Консултантска служба

Консултантската служба оказва експертна помощ на фермерите за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделия, отговарящо на европейските стандарти, като предоставя информация за най-новите научни постижения в областта на животновъдството и растениевъдството с цел повишаване квалификацията и знанията на фермерите за успешно прилагане на добрите практики в селскостопанското производство, въвеждане на изискванията за хуманно отношение към животните, опазването на околната среда и безопасността на храните от животински произход.

Проф. Юри Митев тел:

Comments are closed