Отдел Научна дейност

Снежана Друмева

развитие на академичния състав и докторанти

e-mail: snezhana.drumeva@trakia-uni.bg

тел: 699 212

 

Ваня Буюклиева

научна дейност

e-mail:tjs@uni-sz.bg

тел: 699 212

Comments are closed