Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 27.09.2016

Заповед

Обява 

Тръжна документация

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7

Приложения 6 (1)

Приложения 6 (2)

Протокол от търг 27.09.2016г.

Заповеди за избор на изпълнител

Заповеди за прекратен търг

 

Comments are closed