Контакти

РЕКТОРАТ: 
Зам.-ректор УД проф. дсн Гюрга Михайлова, тел: 042 699 201, gmih@uni-sz.bg 
Главен експерт СДО Мария Петрова-Караенева, тел. 042 699 207, mkaraeneva@uni-sz.bg;

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 
Зам.-декан АСД проф. д-р Веселин Радев, тел. 042 699 301, vradev@uni-sz.bg
Инспектор Нина Пенева , тел. 042 699 387, qualification@uni-sz.bg.

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:  
Ръководител СДО доц. д-р Първан Първанов, тел: 042 699 601
Организатор СДО Таня Ганчева, тел: 042 699-502; tu_vmf_sdk@abv.bg;  tania_gan4eva@abv.bg 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ:
Ръководител СДО проф. д-р Господинка Пракова, дм; тел: 0898 250 183; prakova@hotmail.com
Главен специалист Росен Димитров, тел: 042 664 203,  rosen_dimitr@abv.bg
Инспектор Свилена Дамянова, тел: 042 664 419, sv.damyanova@mf.uni-sz.bg

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ:
Зам. -декан  ЛСДО проф. дпн Таня Борисова, тел. 042 613 774, borisova.t@abv.bg
Инспектор Стоянка Гълъбова, тел:  042 613 766, decanat.pf_uni.sz@abv.bg
Инспектор Милка Нунева, тел: 042 613 766

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ:
Зам.-декан УД проф. д-р Тодорка Атанасова, тел. 042 699 402; 042 699 415, tatanassova@abv.bg 
Старши експерт Стоянка Каменова, тел. 042 699420, 0886405592, stdika@abv.bg

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“-ЯМБОЛ:
Ръководител СДО доц.д-р инж. Диана Балабанова, 0887 70 86 03 
Технически секретар СДО инж. Миглена Казакова, тел.: 046 640 123 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ:
Директор проф. Христина Милчева, дп, тел./факс 042 600 755, milcheva@uni-sz.bg; medcol@abv.bg 
Инспектор УО Радостина Диамандиева , тел. 042 601 721, е-mail: ucheben-otdel@abv.bg

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИ (ДИПКУ):
Директор проф. д-р Галя Кожухарова, тел. 042 633 024, 042 617 442, director_dipku@uni-sz.bg 
Старши експерт Марияна Георгиева – ПКС, тел. 042 617 446
Старши експерт Надежда Иванова – ППС, квалификационни курсове, тел.042 630 102

Comments are closed