Отдел PR и протокол

Надя Лилова – експерт "Връзки с обществеността"
тел: 0885833310; e-mail: nadia.lilova@trakia-uni.bg

Деница Шишкова – експерт "Протокол и връзки с обществеността"

тел: 042/699 213 мобилен: 0888911221 ; e-mail: denitsa.shishkova@trakia-uni.bg

Comments are closed