Информационни срещи

Отдел "Проектна дейност"  при Ректората организира информационни срещи за представяне на възможностите относно актуални покани по програмите Хоризонт 2020, Еразъм + и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

За представителите на Аграрен факултет събитието се състоя на 25.04.2018г. от 11:00 часа в зала "Венеция", а за Медицински Факултет срещата бе на 03.05.2018г. от 15:00 часа в Зала 2.

 

Нови хоризонти – АФ

Нови хоризонти – МФ

Comments are closed