Контакти

Учебен отдел, Ректорат – стаи 200 и 201 от 8:00 до 16:30 ч., 

лица за контакти: гл. експерт Константина Канелова – тел: 042 699 208

                   ст. експерт Стефка Михова – тел: 042 699 209

                   гл. експерт Златка Славова – тел: 042 699 227

e-mail: academic@uni-sz.bg

Мобилен: 0889559989, 0882552256

Comments are closed