Стипендии по ПМС 90

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

        Във връзка с предстоящото отпускане на стипендии за летния семестър на учебната 2019/2020 г., Ви съобщаваме следното:

        За стипендия могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка, с успех от предходните два семестъра /за първи курс – с успеха от зимния семестър/, който да е не по-нисък от 4.00 при условие, че са успешно положени всички изпити по учебен план.
 

        Необходими документи за стипендия по успех:

 1. Заявление – по образец 1 и/или 2
  Заявление 1 се отнася за двата основни вида стипендия: по успех и социална стипендия за всички структурни звена.  – Изтегли Заявлвние 1
  Заявление 2 се подава само от студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол. – Изтегли Заявлвние 2
 2. Клетвена декларация за средния успех от предходните 2 семестъра, за I курс – от зимния семестър – Изтегли Клетвена декларация
 3. Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента; (Удостоверението не е задължително, но трябва внимателно да посочите точния IBAN на Ваша лична сметка в Уникредит Булбанк)

        Необходими документи при кандидатстване за социална стипендия:

 1. Заявление 1- Изтегли Заявлвние 1
 2. Клетвена декларация за студентско положение – Изтегли Клетвена декларация
 3. Копие на акт за смърт /за починали родители/; акт за раждане на деца; решение на ТЕЛК за студенти или други членове на семейството на студента с трайни увреждания 70 и над 70 %; за студенти-бащи – декларация, че майката не е студентка или е починала.
 4. Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента. (Удостоверението не е задължително, но трябва внимателно да посочите точния IBAN на Ваша лична сметка в Уникредит Булбанк)

        Необходими документи за чуждестранни студенти по ПМС 103 и 228 :

 1. Клетвена декларация за успеха от предходните 2 семестъра – Изтегли Клетвена декларация
 2. Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента. (Удостоверението не е задължително, но трябва внимателно да посочите точния IBAN на Ваша лична сметка в Уникредит Булбанк)

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Всички лични данни в това число: Трите имена на студента; ЕГН; IBAN; Факултет; Специалност; Курс; Среден успех; Фак.№ и моб. телефон са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и трябва да бъдат изписани ВЯРНО.

Моля, проверявайте ги преди подаването им !

Класирането ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила и квоти.

Срок за подаване на документи: 22.04.2020 г.-10.05.2020 г. 

За информация: Златка Славова – главен експерт – инспектор стипендии,
e-mail: zslavova@uni-sz.bg GSM: 0884905559

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН за СТИПЕНДИЯ
 

Кандидатстването онлайн става само през личния ви университетски акаунт в trakia-uni.bg.

Ако нямата акаунт в trakia-uni.bg  такъв натиснете тук

Подаване на документи за Стипендия по успех или за Социална стипендия. (важи за студенти от всички звена на университета)
 

Подаване на документи за Стипендия по успех в Приоритетни направления. (важи за студенти от АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол)

              Моля всички студенти, които са кандидатствали онлайн за СОЦИАЛНА стипендия през настоящия летен семестър , да се обадят в рамките на 2-3 дни /от вторник до петък/ на посочения мобилен телефон

Comments are closed