ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ И ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ЯВЯВАНЕ НА РЕДОВНИ ИЗПИТИ – ОТ 1 ДО 25 ЮНИ

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ОЦЕНКИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ ИЛИ САМО С ОЦЕНКИ ОТ ДИПЛОМАТА – ОТ 1 ЮНИ ДО 7 ЮЛИ

 

Здравейте уважаеми кандидат-студенти,

Моля преди да пристъпите към попълване на онлайн формуляра да прочетете инструкцията.

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА: Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за кандидатстване, трябва да сте изпълнили четири задължителни условия:

 1. Да имате създаден актуален и използван от Вас е-mail адрес. Ако нямате такъв, задължително трябва да си създадете, за да можете да заявите участие в предварителните изпити на Тракийски университет.
 2. Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.
 3. Да си подготвите ясна снимка на двете страници (лице и гръб) от дипломата за средно образование – трябва ясно да се виждат всички предмети и оценки – позволени са формати .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 4 MB на файл, т.е. можете да снимате лицето и гърба на дипломата в два отделни файла.
 4. Четвъртото условие се отнася само за кандидати, които ще се явяват на редовен кандидатстудентски изпит/тест – да си подготвите цветна снимка на лицевата част на личната карта, на която да се виждат трите имена и снимката – позволени са формати .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 2 MB. Кандидати, които кандидатстват само с диплома за средно образование или с оценка от предварителните изпити/тестове и няма да полагат кандидатстудентски изпит/тест не е необходимо да подготвят снимка на лична карта.  

СТЪПКИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА:

 1. Попълвате лични данни – ЕГН, парола и потвърждаване на паролата, трите имена (изписани на български език), коректно изписан актуален e-mail адрес, телефони, населено място,
 2. Маркирате редовните изпити / тестове, на които желаете да се явите, според това какво ще кандидатствате в университета (информация за условията за прием за отделните специалности можете да намерите на следните линкове: Справочник пълен вариант и Балообразуване). Можете да избирате повече от един изпит / тест. (Такса за един изпит/тест – 40 лв. а за всеки следващ – 35 лв. В случай, че кандидатствате само с диплома или с оценките от предварителните изпити/тестове, т.е. не се явявате на изпити, таксата за участие в конкурса е 40 лв.).
 3. Маркирате предварителните изпити/тестове, на които сте се явявали (ако сте се явявали на такива).
 4. Отбелязвате с цифри специалностите и формите на обучение, за които ще кандидатствате в Тракийски университет. Отбелязвате желанията си по реда на намаляващата сила на желанието – с първо желание (1) маркирате най-желаната специалност. Може да имате само едно първо желание – 1, само едно второ – 2 и т.н.
 5. Маркирате начина на финансиране на обучението (държавна поръчка или платено). Обърнете внимание, че специалностите и формите на обучение, означени със звездички, се предлагат само в платена форма на финансиране.
 6. Ако възстановявате студентски права, маркирате квадратчето „Да“. Ако не възстановявате студентски права маркирате квадратчето „Не“.
 7. Маркирате предимството, което ползвате (ако ползвате някое от следните предимства: лице с намалена работоспособност поне 70 %; кръгъл сирак до 25 годишна възраст; майка/баща с три и повече деца; близнак, когато и двамата кандидатстват в Тракийски университет. Първите три категории са освободени от такса за кандидатстване, а близнаците заплащат 50 % от таксата).
 8. Попълвате оценките от дипломата за средно образование, като в първата колонка са оценките от държавните зрелостни изпити, а във втората колонка са оценките от задължителната подготовка. За десетичен разделител използвайте точка (напр. 4.50).
 9. Задължителни са отметките за следващите четири декларации (линк към текста на Декларацията е поместен по-горе в тази инструкция).
 10. Преди натискане на бутона "Регистрация", проверете още веднъж въведените в горната форма данни и запомнете/запишете паролата си.
 11. След натискане на бутона „Регистрация“ ще бъдете пренасочени към Login форма. Попълнете ЕГН и парола.
 12. След влизането получавате Входящ номер, информация за заявените от Вас изпити и желания, и дължимата такса.
 13. Прикачете цветна снимка на лицевата част от личната карта (на която се виждат трите имена и снимката) в указания формат – позволени са формати .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 2 MB. Само кандидати, които ще се явяват на редовните кандидатстудентски  изпити/тестове трябва да прикачват снимка от личната карта.  Най-отгоре във формата ще получите съобщение дали качването е успешно или не.
 14. Прикачете ясна снимка на двете страници на дипломата за средно образование. Най-отгоре във формата ще получите съобщение дали качването е успешно или не.
 15. Ако ползвате предимство, прикачете в следващата форма сканиран документ, удостоверяващ предимството, което ползвате (само .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 4 MB са позволени), както следва: (Най-отгоре във формата ще получите съобщение дали качването е успешно или не, ако трябва да качите два или три файла, го направете един след друг, с различни имена)
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
 • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
 • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.
 • близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

      16. Ако възстановавяте студентски права, трябва да прикачите уверение от факултета, в който сте се обучавали.

      17. Запазете на компютъра си или си разпечатайте тази информационна форма, съдържаща Вашия входящ номер.

 

Информацията за плащането посочва сумата (лв.), която трябва да преведете по банков път на следната банкова сметка, като в полето за основание задължително се посочват името и входящия номер на кандидата:

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

BIC       BG22UNCR

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Внимание! Таксата за изпитите/тестовете трябва да бъда заплатена в тридневен срок от попълването на онлайн формуляра, но не по-късно от три дни преди провеждането на изпита/теста. В случай на неплащане оценката от изпита/теста няма да бъде обявена.

СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА:

 1. В създадения от Вас формуляр Вие получавате входящ номер, с който ще участвате на кандидатстудентските изпити/тестове и в класирането.
 2. Само за кандидатите, които ще се явяват на кандидатстудентски изпит / тест – на посочения от Вас e-mail адрес Вие ще получите данни за създаден от нас служебен e-mail адрес и парола. Чрез този служебен e-mail адрес ще продължи по-нататъшната кореспонденция с Вас – Вие ще получавате инструкции за провеждането на дистанционните изпити. Кандидати, които няма да се явяват на кандидатстудентски изпит / тест няма да се нуждаят от служебен е-мейл адрес.
 3. Само за кандидатите, които ще се явяват на кандидатстудентски изпит / тест – за явяването на изпита/теста си подготвяте: Компютър/лаптоп (операционна система Windows 10), уеб камера, слушалки с микрофон. Инсталиран браузър Chrome, премахнати всички приложения за отдалечен достъп към вашия компютър.  

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 209, +359 882552256, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч. 

0888333091 – допълнителен телефон за контакт – от 08:30 ч. до 22:30 ч.

Помощ при технически проблем във връзка със служебната поща и технически въпроси за провеждането на изпитите/тестовете може да получите на тел. +359 42 699 214 или +359 42 699 215.

Можете да подавате документи и в сградата на Тракийски университет в Студентски град, Стара Загора (Западен вход), във Факултет „Техника и технологии“-гр. Ямбол и във Филиала ни в Хасково. Ако решите да подадете документите си за кандидатстване в тези пунктове, заплащането за явяването на изпитите/тестовете и таксата за участие в конкурса се извършва на място.

В бюрата на ЦКПИ и НАПС също можете да подавате кандидатстудентски документи. Ако решите да посетите тези бюра, заплащането за явяването на изпитите/тестовете и таксата за участие в конкурса се извършва на място. Адресите на бюрата можете да намерите на следните линкове:

   Център за кандидатстудентска подготовка и информация – ЦКПИ

   Национална асоциация за прием на студенти – НАПС

Успех!

 

Comments are closed