Отдел “Търгове”

Валентина Раллис –технически сътрудник  – тел: 699 577,  стая 365,  valentina.rallis@trakia-uni.bg

Comments are closed