Отдел Учебна дейност

Стефка Михова –  експерт-чуждестранни студенти и общежития
тел: 699 209; e-mail:stefka.mihova@trakia-uni.bg  ; academic@uni-sz.bg
Константина Канелова – експерт-български студенти,
тел: 673 021, 699 208; e-mail: kanelova@uni-sz.bg
Златка Славова – експерт – инспектор стипендии,
тел: 699227; e-mail:zlatka.slavova@trakia-uni.bg  ; zslavova@uni-sz.bg

 

Контакти на отделите по учебна дейност в учебните звена:

Аграрен факултет

Ветеринарномедицински факултет

Медицински факултет

Педагогически факултет

Стопански факултет

Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол

Филиал – Хасково

Медицински колеж

 

Comments are closed