Публикуване на финансово-счетоводни отчети

Януари

Юли

Февруари

Август

Март

Септември

Април

Октомври

Май

Ноември

Юни

Декември

 

 

Тримесечни отчети 2022

 

Годишен финансов отчет на Тракийски университет за 2021 г.


 

Финансови отчети – Архив

 

Comments are closed