Прием

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 1 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

 

Моля преди да пристъпите към попълване на онлайн формуляра да прочетете инструкцията.

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА: Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за кандидатстване, трябва да сте изпълнили следните задължителни условия:

 1. Да имате създаден актуален и използван от Вас е-mail адрес;
 2. Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни;
 3. Да си подготвите ясна снимка на всички страници (лице и гръб) от дипломата за висше образование и приложението ѝ, с която ще кандидатствате – трябва ясно да се виждат всички предмети и оценки – позволени са формати .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 4 MB на файл, т.е. можете да снимате лицето и гърба на дипломата в два отделни файла. В случай, че издаването на диплома за висше образование е предстоящо, прикачете академична справка или уверение, което удостоверява специалността, ОКС, среден успех от семестриалните изпити и успех от държавните изпити. Ако притежавате няколко дипломи за висше образование, представяте първата диплома получена след средно образование.

СТЪПКИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА:

 1. Попълвате лични данни – ЕГН, парола и потвърждаване на паролата, трите имена (изписани на български език), коректно изписан актуален e-mail адрес, телефони, населено място;
 2. Отбелязвате с цифри специалностите и формите на обучение, за които ще кандидатствате в Тракийски университет. Отбелязвате желанията си по реда на намаляващата сила на желанието – с първо желание (1) маркирате най-желаната специалност. Може да имате само едно първо желание – 1, само едно второ – 2 и т.н.
 3. Маркирате начина на финансиране на обучението (държавна поръчка или платено). Обърнете внимание, че специалностите и формите на обучение, означени със звездички, се предлагат само в платена форма на финансиране.
 4. Ако възстановявате студентски права, маркирате квадратчето „Да“. Ако не възстановявате студентски права маркирате квадратчето „Не“.
 5. Маркирате предимството, което ползвате (ако ползвате някое от следните предимства: лице с намалена работоспособност поне 70 %; кръгъл сирак до 25 годишна възраст; майка/баща с три и повече деца), ако нямате такова – отбелязвате «нямам».
 6. Попълвате оценките от дипломата за висше образование, като в първото поле се въвежда средния успех от курса на обучение, а във второто оценката от държавния/те изпит/и. За десетичен разделител използвайте точка (напр. 4.50).
 7. Задължителни са отметките за следващите четири декларации (линк към текста на Декларацията е поместен по-горе в тази инструкция).
 8. Преди натискане на бутона "Регистрация", проверете още веднъж въведените в горната форма данни и запомнете/запишете паролата си.
 9. След натискане на бутона „Регистрация“ ще бъдете пренасочени към Login форма. Попълнете ЕГН и парола.
 10. След влизането получавате Входящ номер, информация за заявените желания, и дължимата такса.
 11. Прикачете ясна снимка на дипломата за висше образование и приложението ѝ (в случай, че издаването на диплома за висше образование е предстоящо, прикачете академична справка или уверение), с която ще кандидатствате – трябва ясно да се виждат всички предмети и оценки. Най – отгоре във формата ще получите съобщение дали качването е успешно или не.
 12. Ако ползвате предимство, прикачете в следващата форма сканиран документ, удостоверяващ предимството, което ползвате (само .jpg, .jpeg, .gif, .png формати до 4 MB са позволени), както следва: (Най-отгоре във формата ще получите съобщение дали качването е успешно или не, ако трябва да качите два или три файла, го направете един след друг, с различни имена)
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
 • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
 • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

     13. Ако възстановявате студентски права, трябва да прикачите уверение от факултета, в който сте се обучавали.

     14. Запазете на компютъра си или си разпечатайте тази информационна форма, съдържаща Вашия входящ номер.

Информацията за плащането посочва сумата (лв.), която трябва да преведете по банков път на следната банкова сметка, като в полето за основание задължително се посочват името и входящия номер на кандидата:

Тракийски университет

IBAN    BG22UNCR76303100117613

BIC       BG22UNCR

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Внимание! Таксата за кандидатстване трябва да бъда заплатена в тридневен срок от попълването на онлайн формуляра, но не по-късно от три дни преди провеждането на изпита/теста, ако кандидатствате за магистърска програма „Управление на здравните грижи“. В случай на неплащане оценката от изпита/теста няма да бъде обявена.

СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА:

В създадения от Вас формуляр Вие получавате входящ номер, с който ще участвате в класирането.

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 699 210, +359 882552256, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч. 

Можете да подавате документи и в сградата на Тракийски университет в Студентски град, Стара Загора (Западен вход), във Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол. Ако решите да подадете документите си за кандидатстване в тези пунктове, заплащането за явяването на изпитите/тестовете и таксата за участие в конкурса се извършва на място.

Онлайн формуляр

Comments are closed