Прием

 

Подаване на документи за кандидатстване в Тракийски университет – Стара Загора, 2020 година

 

Крайни срокове за подаване на документи

  • Кандидати, които ще се явяват на редовни изпити, трябва да подадат документи за кандидатстване до 26 юни 2020 г. включително
  • Кандидати, които завършват средно образование през настоящата учебна година, могат да подават документи и без да са получили дипломи за средно образование, но трябва да представят дипломите си най-късно до 5 юли 2020 г.
  • Кандидати, които ще участват в класирането само с оценки от предварителните изпити или само с оценките от ДЗИ и няма да се явяват на кандидатстудентски изпити, могат да подават документи до 5 юли 2020 г. 

 

Подаване на документи

Може да подадете документи по един от следните начини:

 

Важно: Ако сте подали документи в офис на университета или бюро на някоя от агенциите, не подавате онлайн документи. Вижте инструкцията тук

 

Дати и начин на провеждане на изпитите

Всички редовни кандидатстудентски изпити в Тракийски университет през настоящата 2020 год. ще се провеждат само онлайн по следния ГРАФИК:

29 юни ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ

30 юни

ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ
1 юли ИЗПИТ ПО ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА
2 юли

ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

3 юли ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

 

Вижте в кои специалности може да кандидатствате с изпита на който ще се явите:

 

Дата

Място за провеждане

Изпит/тест за специалност:

29 юни

Онлайн

ТЕСТ ПО

БИОЛОГИЯ 

„Зооинженерство”, „Агрономство”, „Екология и ООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство”, „Лекарски асистент”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”

30 юни

Онлайн

ИЗПИТ  ПО

БИОЛОГИЯ

„Медицина”, „Ветеринарна медицина”, „Лекарски асистент”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, „Зооинженерство”, „Агрономство”, „ЕКОЛОГИЯ И ООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство”

01 юли

Онлайн

ИЗПИТ ПО

ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА

„Социални дейности”, „Социална педагогика”, „ПНУП”, „НУПЧЕ”, „Специална педагогика”, „Педагогика на обучението по информационни технологии“,  „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”,  „Бизнесикономика”,   „Зооинженерство”, „Агрономство”, „ Екология и ООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство”, „ДТММИ”, „АТЗТ”, „АКС”, „Електротехника”, ”Топло- и газоснабдяване”, „Индустриално инженерство”, „Технология на храните”

02 юли

 

Онлайн

ТЕСТ ПО

ГЕОГРАФИЯ

„Бизнесикономика”, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”

Онлайн

ТЕСТ ПО

МАТЕМАТИКА

„ Екология и ООС”, „Аграрно инженерство”, „Педагогика на обучението по информационни технологии“,  „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Бизнесикономика”,  „ДТММИ”, „АТЗТ”, „АКС”, „Електротехника”, „Топло- и газоснабдяване”, „Индустриално инженерство” , „Технология на храните”

ТЕСТ ПО

ОБЩО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

„Аграрно инженерство”, „ДТММИ”, „АТЗТ”, „АКС”, „Електротехника”, „Топло- и газоснабдяване”, „Индустриално инженерство” , „Технология на храните”

03 юли

Он лайн

ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

„Медицина”, „Екология и ООС”

 

 

Comments are closed