ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР

ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Моля да прочетете инструкцията преди да пристъпите към попълване на онлайн формуляра.

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА: Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за предварителните изпити, трябва да сте изпълнили три задължителни условия:

1. Да имате създаден актуален и използван от Вас еmail адрес. Ако нямате такъв, задължително трябва да си създадете, за да можете да заявите участие в предварителните изпити на Тракийски университет.

2. Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.

3. Да си подготвите цветна снимка на лицевата част на личната карта, на която да се виждат трите имена и снимката – позволени са само .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 2 MB.

 

ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКАТА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ИЗПИТ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 17.00 ЧАСА 2 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА. (Напр. в случай, че сте избрали да се явите на изпита по биология на 19 март, трябва да заявите това чрез електронния формуляр не по- късно от 17.00 часа на 16 март. След това вече датата 19 март става неактивна).

 

СТЪПКИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА:

1. Попълвате лични данни – ЕГН (което ще бъде и Вашето потребителско име), парола и потвърждаване на паролата, трите имена, коректно изписан актуален e-mail адрес, телефони, населено място.

2. Маркирате изпитите / тестовете, на които желаете да се явите, според това какво ще кандидатствате в университета (информация за условията за прием за отделните специалности можете да намерите на следните линкове: Справочник пълен вариант и Балообразуване. Можете да избирате повече от един изпит / тест.

3. Маркирате предимството, което ползвате (ако ползвате някое от следните предимства: лице с намалена работоспособност поне 70 %; кръгъл сирак до 25 годишна възраст; майка/баща с три и повече деца; близнак, когато и двамата кандидатстват в Тракийски университет. Първите три категории са освободени от такса за кандидатстване, а близнаците заплащат 50 % от таксата).

4. Ако възстановявате студентски права, маркирате квадратчето „Възстановявам студентски права“.

5. Задължително е да отметнете чрез кликване в съответното поле, че сте запознати и съгласни със съдържанието на Декларацията-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни-задължително поле (линк към текста на Декларацията е поместен по-горе в тази инструкция).

6. Преди натискане на бутона "Регистрация", проверете още веднъж въведените в горната форма данни и запомнете/запишете паролата си.

7. След натискане на бутона „Регистрация“ ще бъдете пренасочени към Login форма. Попълнете ЕГН (в случая това е Вашето потребителско име) и парола.

8. След влизането получавате Входящ номер, информация за заявените от Вас изпити и  дължимата такса.

9. Прикачете цветна снимка на лицевата част от личната карта (на която се виждат трите имена и снимката) в указания формат – позволени са само .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 2 MB. Най-отгоре във формата ще получите съобщение дали качването е успешно или не.

10. Ако ползвате предимство, прикачете в следващата форма сканиран документ, удостоверяващ предимството, което ползвате (само .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 4 MB са позволени), както следва: (Най-отгоре във формата ще получите съобщение дали качването е успешно или не, ако трябва да качите два или три файла, го направете един след друг, с различни имена)

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 % – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
  • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
  • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.
  • близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

11. Ако възстановавяте студентски права, трябва да прикачите уверение от факултета, в който сте се обучавали. 

12. Запазете на компютъра си или си разпечатайте тази информационна форма, съдържаща Вашия входящ номер. 

13. Информацията за плащането посочва сумата (лв.), която трябва да преведете по банков път (Такса за един изпит/тест – 40 лв. а за всеки следващ – 35 лв.) на следната банкова сметка, като в полето за основание задължително се посочват името и входящия номер на кандидата:

 

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

BIC       UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 

Внимание! Таксата за изпитите/тестовете трябва да бъда заплатена в тридневен срок от попълването на онлайн формуляра, но не по-късно от три дни преди провеждането на изпита/теста. В случай на неплащане оценката от изпита/теста няма да бъде обявена.

 

СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА:

1. В създадения от Вас формуляр за предварителни кандидатстудентски изпити Вие получавате входящ номер, който важи само за предварителните изпити в Тракийски университет. (При подаване на документи за кандидатстване в Тракийски университет от 1 до 25 юни Вие ще получите друг входящ номер). 

2. На посочения от Вас email адрес Вие ще получите данни за създаден от нас за Вас служебен email адрес и парола. Чрез този служебен email адрес ще продължи по-нататъшната кореспонденция с Вас – на него Вие ще получавате инструкции за провеждането на дистанционните изпити / тестове.

3. За дистанционното явяване на изпита/теста трябва да разполагате с компютърна конфигурация със средства за видеоконферентна връзка – камера, говорител и микрофон. Операционната система е Windows 10 или MacOS. Видеоконферентната връзка ще се осъществява с подходящ за целта браузър – Google Chrome. Задължително е наличието на непрекъсната интернет връзка с непроменящ се по време на изпита IP адрес. 

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 209, 0888333091, 0889559989

Помощ при технически проблем във връзка със служебната поща може да получите на тел. +359 42 699 214 или +359 42 699 215

Подаване на кандидатстудентски документи и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в страната

Демонстрационни клипове относно провеждането на онлайн изпити в Тракийски университет

 

Успех!

 

 

 

ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКАТА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ИЗПИТ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 17.00 ЧАСА 2 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА. (Напр. в случай, че сте избрали да се явите на изпита по биoлогия на 19 март, трябва да заявите това чрез електронния формуляр не по- късно от 17.00 часа на 16 март. След това вече датата 19 март става неактивна).

Comments are closed