Контакти

Адрес: Тракийски университет

гр. Стара Загора 6000, Студентски град, Ректорат

факс: (+359) 042 672009

rector@uni-sz.bg

Контакти прием:

Тел: 042/673 021, 699 208, 699 209; GSM: 0882552256, 0889559989

Учебен отдел, Ректорат – стаи 200 и 201 от 8:00 до 16:30 ч., 

лица за контакти: гл. експерт Константина Канелова

ст. експерт Стефка Михова

e-mail: academic@uni-sz.bg

 

Comments are closed