Уебинар за дейностите Мария Склодовска-Кюри

В рамките на проекта на международната мрежа от национални контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри се организира уебинар за представяне на схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE). Той ще се проведе на 21 февруари и е специално насочен към трети страни като Аржентина, Египет, Колумбия, Йордания, …

Continue reading

Тракийски университет, Стара Загора обявява процедура за подбор на участници в националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Бенефициенти по програмата са:   "Млади учени"–лица, извършващи научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър",  но не повече от 10 години след придобиването. "Постдокторанти” – учени, които са придобили първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години …

Continue reading

Актуални конкурси по Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН)

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“. Целта на програмата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки …

Continue reading

Обявява свободно работно място за длъжността „Главен специалист – организатор обучение“ към катедра “Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“, Секция по фармакология, Ветеринарномедицинки факултет при Тракийски университет.

Обява за свободно работно място ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СТАРА ЗАГОРА Обявява свободно работно място за длъжността „Главен специалист – организатор обучение“ към катедра “Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“, Секция по фармакология, Ветеринарномедицинки факултет при Тракийски университет. I. Изисквания за заемане на длъжността Образование – средно специално …

Continue reading

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗИРА КУРС НА ТЕМА «ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ (МЯРКА 14)» .

Обучението е с общ хорариум 16 часа и такса за обучение 150 лв. Завършилите курса получават Удостоверение за допълнителна квалификация „Хуманно отношение към селскостопанските животни (Мярка 14)“. За справки: Тракийски университет, НЦПОК, Емил Митев, GSM 088 707 7890

20.12.2018 – Поредна придобивка за обновявящия се автопарк на Тракийски университет

Продължава обновяването на автопарка на университета с нов 16-местен микробус „Опел Мовано“. С него още повече се разширяват възможностите за мобилност в обучението извън територията на университета, като се осигурява комфортно и удобно пътуване за студентите и преподавателите. Да ни е честит!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! МИРНА, ЗДРАВА И БЛАГОСЛОВЕНА 2019 ГОДИНА!

Уважаеми преподаватели, студенти и служители на Тракийски университет, Уважаеми съграждани и гости на Стара Загора, Скъпи сънародници, Рождество Христово e празник, който носи любов, състрадание и вяра в доброто. Да отворим сърцата си и да дарим обич и грижа за хората в нужда. Да си пожелаем мирна и благодатна Нова …

Continue reading

Еднократно допълнително възнаграждение със специфичен характер за принос към дейността на ТрУ

На свое заседание разширеният ректорски съвет оцени високо усилията на всички членове на академичната общност на Тракийски университет, благодарение на които бяха постигнати много високи рейтинг и акредитация през академичната 2017/18 година. Във връзка с това и по–случай предстоящите зимни празници разширеният ректорски съвет реши: За принос към дейността на ТрУ, …

Continue reading

Честит празник на ветеринарномедицинския специалист – 14-ти декември

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ  НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ,   За мен е привилегия и чест да Ви поздравя с празника на ветеринарномедицинския специалист 14 декември, не само като ректор на  университета, а и като Ваш колега.  Нашата професионална компетентност е гаранция за опазване здравето на животните, …

Continue reading

05.12.2018 г – проф. дсн Илия Димитров – Доктор Хонорис Кауза на Тракийски университет

Академичният съвет на Тракийски университет – Стара Загора  взе решение с почетното звание ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА да бъде удостоен проф. Илия Димитров – дългогодишен преподавател и учен в Аграрен факултет на Тракийски университет до 2003 г. Проф. Димитров е удостоен с високото звание за високи постижения в селекционната дейност в овцевъдството, за издигане …

Continue reading