Център „Езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани“

Центърът провежда езикова и специализирана подготовка на чужди граждани, които желаят да станат студенти в Тракийския университет или в друг български университет. Обучението изцяло е съобразено с българските държавни изисквания. Продължителността на обучението е 9 месеца (от началото на месец октомври до края на месец юни). Обучението се провежда по специално разработена система с набор от учебни помагала и завършва с полагане на изпит, след което лицата получават Свидетелство за владеене на български език.

Ръководител на центъра е асистент д-р. Маргарита Маринова.

Стефка Михова експерт – чуждестранни студенти и общежития – Тел: 042/699 209

Олга Георгиева – експерт обучение и квалификация e-mail: olga.georgieva@trakia-uni.bg

Comments are closed