Отдел “Търгове”

Валентина Раллис  – тел: 699 577,  стая 365, e-mail: valentina.rallis@trakia-uni.bg

Comments are closed