Подаване на университетските научни проекти – 2021

 

Съгласно заповедта на Ректора на ТрУ:

  • Проектите по факултети трябва да се представят в Научните отдели на деканатите до 16.00 часа на 02.03.2023 год.
  • Общоуниверситетските – научноизследователски, инфраструктурни,  проекти за финансиране на научни форуми и научна периодика трябва да се представят до 16.00 часа на 02.03.2023 год. в деловодството на Ректората.
  • Електронен вариант на всяко предложение на проект трябва да се подаде онлайн на тази страница до 16.00 часа на 02.03.2023 год. чрез линка по-долу. Моля, прикачете попълнения формуляр в word-формат

Можете да изтеглите формулярите за проектните предложения от тук.

 

  Подаване на електронен вариант на проектното предложение  

Comments are closed