Юбилейна научна конференция с  международно участие

25 години Тракийски университет

English

 

На 15 май ще се проведе юбилейната научна конференция "25 години Тракийски университет".
 

Конференцията ще се проведе онлайн, като за откриването и за всички секции има създадени вируални "стаи" в приложението Google Meet. Линковете за влизане в откриването и в секциите са публикувани в Програмата на конференцията. Публикуваме и указания (като видео и като текстов файл) за използване на приложението Google Meet и за начина на представяне на докладите и постерите в него.

 

Необходимо е участниците да използват браузър Chrome или Mozzila, като първият е за предпочитане.
 

Откриването на конференцията е от 10:00 часа. Тъй като броят на участниците във видеоконферентната връзка в Meet е ограничен до 250, откриването и пленарните доклади ще бъдат излъчвани в реално време и в YouTube. Линкът към излъчването на живо ще бъде публикуван тук малко преди 10:00 часа на 15 юни. 

 

Програма 25 години Тракийски университет -15.05.2020г.

Текстово указание за влизане и представяне в Google Meet 

Видео-указание за влизане и представяне в Google Meet

 

 

 

15 Май 2020 г.
World Wide Web

Online на посочените в програмата линкове

под патронажа на

Министъра на образованието и науката
г-н Красимир Вълчев

и

Министъра на земеделието, храните и горите
г-жа Десислава Танева


ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ


ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

През настоящата 2020 година отбелязваме 25 години от създаването на Тракийски университет – Стара Загора. Тракийският университет е приемник на дългогодишни традиции и история, които е наследил от самостоятелно съществувалите преди това Висши и полувисши учебни заведения в Стара Загора, Ямбол и Хасково. Нашият университет непрекъснато се развива и укрепва, утвърждава своите позиции и авторитет като образователна и научна институция в областта на медицинските, ветеринарномедицинските, аграрните, икономическите и техническите науки, екологията, педагогическите и социалните дейности. Той заема достойно място сред академичната общност в страната и в чужбина.

Особено ми е приятно, че нашият Университет отново става средище на научната мисъл. Учени от различни държави ще обменят информация за новости и постижения в различни области на науката.

От името на Организационния комитет имам удоволствието да Ви поканя официално за участие в Юбилейната научна конференция, която ще се проведе на 15 Май 2020 год. в курoрта Старозагорски минерални бани в близост до град Стара Загора.

Надяваме се на Вашето участие и вярваме, че настоящият научен форум ще създаде условия за ползотворни дискусии по отделните научни направления, възможности за създаване на контакти за участие в бъдещи научни проекти и среща с нови приятели.

 

Доц. Добри Ярков

Ректор на Тракийски университет
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: доц. д-р Добри Ярков –  Ректор на Тракийски университет
Зам. председател: доц. д-р Ани Златева – главен секретар на Тракийски университет
Членове: доц. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ, доц. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ, доц. д-р Юлиан Ананиев, дм – декан на МФ, проф. д-р Таня Борисова – декан на ПФ, доц. д-р Блага Стойкова – декан на СФ, доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ – Ямбол, проф. д-р Анна Толекова – директор на МК – Стара Загора, проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ, д-р Таня Паскалева – Зам.-директор на Ф Хасково

НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ
Председател: Проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор НИМД
Членове: доц. д-р Диян Георгиев – зам.-декан НД на АФ, доц. д-р Георги Пенчев – зам.-декан НД на ВМФ, доц. д-р Люба Митева – зам.-декан НД на МФ, доц. д-р Христо Салджиев – зам.-декан НД на ПФ, доц. д-р Димитрина Стоянчева – зам.-декан НД на СФ, доц. д-р Златинка Казлачева – зам.-декан НД на ФТТ-Ямбол, проф. д-р Анна Толекова – директор МК – Стара Загора

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ
Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев
Членове: д-р Ваня Буюклиева – отдел „Научен” – ректорат, Ренета Мицова – отдел МСПМ – ректорат, Ваня Трифонова – АСИД – ректорат, Желка Даковсска – директор ЦУБ, Бояна Велева – отдел МСПМ – ректорат, Станислава Карова – ректорат, Живко Желязков – ЦИКО – ректорат

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
  • АГРАРНИ НАУКИ 
  • МЕДИЦИНА И БИОМЕДИЦИНСКИ НАУКИ
  • ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
  • ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
  • БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ
  • ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрирането е онлайн на адрес: https://forms.gle/MwvzWSGrU3173Avg8

 

ИНФОРМАЦИЯ

Важни дати

До 30 април 2020 год. – изпращане на заявка за участие и РЕЗЮМЕ
До 5 май 2020 год. – потвърждение за участие
До 10 май 2020 год. – заплащане на регистрационна такса правоучастие 

 такса правоучастие

 

 РАННА РЕГИСТРАЦИЯ
 до 10 май 2020 г.

 РЕГИСТРАЦИЯ
 след 10 май 2020 г.
 

 български участници

 50 BGN

 70 BGN

 чуждестранни участници

 25 EUR

 35 EUR

 Редовни докторанти и студенти   със самостоятелни доклади

 безплатно

 безплатно

 

Таксата включва участие в конференцията с 1 доклад/постер,  отпечатване на доклада в едно от списанията, издавани в Тракийски университет.

Банкова сметка

Тракийски университет – Ректорат
Сметка: BG22UNCR76303100117613
Банков код: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк клон гр. Стара Загора

 

ВАЖНО!!!

При превода посочете:

Получател: Тракийски университет – Ректорат
Основание: „Такса Конференция – 15 Май 2020“
в „Още пояснения“ упоменете задължително инициалите и фамилиятя на участника и научното направление

Ако е необходима фактура, моля, изпратете данните – за къде и кого е, на адреса на конференциятя conference@trakia-uni.bg !!!

Участие в конференцията се допуска след заплащане на съответната такса правоучастие чрез банков превод на посочената сметка.

 

РЕГЛАМЕНТ

За участие в научната конференция се допуска представяне на пленарни доклади, устни и постерни презентации на научни съобщения по проблеми в съответните научни направления.

Официални езици на конференцията са български и английски. Текстът на мултимедийните презентации и постерите трябва да бъде представен на английски език, а устното представяне – по избор на автора на български или на английски език.

Продължителност на устните презентации:

  • пленарен доклад – до 30 минути
  • доклад – до 10 мин.
  • Размери на постерите –  75х110 см

 

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Авторите заявяват своето желание за участие в конференцията чрез попълване на регистрационната форма с резюмето.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ 

Изисквания към резюметата

Резюмето не трябва да надхвърля 300 думи общо, включително заглавие, имена на авторите и институциите и електронна поща на кореспондиращия автор. Резюмето е придружено с до 5 ключови думи. Резюмето се изпраща онлайн на: https://forms.gle/MwvzWSGrU3173Avg8

Участниците, които желаят съобщенията им да бъдат публикувани в пълен текст, трябва да ги подготвят в съответствие с изискванията на университетските списания в представените научни направления или на списанието Trakia journal of science. 

Краен срок за  изпращане на докладите за публикуване в редакционните колегии е  до 30.06.2020г.

След този срок доклади  няма да бъдат приемани!

Работни езици на конференцията

Български и английски език

 

КОНТАКТИ

Проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор на ТрУ по НМД
Тракийски университет Ректорат

Email: conference@trakia-uni.bg

 

 Поздравителни адреси:

    MEDICAL UNIVERSTTY "PROF. DR. PARASKEV STOYANOV"

    Областен управител на област Ст.Загора

    Икономически университет Варна

    Софийски университет "Св. Климент Охридски"

    Национален институт по метеорология и хидрология

    Технически университет Габрово

    Мария Габриел – Комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

Comments are closed