Кандидатстудентски прием

 

 

Тракийски университет
Приема документи за следните специалности по държавна поръчка:
"Зооинженерство" - редовна и задочна форма на обучение, "Рибовъдство и аквакултури" - редовна  форма.

 

За информация - стая 201 Ректорат Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

 Новопостъпващите студенти от специалностите на Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултети минават първо през стая 201 на учебния корпус в Студентския град.


Новопостъпващите студенти от специалностите на Медицински, Педагогически и Технически факултети, Филиал – Хасково и Медицински колеж се записват в съответното звено.

Адреси:

Медицински факултет – Стара Загора, ул. Армейска 11;

Педагогически факултет и Медицински колеж – Стара Загора, ул. Армейска 9;

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38;

Филиал – Хасково, бул. Съединение 48


Записването е от 8:30 ч. до 16,30 ч., на последната дата от срока – до 15 ч.

 

Прием на студенти за ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" след средно образование за уч. 2015/16 г. 

Правилa за прием на студенти за уч. 2015/16 г. 
Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989
от 8:00 до 16:30 ч., Ректорат

 

 Архив