Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на Тракийски университет на 19.12.2019

Заповед

Тръжна документация

Заповед за избор на изпълнител

Протокол

Comments are closed