Обяснителна записка за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС на ТрУ за 2017 г.

Обобщена

Comments are closed