Отдел Учебна дейност

Стефка Михова

Ръководител Отдел Учебна дейност

телефон: 042/ 699 209

e-mail: stefka.mihova@trakia-uni.bg / priem@trakia-uni.bg

Константина Канелова

експерт – български студенти

телефон: 042/ 673 021, 699 208

e-mail: konstantina.kanelova@trakia-uni.bg

Виолета Колева

експерт – учебна дейност

телефон: 042/ 699 210

e-mail: violeta.koleva@trakia-uni.bg / priem@trakia-uni.bg

 

телефон: 042/ 699 227

e-mail: 

 

 

Контакти на отделите по учебна дейност в учебните звена:

Аграрен факултет

Ветеринарномедицински факултет

Медицински факултет

Педагогически факултет

Стопански факултет

Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол

Филиал – Хасково

Медицински колеж

 

Comments are closed