Музей на коня и конния спорт

Музеят на коня и конния спорт има почти половин вековна история. Откит е официално на значимия за коневъдите празник Тодоров ден през 1971 г. Първоначално сбирката е била организирана към Селскостопанска академия и се е намирала в село Кокаляне, близо до София. През 1975 г. експонатите са преместини в Стара Загора и от тогава са под опеката на Тракийски Унивирситет. Експозияцията е тясно свързана с царското семейство от периода на третото българско царство, като и с развитието на коневъдството в страната през този и последвалите го периоди. В музея могат да се видят карети и файтони  използвани от кряз Александър Батенберг, княз Фердинант и от цар Борис III, впрегатна и ездова амуниция с характерните символи на царското семейство, както и много други експонати свързани с развитието на коневъдството и конния спорт в България.

The “Horse and equestrian sport museum” has a history of nearly half a century. It is officially founded on the significant for the horse breeders in Bulgaria – St. Todor`s day in 1971. At first the collection was organized in Agricultural academy near Sofia. In 1975 the exhibits are relocated to Stara Zagora and since then they are under the management of Trakia University. The exposition is closely connected with the history of the royal family during the period of the Third Bulgarian Kingdom, as well as the development of the horse breeding in Bulgaria during and after that period. In the museum the visitors can see chariots used by prince Alexander II Battenberg, prince Ferdinand and king Boris III, as well as harness and ridding tack with the coat of arms of the royal family. In the museum there are many other exhibits connected with the development of the horse breeding and equestrian sport in Bulgaria that can be seen.

NB!

В музея на коня и конния спорт няма входна такса за посетители.

  • Необходимо е да се направи предварителна заявка за дата и час на посещенията, което може да стане на телефон 042 699 374 – Радка Влаева

Comments are closed