Домови съвети

                                                       Домови съвети за учебната 2022-2023 г.

 

Студентско общежитие – №  1 (ДИПКУ)

Адрес: Стара Загора 6000

Ул.”Мусала” 32 (за навигацията се въвежда „Блок 1-ДИПКУ“)

Тел.: 042 62 98 69

ds_blok1@abv.bg

 

Управител: Пламена Иванова

 1. Станислав Коларов –Председател, сп. „МРЕ“, GSM 0896 259 694
 2. Пламена Милева – сп. „Кинезитерапия“, GSM 0897 625 743
 3. Микаела Иванова – сп. „Медицински лаборант“, GSM 0897 625 442

 

Студентско общежитие – №  2

Адрес: Стара Загора 6000

Ул. „Армейска” № 16

Тел.: 0882 524 838

 

Управител: Милена Митева

 1. Деним Брахомов Председател, сп. „Медицина“,  GSM 0877 288 686
 2. Марияна Митева – сп. „Медицина“, GSM 0892 602 579
 3. Деян Чукарски – сп. „Медицина“, GSM 0888 920 992
 4. Анна Пранджева – сп. „Медицина“, GSM 0888 061 171
 5. Юсеин Лавчиев –  сп. „Медицина“, GSM 0888 525 359

 

Студентско общежитие – №  3

Адрес: Стара Загора 6000

Кв. „Казански” бл.19

Тел.: 0886 873 132

 

Управител: Паулина Петкова

 1. Юсеин Мехмедали –  Председател, сп . „Медицина“, GSM 0884 595 176
 2. Мирослав Михайлов – сп. „Медицина“, GSM 0887 774 416
 3. Габриела Георгиева – сп. „Рехабилитатор“, GSM 0899 303 028
 4. Дуйгу Хасан – сп. „Медицина“, GSM 0876 990 428
 5. Ива Венкова – сп. „Медицинска козметика“, GSM 0878 562 193

 

Студентски общежития – №  5,  6 и 7

Адрес: Стара Загора 6000

Студентски град

Тел.: 0885 589 954

 

Управител: Грозданка Стефанова, тел. 0885 589 954

 1. Георги Йорданов – Председател, сп. „Вет. медицина“, GSM 0893 751 023
 2. Николай Георгиев, отговорник за пети блок – сп. „Вет. медицина“, GSM 0876 727 636  
 3. Мартин Калудов, отговорник за шести блок – сп. „Агрономство“, GSM 0896 468 636
 4. Веселин Стоянов, отговорник за седми блок – сп. „Вет. медицина“, GSM 0882 506 041
 5. Кристияна Енева – сп. „Вет. медицина“, GSM 0879 589 324
 6. Николета Петкова – сп. „Вет. медицина“, GSM 0882 705 727
 7. Мария Радева – сп. „Вет. медицина“, GSM 0882 050 929
 8. Георги Попов – сп. „Зооинженерство“, GSM 0886 854 015

 

Студентско общежитие – №  8

Адрес: Стара Загора 6000

Студентски град

Тел.: 0888 954 759

 

Управител: Галина Станчева

 1. Стелияна Трифонова – Председател – сп. „Вет. медицина“, GSM: 0878 934 070
 2. Иван Кьосов – сп. „Вет. медицина“, GSM 0899 158 572
 3. Ара Арзуманян – сп. „Вет. медицина“, GSM 0899 270 660
 4. Недельо Ташев – сп. „Вет. медицина“, GSM 0894696442
 5. Димитър Василиев – сп. „Вет. медицина“, GSM 0988989408
 6. Надежда Георгиева – сп. „Вет. медицина“, GSM 0899 006 766
 7. Борислав Петров – сп. „Вет. медицина“, GSM 0897 817 887

 

Comments are closed