Отдел Следдипломна квалификация

Мария Петрова-Караенева  – гл. експерт следдипломна квалификация

тел: 699 207

e-mail: mkaraeneva@uni-sz.bg

 

 

 

Comments are closed