Финансов контрольор

Марина Тенева – експерт – финансов контрольор,

тел: 699 225; e-mail: mteneva@uni-sz.bg

Стела Битунска – технически сътрудник

 тел: 699 225

Comments are closed