Отдел Проекти

Доц. д-р Емил Славов, дм 

зам.-ректор "Проектна дейност"

e-mail: emil.slavov@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 271

 

Ана Георгиева

експерт "Проектна дейност"

e-mail: proekti.tru@gmail.com

телефон: 042/ 699 271

 

Надежда Пастармаджиева

Технически сътрудник отдел "Проектна дейност"

e-mail: projects1@trakia-uni.bg 

телефон: 042/ 699 271

 

Comments are closed