Отдел Финансово счетоводен

Господин Господинов – ръководител ФСО , тел :. 699 220; e-mail:  acc@uni-sz.bg

Надежда Владимирова – зам.  главен счетоводител, тел.: 699 260; e-mail: accstaff@uni-sz.bg

Живка Стефанова – счетоводител заплати, тел : 699 226,  e-mail: stefanova@uni-sz.bg

Марина Трифонова- счетоводител, тел :. 699 260,  e-mail: acc1@uni-sz.bg

Желка Динева – счетоводител, тел: 699 260, e-mail: zhelka.dineva@trakia-uni.bg

Димитър Димитров – счетоводител, тел: 699 260, e-mail: dimitar.g.dimitrov@trakia-uni.bg

Светла Стоянова – счетоводител , тел : 699 221; e-mail:   sv_stoyanova@uni-sz.bg

Гинка Дучева – счетоводител-касиер, тел : 699 223, e-mail: kasa@uni-sz.bg

Comments are closed