Тракийски университет обявява допълнителен прием за определени специалности!

Внимание кандидат-студенти! Можете да подадете документи за специалностите от списъка по-долу. Вече подалите документи също могат да допълнят желанията си с изброените специалности. За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит/тест. Документи:  Диплома за средно образование и лична карта, кандидатстудентска такса 45 лв. Подаване:    Стара Загора, Тракийски университет, …

Цялата Новина

Тракийски университет обявява допълнителен прием за платено обучение!

Внимание кандидат-студенти! Можете да подадете документи за специалностите от списъка по-долу. Вече подалите документи също могат да допълнят желанията си с изброените специалности. Кандидатства се с ДЗИ или с оценка (поне 3,00) от успешно издържан през текущата година кандидатстудентски изпит или тест (съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник).

Тракийски университет стартира нова рубрика “Нашите студенти”

Тракийски университет стартира рубрика "Нашите студенти". В нея думата ще имат всички настоящи, завършили и дори бъдещи студенти! Ще разказват за студентския живот, обучението, практиката, преподавателите си, професионалното си развитие, бъдещите си планове, за партита, за любовта, за приятелите… Първият интервюиран е Зорница Жеркова – магистър в ТрУ, завършила бакалавър …

Цялата Новина

Делегация на Тракийски университет в Германия договори нови възможности за студентите

Делегация на Тракийски университет в Германия, начело с ректора доц. д-р Добри Ярков, договори нови възможности за студентите от старозагорската алма матер.  Те ще могат да реализират практики във ферми с най-високо ниво на технология в област Саксония, които са напълно роботизирани. Ще могат да се включат в процеса на …

Цялата Новина

Представители на Resilient Group посетиха Тракийски университет

Представители на Resilient Group посетиха Тракийски университет в рамките на поредица от работни срещи в страната и регион Стара Загора. Марк Рехтер и Натали Самович бяха посрещнати от членове на Ректорското ръководство. На срещата присъстваха проф. Дария Владикова и г-н Румен Радев като членове на ИУПР. На тази първа среща …

Цялата Новина

Третият свещен плод и здравословните храни

Според митовете и легендите три са били свещените храни в древна Гърция: маслината на богинята Атина, гроздето на бог Дионисий и смокинята на богинята на земята и плодородието Деметра, която е и първото споменато дърво в Библията. И ако в миналото смокинята е расла почти във всеки двор на градските …

Цялата Новина

В Тракийския университет – Стара Загора  се проведоха предварителни онлайн кандидатстудентски изпити за желаещите да се обучават в специалностите “Медицина” и “Ветеринарна медицина” на английски език през учебната 2021-2022 академична година.

В Тракийския университет – Стара Загора  се проведоха предварителни онлайн кандидатстудентски изпити за желаещите да се обучават в специалностите “Медицина” и “Ветеринарна медицина” на английски език през учебната 2021-2022 академична година. На събеседване и тест по английски език на 24 юли се явиха всички кандидати, за които той не е …

Цялата Новина

Тракийски университет – Стара Загора и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов започват съвместна работа

Ректорите на Тракийски университет и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов доц. д-р Добри Ярков и проф. д-р Марияна Божинова подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Двете висши училища ще организират ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност. …

Цялата Новина

Ректорите на ТрУ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ТрУ и УНСС доц. д-р Добри Ярков и проф. д-р Димитър Димитров подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши училища. Тракийски университет – Стара Загора и Университетът за национално и световно стопанство ще организират ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции …

Цялата Новина