Контакти докторанти

Отговарящи за цялостното административно обслужване на докторантите са: отдел „Научен“ – Ректорат и служителите от Научните отдели по факултети.

отдел "Научен" – Ректорат: Снежана Друмева – Гл. експерт, тел: 042/699212, e-mail: sdrumeva@uni-sz.bg 

СЛУЖИТЕЛИ ПО ФАКУЛТЕТИ

1. Аграрен факултет – Нина Пенева, тел: 042/699311, e-mail: n.peneva@uni-sz.bg

2. Ветеринарномедицински факултет – Невена Първанова, тел: 042/699506, e-mail: vmfd@uni-sz.bg 

3. Медицински факултет – Даня Лесинска, тел: 042/664468, e-mail: lesinska@abv.bg

4. Педагогически факултет – Светлана Колева, тел: 042/613758, e-mail: koleva_nauka.pf@abv.bg

5. Стопански факултет – Деница Маркова, тел: 042/699409, e-mail: dmarkova80@gmail.comdmarkova@uni-sz.bg

6. Факултет „Техника и технологии“ – Доц. Ваня Стойкова, тел: 046 / 669181, e-mail: vanya.stoykova@trakia-uni.bg  

 

 

 

Comments are closed