записване              – 20.10.2014 до 22.10.2014 год.

ІІ Класиране           – 24.10.2014 год.

Аграрен факултет - 042/699 311; Медицински факултет - 042/664 333

Педагогически факултет - 042/613 762, 640 846Стопански факултет - 042/699 420 ,Ветеринарномедицински факултет  - 042/699690 


Кандидатстудентски справочник (пълен вариант)


Архив

 Изпити, оценки, класирания - уч. 2013/14 г.(Архив)

 Изпити, оценки, класирания - уч. 2012/13 г.(Архив)