Отдел “Поддръжка, снабдяване и охрана”

Секция "Поддръжка на сградния фонд”

Александър Александров – главен специалист – отговорник спомагателна дейност, тел: 699 280,aleksandar.aleksandrov@trakia-uni.bg

Секция "Хигиена, инфраструктура, облагородяване и озеленяване”

Жаклина Чилева – главен специалист – отговорник/хигиена и озеленяване, тел: 699 242 ,jaklin@trakia-uni.bg

 

Секция "Складово стопанство, домакинство и снабдяване"

 

Ваня Тодорова – старши специалист – домакин, тел: 699 252

Теодора Иванова – Домакин – тел: 699 252

 

Организатор охрана Веселин Стоянов – тел. 0887 900 484 ,veselin.stoanov@trakia-uni.bg

Охрана – тел. 0885 888 232

Портиери – тел: 699 234, 699 235

 

Comments are closed