Отдел Административно-стопанска и информационна дейност

Ралица Атанасова –  ръководител ТРЗ / ЧР

тел: 699 297; e-mail: ralitsa.atanasova@trakia-uni.bg

Петя Танчева  – експерт Човешки ресурси

тел: 699 283; e-mail: petya.tancheva@trakia-uni.bg

 

Милен Господинов – ръководител Обществени поръчки

тел: 699 250; e-mail: milen.gospodinov@trakia-uni.bg

Ивелина Чехларова- експерт Обществени поръчки

тел: 699 270; e-mail: ivelina.chehlarova@trakia-uni.bg

Анжелика Караминкова – експерт Обществени поръчки

тел: 699 270; e-mail: anjelika.karaminkova@trakia-uni.bg

 

Ваня Трифонова – експерт административна дейност,

тел: 699 206; e-mail: tr_vanya@uni-sz.bg

Ваня Бобева – деловодител, тел: 699 217

Христина Иванова – куриер, тел: 699 216

Comments are closed