Отдел Научна дейност


Снежана Друмева – главен експерт научна дейност и докторанти,
тел: 699 212; e-mail: sdrumeva@uni-sz.bg

Ваня Буюклиева – главен експерт научна дейност,
тел: 699 212; e-mail:tjs@uni-sz.bg

Comments are closed