ДО 29.03.2019 Г. – ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС „РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Тракийски университет организира курс „Разговорен английски език” през летния семестър на учебната 2018/2019 г. Групова форма на обучение с минимален брой – 6 и максимален брой – 10 участници. За информация и подаване на заявление за обучение: Ректорат, УО – Следдипломна квалификация, ст.209, тел. 042/699-207; mkaraeneva@uni-sz.bg Документи за изтегляне: Заявление …

Continue reading

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗИРА КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО „В1“

Тракийски университет организира курс „Английски език – ниво В1” през зимния семестър на учебната 2019/2020  г. Курсът е интензивен и е предназначен за академични преподаватели, докторанти, служители на ТрУ.Приемат се за обучение и външни лица. Завършилите курса получават „Свидетелство за езикова квалификация“. За информация и подаване на заявление за обучение: …

Continue reading

Покана за форум | 27 март 2019г.

Покана за участие във форум с цел продължаващото развитие на отношенията на Старозагорски регион с Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) – гр. София, 27 март т.г., от 14:00 ч.   Покана

Тракийски университет гр. Стара Загора набира оферти за изпълнение на дейности по научна задача от компонент 3 на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Тракийски университет гр. Стара Загора набира оферти за изпълнение на дейности по научна задача от компонент 3 на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ В РАМКИТЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Управляващият орган (УО) инициира тематични срещи с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ в рамките на ПО 1 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Повече информация: http://www.opic.bg/news/tematichni-sreshchi-s-potentsialni-kandidati-po-protsedurata-sbzdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-v-ramkite-na-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ

Честит празник  мили дами,   Вие, сте нашите прекрасни любящи майки и съпруги, уважавани колеги, уверени и борбени съвременни жени, с много мисии в забързания днешен свят.   Поклон пред Вашия всеотдаен труд във всички сфери на нашия живот. Щастливи сме, че Ви има, че правите света по-добър, красив и …

Continue reading

Стартира кампанията в Тракийски университет за участие в мобилностите по програма ”Еразъм+” през акад. 2019- 2020 година.

Стартира кампанията в Тракийски университет за участие в мобилностите по програма ”Еразъм+” през акад. 2019- 2020 година. Повече информация за сроковете, условията и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите ТУК  отдел „Международно сътрудничество и мобилност” ТрУ- Ректорат