Отдел Учебна дейност

Константина Канелова – експерт – български студенти,
тел: 673 021, 699 208; e-mail: kanelova@uni-sz.bg

Стефка Михова –  експерт – чуждестранни студенти и общежития
тел: 699 209; e-mail: stefka.mihova@trakia-uni.bg  ; priem@trakia-uni.bg

Виолета Колева – експерт – учебна дейност
тел: 699 209; e-mail: violeta.koleva@trakia-uni.bgpriem@trakia-uni.bg

Златка Славова – експерт – инспектор стипендии,
тел: 699227; e-mail: zlatka.slavova@trakia-uni.bg  ; zslavova@uni-sz.bg

 

 

Контакти на отделите по учебна дейност в учебните звена:

Аграрен факултет

Ветеринарномедицински факултет

Медицински факултет

Педагогически факултет

Стопански факултет

Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол

Филиал – Хасково

Медицински колеж

 

Comments are closed