Университетска болница

История

       Многопрофилната болница за активно лечение – Стара Загора ЕАД е правоприемник на Университетската болница при Медицински факултет на Тракийския Университет в Стара Загора, като следствие от преобразуването на последната в Еднолично Акционерно Дружество, съгласно разпоредбите на чл. 101 ал. 1 на Закона за лечебните заведения и според изискванията на чл. 14 ал. 2, както и на основата на издадена Заповед РД № 18-80 от 31.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение на Старозагорския окръжен съд – Търговско отделение № 3505 от 12.09.2000 г. по фирмено дело № 1637.
Персонал
        Многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора ЕАД (Университетска) работят 584 работници и служители, като от тях висш медицински персонал – 180, среден медицински персонал – 246 и друг персонал – 158.

Адрес на управление:
Многопрофилната болница за активно лечение – Стара Загора ЕАД
гр. Стара Загора 6003 ул. " Армейска " № 11
тел: 042 600710, факс: 042 600710
E-mail: mbalsziп@sz.inetg.bg

Вашият коментар