Отдел PR и протокол

Бояна Велева – главен експерт, протокол и връзки с обществеността
тел: 699 213; e-mail: bveleva@uni-sz.bg

Comments are closed