Отдел Административно-стопанска и информационна дейност

 

Ралица Атанасова

ръководител ТРЗ / ЧР

e-mail: ralitsa.atanasova@trakia-uni.bg

тел: 042/ 699 297

 

Петя Танчева

експерт Човешки ресурси

e-mail: petya.tancheva@trakia-uni.bg

тел: 042/ 699 283

 

Милен Господинов

ръководител Обществени поръчки

e-mail: milen.gospodinov@trakia-uni.bg

тел: 042/ 699 250

 

Ивелина Чехларова

експерт Обществени поръчки

e-mail: ivelina.chehlarova@trakia-uni.bg

тел: 042/ 699 270

 

Анжелика Караминкова

експерт Обществени поръчки

e-mail: anjelika.karaminkova@trakia-uni.bg

тел: 042/ 699 270

 

Ваня Трифонова

експерт административна дейност

e-mail: tr_vanya@uni-sz.bg

тел: 042/ 699 206

 

Ваня Бобева

деловодител

тел: 042/ 699 217

e-mail: vanya.bobeva@trakia-uni.bg

 

Ваня Грозева

деловодител

e-mail: vanya.grozeva@trakia-uni.bg

тел. 042/ 699 217

 

 

куриер

e-mail: 

тел: 042/ 699 216

Comments are closed