Информация за студенти

Оценки от изпити

 

Дисциплина ВЪВЕДЕНИЕ В АГРАРНИТЕ НАУКИ
   Оценките от изпита по ВАН ще бъдат нанесени в студентските книжки в стая 520 от 10.00 до 12.00 часа на следните дати: 24.01.2014 г., 07.02. 2014 г. и 14.02. 2014 г.

 


Разпределение по групи на студентите от I курс, ОКС "БАКАЛАВЪР", задочно обучение през учебната 2013/2014 година
Разпределение по групи на студентите от I курс, ОКС "БАКАЛАВЪР", редовно обучение през учебната 2013/2014 година

Учебна 2013/2014
  • Ликвидационна сесия
03.09., 05.09., 10.09., 12.09., 20.09. и 27.09.2013 год.
  • Начало на учебната година – 16.09.2013 г.
  • Практики и стажове
Предаване на доклади – 23-27.09.2013 г.
Защити на доклади – 30.09-04.10.2013 г.
  • Държавни изпити
1. Редовна сесия
ОКС “Бакалавър
- Държавен теоретичен изпит – 10.10.2013 год.
- Защита на дипломни работи – 11.10.2013 год.
ОКС “Магистър
- Държавен теоретичен изпит – 17.10.2013 год.
- Защита на дипломни работи – 18.10.2013 год.
 
2. Поправителна сесия
ОКС “Бакалавър
- Държавен теоретичен изпит – 13. 03.2014 год.
- Защита на дипломни работи – 14.03.2014 год.
ОКС “Магистър
- Държавен теоретичен изпит – 20.03.2014 год.
- Защита на дипломни работи – 21.03.2014 год.
  • Перманентни дати – 05.12.2013; 06.03.2014 и 16.05.2014 год.

Документи и информация за практики и стажове

Изисквания при оформяне и защита на дипломна работа


Разписи зимен семестър учебна 2013-2014 година ОКС "МАГИСТЪР" - двугодишни програми

Разписи летен семестър учебна 2013-2014 година ОКС "МАГИСТЪР" - едногодишни програми

Разписи летен семестър учебна 2013-2014 година ОКС "БАКАЛАВЪР" - редовно обучение


КОНСПЕКТИ

  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЗООИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността АГРОНОМСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТИ за теоретичен държавен изпит по специалностите ЗООИНЖЕНЕРСТВО, АГРОНОМСТВО, ЕООС, АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО и РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

ДАТИ И ГРАФИЦИ


Материали по дисциплина "Производствен мениджмънт в аграрния сектор" за студентите от специалност "Аграрна икономика" на Стопански факултет"

Животновъдство
Растениевъдство

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИ БЛАНКИ

нагоре