Отдел PR и протокол

Надя Лилова – главен експерт "Връзки с обществеността"
тел: 0885833310; e-mail: nadia.lilova@trakia-uni.bg

Comments are closed