Отдел Международно сътрудничество и мобилност

Ренeта Мицова – международно сътрудничество,
тел: 699 213; e-mail: intern@uni-sz.bg reneta.mitsova@trakia-uni.bg 

Александър Генов – международно сътрудничество
тел: 699 213; e-mail: alexander.genov@trakia-uni.bg

Comments are closed