Еднократно допълнително възнаграждение със специфичен характер за принос към дейността на ТрУ

На свое заседание разширеният ректорски съвет оцени високо усилията на всички членове на академичната общност на Тракийски университет, благодарение на които бяха постигнати много високи рейтинг и акредитация през академичната 2017/18 година. Във връзка с това и по–случай предстоящите зимни празници разширеният ректорски съвет реши: За принос към дейността на ТрУ, …

Continue reading

21.11. 2018 – Общо събрание на Тракийски университет

На основание чл.28, ал.1 от Закона за висше образование, чл.14, ал.1 от Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски университет, както и по Решение на Академичния съвет на 21 ноември 2018 год. (сряда) от 10.00 часа в Аудитория №1 на Медицински факултет ще се проведе заседание на Общото събрание …

Continue reading

Студентско състезание по Бадминтон

На 10 ноември 2018 г. в гр. София се проведе ежегодното състезание по Бадминтон, организирано от Асоциация за университетски спорт „Академик”.                                                                                                                          В него взеха участие студентите: Иван Иванов – СФ, Димитър Иванов и Иван …

Continue reading

Покана за участие в конкурс по Програма EuroNanoMed ІІІ

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на …

Continue reading

Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП

На 13.11.2018 г. Тракийски университет и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) организираха семинар на тема „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“. Събитието бе открито от Ректора на Тракийски Университет – проф. д-р двмн Иван Въшин. Гост – лектори бяха г-н Тодор Диклиев – животновъд, …

Continue reading

АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ В СТАРА ЗАГОРА

На 16 ноември 2018 г. /петък/ от 11.30 ч. Областен информационен център – Стара Загора съвместно с Държавно горско стопанство Стара Загора организират акция по залесяване в града като част от инициативата на центъра, посветена на Европейската седмица на гората. С отбелязването й ОИЦ – Стара Загора цели отново да …

Continue reading

Семинар на тема „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“

Кога: 13 ноември 2018г. (Вторник) от 10:30 Къде: зала 3 на Тракийски университет, гр. Стара Загора Тракийски университет и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) организират семинар на тема „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“. Семинарът има за цел да представи мерките, схемите и финансовите …

Continue reading

Ученици от град Ловеч бяха на посещение в Аграрен факултет на Тракийски университет

На 06.11.2018 г. на посещение в Аграрен факултет бяха ученици и учители от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Професор д-р Димитър Димов" от гр. Ловеч. На срещата с деканското ръководство те се запознаха с възможностите за кандидатстване и обучение в Тракийски университет и в Аграрен факултет. Гостите с интерес разгледаха …

Continue reading