Форум по агролесовъдство

На 1.06.2018 г. в зала 3-А на Тракийския Университет се проведе Национален форум по Aгролесовъдство в рамките на проект AGROF-MM, финансиран по програма Еразъм +, „Стратегически партньорства".

На форума присъства зам-областният управител на област Стара Загора г-н Красимир Червилов, г-жа Елка Бонева – директор на областна дирекция Земеделие и експерти от нейния екип, г-н Камен Кършибрадов – директор Административна дирекция на областна дирекция Земеделие, директорът на ПП“Сините камъни“ инж. Ирина Петрова и експерти от парковата дирекция, представители на Института за гората към БАН, Института по розата и етерично-маслените култури към ССА, експерти от Държавен фонд Земеделие и Регионалната дирекция по горите, от Областния информационен център и Агенцията за регионално икономическо развитие, учители от професионални гимназии по селско стопанство, преподаватели и студенти от Аграрен факултет.

По време на форума бяха представени целите и задачите на проекта и постигнатото до сега. Участниците във форума се запознаха с перспективите на Aгролесовъдството като система за ефективно и екологично селско стопанство и с примери за добри агролесовъдни практики.

Представена беше и информация за основната дейност на Българско Дружество по Агролесовъдство. Форумът завърши с ползотворна дискусия по проблемите на агролесовъдството и приложението на тези практики в България.

 

Comments are closed