Отдел Научна дейност

Снежана Друмева – научна дейност и докторанти,
тел: 699 212; e-mail: snezhana.drumeva@trakia-uni.bg

Ваня Буюклиева –  научна дейност,
тел: 699 212; e-mail:tjs@uni-sz.bg

Comments are closed