Отдел Административно-стопанска и информационна дейност

Ралица Атанасова – главен експерт ТРЗ

тел: 699 297; e-mail: ratanasova@uni-sz.bg

Петя Танчева  – главен експерт Човешки ресурси

тел: 699 297; e-mail: petya.tancheva@trakia-uni.bg

 

Милен Господинов – ръководител Обществени поръчки

тел: 699 250; e-mail: milen.gospodinov@trakia-uni.bg

 

Ваня Трифонова – главен експерт административна дейност,

тел: 699 206; e-mail: tr_vanya@uni-sz.bg

Марина Трифонова – технически сътрудник-деловодител,

тел: 699 217; e-mail: mtrifonova@uni-sz.bg

Христина Иванова – изпълнител- куриер, тел: 699 216

Comments are closed