Отдел Финансово счетоводен

Руси Кокенов – началник финансов и счетоводен отдел,  тел : 699 220; e-mail: acc@uni-sz.bg

Господин Господинов – заместник главен счетоводител, тел :. 699 221; e-mail:  g.gospodinov@uni-sz.bg

Живка Стефанова – главен експерт,  счетоводител заплати, тел : 699 226,  e-mail: stefanova@uni-sz.bg

Атанаска Кокенова – главен експерт,  счетоводител, тел :. 699 260,  e-mail: acc1@uni-sz.bg

Светла Стоянова – старши  експерт,  счетоводител , тел : 699 221; e-mail:   sv_stoyanova@uni-sz.bg

Надежда Владимирова – старши експерт, счетоводител, тел.: 699 260; e-mail: accstaff@uni-sz.bg

Гинка Дучева – главен специалист, счетоводител-касиер, тел : 699 223, e-mail: kasa@uni-sz.bg

 

 

Comments are closed