Сборници с доклади от научни конференции на Медицински колеж

Юбилейна научна конференция по здравни грижи – октомври 2016

"Сборник с доклади и резюмета" от Научната конференция "Стареене, здраве, гериатрични грижи"

Comments are closed