Отдел “Поддръжка, снабдяване и охрана”

Секция "Поддръжка на сградния фонд”

Иван Панайотов – главен специалист – отговорник спомагателна дейност, тел: 699 280

Секция "Хигиена, инфраструктура, облагородяване и озеленяване”

Дончо Костов – главен специалист – организатор, тел: 699 242

Секция "Складово стопанство, домакинство и снабдяване"

Ваня Тодорова – старши специалист – домакин, тел: 699 252

 

Организатор охрана Веселин Стоянов – тел. 0887 900 484

Охрана – тел. 0885 888 232

Портиери – тел: 699 234, 699 235

 

Comments are closed