КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024 Г.


 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ

В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

ВАЖНО: КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИСЪСТВЕНО. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В 7,00 ЧАСА В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ПРЕД ЮЖНИЯ ВХОД НА СГРАДАТА НА УНИВЕРСИТЕТА В СТУДЕНТСКИ ГРАД, СТАРА ЗАГОРА (ако са посочили изпит, провеждащ се в Стара Загора) ИЛИ ПРЕД СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, ГР. ЯМБОЛ (ако са посочили изпит, провеждащ се в гр. Ямбол).

 

ВАЖНО: ПОЛАГАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА КАНДИДАТСТВАТ ОТ 3 ЮНИ 2024, КАТО ПОДАДАТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСОЧАТ ЖЕЛАНИТЕ ОТ ТЯХ СПЕЦИАЛНОСТИ.

 

ВАЖНО: ЗАЯВКАТА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ИЗПИТ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 16.30 ЧАСА 3 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА. (НАПР. АКО ДАТАТА НА ИЗПИТА/ТЕСТА Е НА 30 МАРТ, РЕГИСТРАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ДО 16,30 ЧАСА НА 27 МАРТ, СЛЕД ТОВА ВЕЧЕ ДАТАТА 30 МАРТ СТАВА НЕАКТИВНА).

 

 

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Моля преди да пристъпите към регистрацията да прочетете следната ИНСТРУКЦИЯ:

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА: Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за регистрация за предварителните изпити/тестове, трябва да сте изпълнили четири задължителни условия:

  1. Да имате създаден актуален и използван от Вас е-mail адрес. Ако нямате такъв, задължително трябва да си създадете, за да можете да да се регистрирате успешно.
  2. Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.
  3. Да си подготвите цветна снимка на лицевата (предната) част на личната карта, на която да се виждат ясно трите имена, ЕГН и лицето.  
  4. Да подготвите едно от двете:
  • Данни от дебитна/кредитна банкова карта, за да платите таксата за явяването на изтитите 
  • Да платите предварително таксата за явяването на изпитите на следната банкова сметка:

Тракийски университетРекторат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22 UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

 

ВАЖНО: При заплащане с платежно нареждане имайте предвид, че таксата за първия изпит е 50 лв., а за всеки следващ е 45 лв. Също така, при заплащане с платежно нареждане, моля в основанието за плащане да изписвате трите имена и ЕГН-то на кандидата.

 

СТЪПКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА:

 

ПЪРВА СТЪПКА – СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ:  При тази стъпка трябва да кликнете върху „Регистрация на кандидат-студенти“ и да попълните следните лични данни: трите си имена, ЕГН, два телефона и e-mail адрес, както и да маркирате съгласието си с политиката на Тракийски университет за обработка на лични данни. След кликване върху бутона „РЕГИСТРАЦИЯ“ ще получите съобщение на личния си e-mail за активиране на Вашия кандидатстудентски акаунт. Възможно е съобщението да е в spam папката. Активирайте акаунта си от линка в съобщението.

 

ВТОРА СТЪПКА – ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ: При тази стъпка трябва да попълните няколко секции с информация:

 

ПЪРВА СЕКЦИЯ – ЛИЧНИ ДАННИ: отбелязвате от падащите менюта държава, област, община и град/село. Полето с подробния адрес не е задължително. Прикачвате цветна снимка на предната част на личната карта. Отбелязвате предимство, ако ползвате такова, както и прикачвате документи, доказващи предимството. Полето „Възстановяване на студентски права“ се отнася за кандидати, които са загубили студентските си права и желаят да ги възстановят. Ако не ползвате никое от изброените предимства оставяте квадратчетата празни. След попълване на данните от тази секция кликвате върху „Запази“.

 

ВТОРА СЕКЦИЯ – НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: тук имате две опции: „Възстановяване на студентски права по диплома“ и „С явяване на изпит“. Първата опция е само за студенти на Тракийски университет, които са загубили студентските си права и желаят да ги възстановят. Втората опция е за отбелязвате на изпитите / тестовете, на които ще се явявате. Калкулаторът отдолу отчита маркираните полета и изчислява сумата, която трябва да платите. Извършвате плащането чрез кредитна/дебитна карта ИЛИ чрез платежно нареждане (прикачвате снимка на платежното нареждане).

 

След запазване на данните, на екрана Ви се визуализира файл, който трябва да запазите на Вашия компютър и да го разпечатате. В деня на изпита трябва да носите разпечатката на генерирания документ.

 

С това приключва Вашата онлайн регистрация за участие в предварителните изпити в Тракийски университет.

 

СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА:

  1. В генерирания документ Вие получавате входящ номер, с който ще участвате на предварителните кандидатстудентски изпити/тестове.
  2. В генерирания документ фигурират и изпитите/тестовете, които сте маркирали, както и датата, часа и мястото (град, зала) на явяване.

 

ВАЖНО: В деня на изпита трябва да си носите личната карта и разпечатката на генерирания документ. Кандидати без личен документ няма да се допускат в изпитните зали.

 

 

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 209, +359 42 699 210, +359 888333091, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч. 

Въпроси можете да изпращате и на имейл: priem@trakia-uni.bg

Можете да подавате документи и бюрата на Център за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). Адресите на бюрата можете да намерите на следния линк:

   Център за кандидатстудентска подготовка и информация – ЦКПИ

 

 

 

 

Успех!

Comments are closed