Академичната общност на Тракийски университет и Нощта на учените 2017

Академичната общност на Тракийски университет се присъедини към успешното и традиционното провеждащо се в България събитие – „Нощ на учените“ по проект FRESH (Find Research Everywhere and Share), финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020”.

На 29 октомври в Регионалната библиотека "Захарий Княжески", широката общественост стана част от креативността и научното мислене в сферата на аграрните, ветеринарномедицинските, медицинските, техническите, педагогическите и стопанските науки. Нашите изследователи представиха най-новите си разработки, демонстрираха интересни изследвания и успяха да разкажат за водещите постижения в научните си области.

 

Comments are closed